Dům a stavba

Zdění s maltou i bez malty

Materiály pro zdění vybíráme v prvé řadě podle požadavků na komfort bydlení. Důležitá je i cena. V posledních letech ale přibyl ještě další požadavek: Možnost stavět i svépomocí. V každém případě je třeba mít na paměti, že postavenou zeď vyměníme jen obtížně.

Připravil: Radek Sýkora, foto: archiv firem Xella, Wienerberger, Liapor, KB-blok a Pegasus

Vedle klasického zdiva se stále více prosazují tepelně a zvukově izolační tvarovky a broušené cihly pro přesné zdění. Renomované firmy nabízejí zdivo v ucelených systémech, což stavbu urychluje. Jako službu nabízejí stavebniny i pomoc při založení zdiva.dum

Cihly „therm“

Největší zájem je o keramické cihelné zdivo. Stavět můžeme z plných cihel (CP) a běžných děrovaných cihel (například typ CD-IVA). Trendem jsou tvarovky velkého formátu s označením THERM, které mají lepší tepelně-izolační vlastnosti (typ STI nebo SI), nebo schopnost izolovat zvuk (typ AKU). I jednovrstvé obvodové zdivo tak splňuje přísné požadavky norem EU a stěny obvykle není nutné zateplovat. Cihelné bloky se spojují na péro a drážku (P+D), což dovoluje zdění bez malty ve svislých spárách. Mohou se ještě proložit vrstvou izolace, nebo sestavit do vícevrstvého (sendvičového) zdiva s lepšími izolačními parametry.

Betonové zdivo

Betonové tvárnice se vyrábějí jako režné (stěna je bez omítky) nebo je lze omítnout či natřít barvou. Některé typy obsahují vložku z polystyrénu, která zlepšuje izolační vlastnosti. Další technologií jsou tvarovky z keramického betonu, který je lehký, objemově stálý, dobře izoluje teplo a pohlcuje zvuk. Jinou variantou je zdění z tenkostěnných tvárnic z vibrolisovaného betonu, tzv. skořepin. Mají plné dno, při zdění se kladou dnem vzhůru a v ložné spáře se spojují polosuchou betonovou směsí. Rodinný dům lze postavit i technologií panelové výstavby z armovaných betonových prefabrikátů. Zajímavou, ale u rodinných domů jen výjimečně používanou technologií, je hrubá stavba litím betonové směsi do předem připraveného bednění přímo na staveništi.

poroPórobetonové tvárnice

Tvárnice z pórobetonu (lisovaná směs křemičitého písku, vápna, cementu a hliníkového prášku) mají nízkou objemovou hmotnost, výborné tepelně izolační vlastnosti a umožňují přesné zdění na sucho nebo jen s 1 až 3 cm tlustou vrstvou zdicí malty. Tvarovky lze podle potřeby snadno řezat, vrtat a vytvářet v nich drážky pro instalační rozvody, což obvykle zvládnou i svépomocní stavebníci. Rizikem je vyšší nasákavost a nižší mrazuvzdornost pórobetonu. Zdivo sice nemusíme zateplovat, ale vnější plochy potřebují úpravu proti vlhkosti (osvědčily se hmoty na bázi akrylátu) a systémovou omítku.

Cihly z písku

Cihly vyrobené z vápna a písku mají dobré technické vlastnosti a dekorativní vzhled. Můžeme z nich stavět obvodové i vnitřní zdivo, nosné i dělící stěny, ale také například ozdobné komíny ke krbu.

Vápenopískové cihly jsou zvlášť vhodné pro stavbu lícové vrstvy vícevrstvých (sendvičových) obvodových stěn. Tato skladba zajišťuje optimální tepelné podmínky i v komplikovaných místech, jako jsou vnitřní kouty, ostění, sokly nebo místa styků s jinými konstrukcemi. Cihly a obkladové pásky v exteriéru se opatřují ochranným nátěrem proti vlhkosti.

