Interiér Zahrada

Jak zabezpečit chalupu proti zlodějům a požáru?

V podzimu a  zimním období se chataři a chalupáři musejí připravit na zvýšenou aktivitu zlodějů

V zimě se chatové osady a chalupy každoročně stávají oblastí zájmu zlodějů. Nejméně škodí lidé bez domova a různí asociálové. Horší bývají narkomani, protože ti cílevědomě hledají věci, které se dají snadno prodat. Největší nebezpečí pak představují organizované skupiny. Objekty mají dobře vytipované, často pracují na objednávku a využívají moderní techniku k překonávání mechanických a elektronických zábran. Jak se můžeme bránit?

Ochrana oken a dveří

Kritickými místy jsou dveře, okna a prosklené verandy. Za základní a nejlevnější opatření k ochraně platí instalace kvalitních mechanických zábranných prostředků. U vstupních dveří zvýšíme odolnost instalací bezpečnostního štítu a profilové cylindrické vložky. Zámek by měl být odolný proti odvrtání a rozlomení, případně s pojistkou, která při rozlomení vložky automaticky zablokuje vysunutou závoru. Neprůchodnost dveří zvýšíme přídavným zámkem, kvalitní zamykatelnou vnitřní závorou a vnitřním oplechováním. Nejlépe nás ochrání speciální bezpečnostní dveře a zárubně, ale za vyšší cenu.

Odolnost oken a zasklených verand zajistíme dobře přiléhajícími profily a rámy a speciálním bezpečnostním kováním. Dobrým řešením může být i bezpečnostní okenní folie. Osvědčenou ochranou jsou mříže nebo masivní okenice, nejlépe zevnitř ještě oplechované a s uzamykatelnou petlicí.  Důležité je zabezpečit i zadní dveře, sklepní okénka, dveře a okna do dílny, dveře z půdy a výstupy na střechu.

Elektronické systémy

Nadstavbou mechanických opatření je elektronický zabezpečovací systém (EZS), který slouží k signalizaci nežádoucího vniknutí nebo pokusu o vniknutí do objektu. Různé typy detektorů sledují dění v daném prostoru, informace předávají do ústředny, která je vyhodnotí a automaticky zařídí další činnost.  Systém lze napojit na pult centralizované ochrany (PCO) bezpečnostní agentury, která pak postupuje podle dohody: například sama zasáhne nebo přivolá policii.

Trend v elektronickém zabezpečení představují univerzální systémy, které umějí hlídat obydlí, co se týče vloupání, požáru a úniku plyn, ale současně mohou řídit funkci dveřních zámků, dokáží ovládat topidla, osvětlení a podobně.
Na trhu je již několik takových systémů. Jednotlivé prvky, napájené bateriemi, spolu komunikují na velkou vzdálenost bezdrátově, ale mohou být připojeny i drátové periferie. Zabezpečení lze ovládat pomocí číselných kódů, přístupovými kartami a dálkovými ovládači, mobilním telefonem nebo přes internet. Zprávy o událostech dostaneme na mobilní telefon a jsou také předávány na pult centrální ochrany a hasičskému sboru.

Ochrana před požárem

Prevencí proti požáru jsou především různá stavebně technická opatření. Na prvním místě to je revize otopné soustavy, spalinových cest (komínů) a hromosvodů. Zvláštní nároky mají především plynové spotřebiče (a to i na propan-butan).

Odolnost požáru je i důležitým parametrem pro certifikaci bezpečnostních dveří. V obytném objektu mají být nejméně ve 3. kategorii, což vyžaduje i většina pojišťoven. Kromě toho by měly alespoň 30 minut odolávat požáru (třída EU 3).
Protipožární vyhláška č. 23/2008 Sb. (týká se i víkendových staveb) definuje i vybavení objektů hasicími přístroji. Například všechny nově postavené domy musejí být vybaveny nejméně jedním přenosným hasicím přístrojem o předepsaném výkonu. Vyhláška určuje i bezpečné vzdálenosti spotřebičů od hořlavých hmot a podobně.
Obecně platí, že hasicí přístroj musíme mít hned po ruce, například poblíž hlavního vchodu, nebo v místnosti s plynovým spotřebičem, nebo v dílně. Důležité je vědět, jak uvést přístroj do činnosti: některé mají páčku, jiné kolečko, spoušť apod. Začít studovat návod k použití až při požáru je pozdě.

Odolnější visací zámky

Na zabezpečení majetku nešetříme a to se týká i výběru někdy trochu podceňovaných visacích zámků. Jejich odolnost proti záměrnému poškození se zvýší například ukrytím třmene zámku pod ocelový plášť po celém jeho obvodě, což nedovoluje jeho přeštípnutí. Kulatý tvar zámku zase znesnadňuje nežádoucí manipulaci, protože se nedá snadno uchopit.

Nepodceňujeme ani vliv počasí a zvolíme visací zámek, který má krytku otvoru zámkové vložky proti nečistotám a vodě. Užitečná je i masivní voděodolná petlice, která má skryty montážní šrouby a oko chrání třmen proti poškození.

Pozorní sousedé

Praxe bohužel dokazuje, že chatu nebo chalupu není možné stoprocentně zabezpečit ani mechanicky, ani drahým elektronickým systémem. Takže se doporučuje být zadobře s místními lidmi a sousedy angažovat například tím, že jim koupíme mobil a požádáme je, aby nám zavolali, když spatří kolem chalupy něco podezřelého.

Připravil: Radek Sýkora, foto: archiv Policie ČR a firem; vydáno v RPN 11/2013