Dům a stavba

Jak změnit distribuční sazbu a ušetřit na elektřině?

České domácnosti za poslední dva roky museli často řešit prudké změny v cenách elektrické energie. Kvůli vysokým cenám se začali zajímat o to, jakým způsobem ušetřit náklady. Jedním z kroků je změna distribuční sazby.

Žárovka
Zdroj: Pixabay

Co je distribuční sazba

Pokud jste se o distribuční sazby nikdy dříve nezajímali, mohou pro vás být španělskou vesnicí, protože jich není zrovna málo. My vám ale pomůžeme se zorientovat a třeba poté přijdete na to, že byste si mohli požádat o jinou, pro vás výhodnější sazbu. Nejdříve si řekněme, co to distribuční sazba vůbec je. 

Každá domácnost má stanovenou určitou distribuční sazbu a to na základě množství a typu spotřeby. Tato sazba následně ovlivňuje i samotnou cenu elektřiny. Přehled cen v jednotlivých distribučních sazbách naleznete v každém ceníku dodavatele elektřiny. Díky tomu si můžete lépe vypočítat, kolik vás bude stát každá MWh (megawatthodina) za rok. 

Jaké jsou distribuční sazby

Distribuční sazba je stanovena na základě výše spotřeby domácnosti a typu používaných spotřebičů. Obecněji se sazby rozdělují na jednotarifní a dvoutarifní. Domácnost s jednotarifní sazbou odebírá elektřinu pouze ve vysokém tarifu (VT), domácnost s dvoutarifní sazbou může využívat i nízký tarif (NT), dříve známý jako noční proud. 

Nabíjení elektroauta
Zdroj: Shutterstock

To znamená, že pokud používáte běžné spotřebiče, vaše sazba bude jednotarifní a po celých 24 hodin budete odebírat proud jen ve vysokém tarifu, tedy za stejnou cenu. Jestli jste si ale pořídili například nabíječku na elektroauto nebo infrapanely pro vytápění, už se nacházíte v distribuční sazbě s dvěma tarify a můžete využívat několik hodin denně také cenově výhodnější nízký tarif.

Jednotarifní distribuční sazby:

  • D01d
  • D02d

Dvoutarifní distribuční sazby:

  • D25d
  • D26d
  • D27d
  • D35d
  • D45d
  • D56d
  • D57d
  • D61d

Přehled distribučních sazeb

Možná si právě říkáte, co všechna ta čísla a písmena znamenají. Jde o označení každé distribuční sazby, pod kterým naleznete, pro jaký typ spotřeby je určena. Pro lepší představu přinášíme podrobný přehled o distribučních sazbách:

 

Název distribuční sazby Typ spotřeby Jednotarifní/dvoutarifní sazba
D01d Běžné spotřebiče (pro domácnost a méně obývaný objekt se spotřebou do 3,5 MWh ročně) Jednotarifní
D02d Běžné spotřebiče (pro větší domácnost se spotřebou od 3,5 MWh ročně) Jednotarifní
D25d, D26d, D27d Ohřívání vody nebo vytápění akumulačními kamny, nabíjení elektromobilu Dvoutarifní
D35d Hybridní vytápění (například plynový kondenzační kotel s tepelným čerpadlem/solárními kolektory) Dvoutarifní
D45d, D56d, D57d Vytápění přímotopem, elektrickým kotlem, tepelným čerpadlem Dvoutarifní
D61d Běžné spotřebiče v rekreačních objektech využívaných především v pátek, sobotu a neděli Dvoutarifní

Proč změnit distribuční sazbu

Čím energeticky náročnější technologie domácnost využívá, tím více elektřiny spotřebuje. Změna distribuční sazby a zejména pak sazba s nízkým tarifem, vám pomůže dopad na rozpočet domácnosti korigovat, i když budete mít vyšší spotřebu, než domácnosti s běžnými spotřebiči. Bez vhodně zvolené distribuční sazby byste za elektřinu zaplatili nepoměrně více.

Střecha s panely
Zdroj: Shutterstock

Pokud navíc sami nahlédnete do ceníku dodavatelů elektřiny, uvidíte, jaký rozdíl v ceně za MWh v každé sazbě nabízí. Náklady na vaši spotřebu si tak můžete jednoduše vypočítat. Proto je tak důležité mít o distribučních sazbách alespoň základní přehled a v případě potřeby se zeptat elektrikáře nebo vašeho dodavatele elektřiny, na jakou sazbu máte nárok.

Jak změnit distribuční sazbu

Změna distribuční sazby není složitá a nejjednodušší je v případě změny z D01d na D02d, kde se o vše postará váš dodavatel.

Pokud ale instalujete nové spotřebiče pro dvoutarifní sazbu, je postup složitější. Prvním krokem je kontaktování elektrikáře, který vám poradí, jaký jistič a jakou sazbu nastavit. Zároveň zkontroluje, zda jsou spotřebiče zapojeny správně, případně provede úpravy v montáži spotřebiče a vymění hlavní jistič.

Dále musí vystavit revizní zprávu, kterou se doloží žádost na změnu distribuční sazby. Tuto žádost pro dodavatele vyplníte a následně zašlete se všemi potřebnými dokumenty. Dodavatel následně vše vyřídí s distributorem a oznámí vám výsledek. Měli byste většinou obdržet i návrh nové Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, která obsahuje i novou distribuční sazbu. Doporučujeme se pro konkrétní postup dopředu informovat u svého dodavatele. 

Fotogalerie

Text: Martin Sítek
Foto: Pixabay, iStock
Zdroj: časopis Recepty prima nápadů