Kámen a sklo

Kamenné zdivo má vysokou pevnost, je odolné proti poškození a vlhkosti, ale v současnosti se z něj obvykle staví jen základová konstrukce, opěrné zdi, nebo je využito při rekonstrukci památek. Nejčastěji se používá lomový kámen (žula, pískovec, opuka) o velikosti hrany nejméně 150 mm. Z neopracovaného kamene se staví zdivo režné, z částečně nebo zcela opracovaného kamene zdivo řádkové.

Vnitřní příčky lze postavit i ze skleněných tvárnic (luxferů), spojených cementovou maltou. Moderním stavebním materiálem je sklobeton: Do betonové směsi se přidá speciálně upravené skelné vlákno a výsledkem je hmota umožňující výrobu tenkostěnných, nicméně velmi houževnatých tvarovek, odolných i vůči mechanickému nárazu.

Extra tip: Cihla plněná vatou

Keramická cihla a minerální vata jsou dva tradiční stavební materiály, které samostatně obstály ve zkoušce časem. Na trhu se ale objevila i jejich kombinace. Je to keramická cihla POROTHERM T Profi plněná minerální vatou. Zdivo z těchto cihel v sobě spojuje výhody keramického zdiva (pevnost, únosnost, ochrana proti hluku a požáru apod.) a minerální izolace (tepelná ochrana, difúze vodních par, stálost parametrů). Jednovrstevná obvodová stěna z cihel plněných vatou o tloušťce 36,5 cm má porovnatelné tepelně izolační vlastnosti, jako stěna z běžných cihelných bloků o tloušťce 24 cm, zateplená izolantem o tloušťce 18 cm. Plně tak nahrazuje tzv. sendvičové zdivo. Tyto vlastnosti jsou důležité zejména pro stavbu nízkoenergetických a pasivních domů.

Broušené cihly

Broušené zdící tvarovky mají stejnou výšku s odchylkou nejvýše jeden milimetr a dvě rovnoběžné a rovné ložné plochy. Práce s nimi stavbu urychlí, zdění je přesnější a výrazně se sníží spotřeba malty. Systémy přesného zdění nabízejí výrobci všech druhů tvarovek: keramických, vápenopískových, z běžného či vylehčeného betonu i z pórobetonu.

Postup zdění určuje výrobce. Vždy ale platí, že první vrstva musí být dobře zaměřena a založena do základové malty na vodorovnou a souvislou podkladovou vrstvu. Zdící malta se aplikuje pomocí maltovacích boxů nebo namáčením. Broušené cihly je možno fixovat i speciální lepicí pěnou (například systém POROTHERM Profi DRYFIX). V porovnání s klasickým zděním nahradí jediná dóza speciální pěny tři a půl kolečka malty. Pokud je hotova hotová základová deska, je možno hrubou stavbu rodinného domu postavit do jednoho týdne.

Odborník doporučuje

Pokud se chystáme stavět rodinný dům svépomocí, vyplatí se předem vyhledat veškeré dostupné informace, které mohou stavbu usnadnit, zjednodušit a zlevnit. Využije zejména služeb dodavatele příslušného stavebního systému a doporučuje se osobní návštěva stavebnin, které spolupracují s daným výrobcem. Zde nám poradí jak začít, pomohou založit stavbu a fungují i jako půjčovna stavebních pomůcek.

Služby stavebníkům

Moderní způsoby zdění jsou příležitostí i pro svépomocné stavebníky. Podmínkou úspěchu je přesné zaměření a pokládka první vrstvy tvárnic na základový pás. K tomu slouží speciální pomůcky, jejichž obsluha vyžaduje odbornou průpravu. Výrobci zdiva nabízejí jejich zapůjčení i služby specialistů pro přesné vyměření a založení první vrstvy a průběžné poradenství při stavbě. Děje se tak prostřednictvím stavebnin, které mají od výrobce osvědčení pro prodej a realizaci stavby systémem suchého zdění nebo z broušených cihel. Novou službou jsou časové snímky postupu stavby na internetu, výpočet energetické náročnosti stavby, kalkulace ceny při použití různých konstrukcí a podobně.

Článek z RPN č. 6/2011.