Poradna

Ptáte se: 4 důležité otázky, které se týkají výsadby jehličnanů

Jsou neodmyslitelnou součástí okrasných výsadeb. Nabídka je široká, zajímavé druhy či kultivary si může vybrat majitel větší i menší zahrady. Některé jehličnany je možno pěstovat i ve vegetačních nádobách, na balkónech a terasách. Jehličnany vynikají obrovskou tvarovou i barevnou rozmanitostí, bývají různě vysoké a široké. Jsou mezi nimi atraktivní dlouhověké druhy, které se pěstují velmi snadno, ale i ty, které na první pohled vypadají přitažlivě, avšak jejich pěstování bývá složitější.

Výsadba jehličnanu
Zdroj: Shutterstock

Příprava na jehličnany

V nové zahradě, kterou bychom si chtěli na jaře začít vysazovat, chceme mít několik jehličnanů.  Zatím nevíme které. Chtěli bychom však pro tyto dřeviny připravit ideální podmínky, aby se jim co nejlépe dařilo. Jakou půdu jehličnany vyžadují?

Většina z nich potřebuje mírně kyselou až neutrální půdu. Původní zeminu je proto vhodné v místě plánované výsadby obohatit o rašelinový substrát. Avšak záleží i na tom, pro jaké jehličnany se rozhodnete. V sortimentu běžně dostupných druhů totiž najdete i zástupce, kterým naopak vyhovuje zásaditější půda. Patří k nim smrk omorika, cedr, tis nebo borovice černá. K těmto jehličnanům při výsadbě raději rašelinu nepřidávejte. Jehličnany vyžadují i mírně vlhkou půdu. Když je příliš zmáčená, bude vyhovovat jen některým druhům, například tisovci (Taxodium distichum) či borovici vejmutovce (Pinus strobus). Mnohým jehličnanům však po dobrém zakořenění vyhovují i sušší půdy, do této skupiny patří jalovce, borovice, smrk pichlavý, jedle ojíněná, tis nebo cypřišek.

Jehličnany k výsadbě
Zdroj: Shutterstock

Kdy doporučujete sázet jehličnany? Je něco, co je třeba při výsadbě dodržet?  

Nejvhodnější pro výsadbu jehličnanů je jaro – od března do konce dubna, a potom období od konce srpna do začátku října. Výsadba v těchto termínech bývá nejúspěšnější. Podzimní termín je vhodný v sušších oblastech. Vysázet můžete i v jiných obdobích během sezóny, avšak vysazené rostliny budete muset víc zavlažovat. Vysazovat se nesmí v období, kdy je zamrzlá půda. Jehličnany vysázejte vždy s neporušeným kořenovým balem, nerozebírejte ho. Při výsadbě se vyplatí využít mykorhizní houby. Vysázené jehličnany pravidelně zavlažujte.

Druhy

Budou růst jehličnany i na polostinných místech? Máme menší zahradu, která je však zastíněna dvěma vyššími domy. Které druhy tu můžeme pěstovat?

Například tis (Taxus), protože snese i hlubší stín, prospívat v polostínu může i jedlovec (Tsuga), zeravinec (Thujopsis), některé druhy cypřišků, například cypřišek Lawsonův (Chamaecyparis lawsoniana) nebo kryptomerie (Cryptomeria japonica).

Jehličnan
Zdroj: Shutterstock

Dají se jehličnany přesazovat z místa méně vyhovujícího na vhodnější? Kdy během roku je to možné? Některé pěkné jehličnany bychom totiž kvůli budování zahradního domku museli zlikvidovat.

Přesadit můžete jen mladší, u těch starších je to už rizikové, navíc to bývá i technicky složitější. Důležité je přesadit s co nejkompaktnějším kořenovým balem, tedy je potřeba důkladné obkopání přesazované dřeviny. Pokud jde o termín, doporučuji časné jaro nebo brzký podzim. Přesazené jehličnany je třeba dobře zavlažovat.

DOBRÁ RADA: Exotičtější druhy jehličnanů vysazujte na jaře.

Fotogalerie

Text: Daniel Košťál
Foto: Shutterstock
Zdroj: časopis Zahrada prima nápadů