Zahrada

4 rady jak zatočit s plevelem

Trápí vás na zahradě plevel? Asi jen těžko by majitel zahrady odpověděl záporně. Tento nevítaný host se nejhojněji objevuje na venkovních terasách, dlážděných plochách, podél plotů a na dalších, často špatně přístupných plochách.

plevel

1. Mechanický způsob hubení plevelů

Mezi nejčastější druhy plevele objevující se v našich zahrádkách patří smetánka lékařská, nazývaná též pampeliška, sedmikráska chudobka, jitrocel větší, pýr plazivý, kopřiva dvoudomá, ptačinec žabinec nebo rozrazil perský. A pak je tu neodbytná bršlice kozí noha, pcháč, celá řada lebed a merlíků a svlačec.

Mnoho zahrádkářů, tvrdí, že nejlepší metodou je pletí plečkou. Ale dbejte na to, abyste plevelům neodřízli pouze nadzemní část. Množily by se tím více. Musíte se pokusit vytrhnout plevel s celým kořenovým systémem. Nejlepší je, když jej vytáhnete i s půdou. U oddenkatých a kořenových vytrvalých plevelů (bršlice, pýr, svlačec, pampeliška a podobně) musíte velmi pečlivě odstranit každý kousek kořene či oddenku, protože i z jeho malé části se vytvoří nová rostlina.

plevel

Pomoci může černá fólie

Pokud se rozhodnete zkultivovat pozemek silně zarostlý vytrvalými plevely, počítejte s tím, že jejich likvidace vyžaduje čas a dobré naplánování. Navíc je takřka nemožné při silném napadení likvidovat vytrvalé plevele ručně. Každý kousek kořene byste totiž museli opravdu důsledně vyplet.


2. Herbicidy drží na uzdě plevele

Nejefektivnější pak bývá použití herbicidů. U plevelů s rozsáhlým kořenovým systémem je musíte použít vícekrát. Nejlepší je aplikovat tyto herbicidy uprostřed léta, kdy plevele intenzivně rostou. Pro správné načasování si však vždy důkladně přečtěte návod k použití. Po postřiku nechte herbicidu dostatek času, aby mohl vykonat svou práci. Pokud byste vadnoucí plevel příliš brzy vytrhli, mohlo by se stát, že chemikálie nestihne doputovat až do všech kořenových špiček, a plevel tudíž zcela nezahubíte.

3. Kdy je čas hubit plevele?

Jsme v době plné vegetace, plevele nemají být nakrátko posečené. Není také vhodné, když jsou vysoké příliš. Důležité je, aby měly listovou plochu, která nasaje herbicid, ideální je období před květem. Aplikace herbicidů je nutné provádět za hezkého počasí a bezvětří. Nikdy ne před zavlažováním ploch či když hrozí déšť. Pak by se chemické látky splavily a spálily všechny okolní rostliny.

plevel

4. Pomůže prevence

Bez světla nejsou plevele schopné růst. Světlo z půdního povrchu můžete odstranit pomocí mulčování buď organickým materiálem, aplikovaným ve skutečně silné vrstvě (10–15 cm), vrstvou štěrku nebo fólií. Sázení nahusto, zvláště přízemních rostlin, také vytváří hustý kryt nad půdním povrchem.

Preventivní ochranou proti zaplevelení je také časté okopávání a plečkování půdy, při němž se zničí mnoho klíčících semen i na povrch prorážejících víceletých plevelů.

Text: Jan Kopřiva
Foto: isifa/Shutterstock
Zdroj: časopis Recepty prima nápadů