Dům a stavba

STARÝ BALKON S NOVOU DLAŽBOU

Dlažba na balkoně musí něco vydržet. Bude vystavena slunci, ale také dešti a mrazu. Aby byla natolik ODOLNÁ, že vás za pár let nečeká další kompletní rekonstrukce, vyplatí se nejen zvolit SPRÁVNÝ POSTUP pokládky, ale také vhodnou skladbu MATERIÁLŮ, které jsou vzájemně kompatibilní.

JAK NA TO

NÁROČNOST:

DOBA: 2 dny izolování, 1 den pokládka, 1 den spárování, 1 den polyuretan (na nový spádový klín lze dlažbu položit nejdříve za 14 dní)

NÁKLADY: 11 153 Kč

LIDÉ: ?

OBDOBÍ: jaro, léto, podzim (od +5 °C do +30 °C, nesmí pařit slunce, nesmí pršet)

penetrace

1. PENETRACE PODKLADU

Betonovou nosnou konstrukci opatříme penetrací, která uzavře savý povrch podkladní konstrukce.

spdeovy klin

2. SPÁDOVÝ KLÍN

Spádový klín lze snadno vytvořit vyrovnávacím potěrem. Dlažbu lze položit nejdříve za 14 dní. Spád podlahové konstrukce musí činit minimálně 2 %, aby voda dobře odtékala.

hydroizolace

3. HYDROIZOLACE

Na vyspádovanou plochu, včetně čelních stran, naneseme izolaci. Nanáší se ve dvou vrstvách v minimálně 2mm tloušťce. Interval mezi aplikací vrstev by měl být min. 4 hodiny.

tesnici paska

4. TĚSNICÍ PÁSKY

Do místa styku podlahy se stěnou vložíme do izolační vrstvy bandážní a těsnicí pásku. Těsnicí páska musí být vlepena celoplošně do hydroizolace.

lepidlo

5. LEPIDLO

Pro montáž dlaždic včetně balkonových tvarovek využijte flexibilní lepicí tmel. Lepení se doporučuje provádět dvoukontaktně – lepidlo se nanáší na dlaždici i na podklad.

tvarovky

6. BALKONOVÉ TVAROVKY

Kromě keramické dlažby využijte na okraji i keramické tvarovky. Mohou mít stejný či podobný odstín jako dlažba, často se využívá také kontrastních odstínů.

sparovani

7. SPÁROVÁNÍ

Plošné spárování včetně spárování tvarovek provádíme nejlépe vodoodpudivou a vodotěsnou hmotou. U balkonů a teras dodržujte šířku spáry minimálně 5 mm.

 

dilatacni spary

8. DILATAČNÍ SPÁRY

U ploch větších než 4 m2 se dilatace provádí po 3 m. Obvodovou dilataci v místě styku stěny s podlahou je nutné provést vždy.

dokonceni

9. DOKONČENÍ, ÚKLID

Na postavební úklid lze použít čisticí prostředek pro důkladné čištění obkladů a dlažeb s cementovými zbytky.

balkon - dlazba

Kontrolní seznam

MATERIÁL 11 153 Kč

keramická dlažba                                                                                                 687 Kč

např. slinuté neglazované dlaždice RAKOTaurus 76 S, 3 m2

keramické balkonové tvarovky                                                                        4 541 Kč

např. RAKO Taurus, 19 ks, 239 Kč/ks

penetrace stěn 159 Kč

např. RAKO PE 202, 0,5 balení

tvorba spádového klínu 1 393 Kč

např. RAKO OV 30, 7 balení

hydroizolace 2 079 Kč např. RAKO SE 6, 13,5 kg

těsnicí páska                                                                                                        599 Kč

např. RAKO SE 5

lepidlo 439 Kč

např. RAKO AD 530, 1 bal.

spárování 259 Kč

např. RAKO GFS 122, 2,5 kg

podkladní separační provazec                                                                        629 Kč

např. RAKO PES, 1 bal.

trvale pružný polyuretanový tmel                                                                   199 Kč

např. RAKO SAB, 6 – 12 m/kartuš

čisticí prostředek                                                                                                 169 Kč

např. RAKO CL 802

NÁŘADÍ A POMŮCKY

váleček nebo štětec

stahovací lať

hladítko

vrtačka a míchadlo

zubové hladítko

tvrdá spárovací guma

hladítko s molitanem

řezačka na dlaždice

krycí papírová páska

stěrka

 

Dobré RADY

NE NA STAROU!

Novou dlažbu není vhodné pokládat na dlažbu původní. I když původní keramická dlažba může vypadat nepoškozeně, skrývají se pod ní zpravidla dutá místa, případně jiné vady.

POVRCH PŘED POKLÁDKOU

Před pokládkou dlažby musí být povrch pevný, soudržný, zbavený starých nátěrů, vosků, mastnoty, prachu a dalších nečistot.

Podrobnosti o opravách starších balkonů najdete v sekci Systémová řešení v katalogu RAKO SYSTEM a na www.rakosystem.cz.

 

Text, foto, realizace RAKO SYSTEM