Dům a stavba

Zakládací tvárnice pro všechny typy zdiva

Ytong Start zakládací tvárnice jsou prvním doplňkovým prvkem sortimentu Ytong, který je přímo určen pro použití nejen pro stěny z tvárníc Ytong, ale i pro jakýkoliv zdicí systém. Při použití v kombinaci s vápenopískovými tvárnicemi nebo keramickými cihlami přináší dokonce vícero výhod. Důvodem je, že tvárnice Ytong Start mají lepší vodivost ve svislém směru jako uvedené materiály a zároveň se lépe zpracovávají.

xella tvárnice

Zakládací tvárnice Ytong Start jsou vyrobeny z pórobetonu značky P4-550, který je v celém objemu obohacen o hydrofobizační přísadu. To znamená, že tvárnice můžeme libovolně řezat a upravovat jako běžný Ytong a přesto neztrácejí své hydrofobizační schopnosti.

ytong

Obecně je Ytong materiál s malým kapilárním vlivem a výška vzlínání se i při dlouhodobém působení vody pohybuje kolem 120 mm. Nasáknutí při krátkodobém vystavení vodě, například při krátkodobém dešti, je kvůli omezenému transportu vody v materiálu jen povrchové. To platí pro běžné výrobky Ytong. Tvárnice Ytong Start mají nasáknutí výrazně sníženo – přibližně na 1/3 oproti nehydrofobizovanému vzorku a vzlínání nad hladinu vody je zanedbatelné. Ytong Start díky tomu účinně zmenšuje množství vody, které vnikne do zdiva stojícího na základové desce po dlouhotrvajícím dešti nebo při tání sněhu. Menší množství vody se rychleji odpaří a stavba bude dřív suchá.

ytong

Výškový modul

Zakládací tvárnice Ytong Start se vyrábějí ve výšce 124 mm (skladebně 125 mm), což odpovídá 1 výškového modulu běžného zdiva. Při současném trendu navrhovat velmi hrubé tepelné izolace do podlahy přízemí je výška tvárnice 125 mm optimálním způsobem, jak dosáhnout přiměřeného parapetu i světlý rozměr místnosti (viz srovnání schémat při první řadě výšky 250 mm a 125 mm).

ytong

ytong

Pokud potřebujeme standardní výšku, jednoduše použijeme dvě řady zakládacích tvárnic – spolu 250 mm.
Při zdění se první vrstva zdí na tepelněizolační nebo vápenocementovou, příp. cementovou maltu. Případná druhá vrstva se zdí na tenké maltové lože tl. 1 – 3 mm. Zásadně se dodržuje plnoplošné maltování celé ložné i styčné spáry.

ytong

Použití a zhotovení zdiva

Díky své vysoké pevnosti v tlaku fb = 5,0 N/mm2 lze Ytong zakládací tvárnice bez problémů použít v rámci pravidel pro navrhování také pro běžné cihlové zdivo nebo zdivo z vápenopískových tvárnic. První zakládací tvárnice se osadí na nejvýše položený roh základové desky.

ytong

Minimální vrstva zakládací malty má být cca 10 mm, aby se tvárnice dala poklepem gumovým kladívkem řádně usadit do vodorovné polohy. Ložné i styčné spáry je třeba maltovat v celé ploše. Při takovém založení a použití zakládací malty pevnostní třídy min. M5 (dle EN 998-2) lze první vrstvu základových tvárnic zatížit následovně:
Minimální šířka založení 250 mm: 1 250 kN/m, 300 mm: 1 500 kN/m, 375 mm: 1 875 kN/m. Tyto hodnoty zaručují homogenní podklad, který lze použít na libovolné zdivo bez dalších omezení zatížení v patě, navíc s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi. Možnost jednoduchého broušení a řezání tvárnic výrazně zjednoduší eliminaci nerovností základové desky v rámci první řady. To oceníme zejména při obtížněji opracovatelných materiálech, které následně realizujeme na připravenou rovnou plochu metodou tenkovrstvého zdění.

ytong

Tepelněizolační vlastnosti paty stěn

Zakládací tvárnice Ytong Start mají výpočetní tepelnou vodivost ?U = 0,137 W/(m.K) ve všech směrech. Oproti vodivosti obvodových tvárnic Ytong je hodnota jen o něco nižší a doporučené systémové detaily se podařilo i přesto navrhnout tak, že vykazují záporné hodnoty tepelných mostů. Ve srovnání s vápenopískových tvárnicemi s vodivostí nad 0,8 W/(m.K) nebo hodnotou vodivosti ve svislém směru u některých keramických cihel je to velmi malá hodnota. Díky tomu Ytong Start v takových kombinacích výrazně zmenšuje tepelné mosty u základu.

Více informací na www.ytong.cz

ZDROJ: PR článek společnosti XELLA CZ