Dům a stavba

Správně odvětraná střecha vydrží i dalším generacím

Od nové střechy se hodně očekává – musí nejen dobře vypadat, ale především dlouho vydržet a v ideálním případě by měla být také bezúdržbová, abychom ji během užívání nemuseli věnovat zbytečnou péči.

Pořízení kvalitní střešní krytiny a výběr vhodné povrchové úpravy tašek je jistě zásadní, ale stejně tak klíčové je řešení a následná realizace celého střešního systému. Z pohledu správné funkčnosti střechy hraje významnou roli její odvětrání. Díky odvětrání prostor pod střešní krytinou nedochází k předčasné degradaci střešní konstrukce a použitých materiálů. Ať už použijeme větrací tašky nebo větrací pásy hřebene, vždy bychom měli vybírat jen produkty od osvědčených výrobců.

Proč odvětrávat střešní plášť?

Tvorbě vodních par se v domě prakticky vyhnout nelze. Vaření, praní i koupání produkují vlhkost, která může mít neblahý vliv na naši střechu. Pod nosnou vrstvou krytiny proto musí být vždy vytvořena ventilační vzduchová mezera. Ke správnému odvětrání dochází, když ve vzduchové mezeře vzniká tepelný rozdíl a s ním komínový efekt.

strecha

Díky ventilační mezeře se zabrání nejen kondenzaci vodních par na konstrukci, ale i postupné degradaci celé střešní krytiny. Správné odvětrání přímo chrání krytinu před korozí nebo delaminací vrstev. Na konstrukci brání tvorbě hniloby a plísně, které mohou mimo jiné vyvolat nežádoucí alergické reakce. V bezpečí proti navlhnutí bude i tepelná izolace.

střešní krytiny

Střechy se skládanou krytinou se navrhují jako větrané

Potřebného odvětrání střešního pláště docílíme použitím a správnou instalací příslušných střešních doplňků jako jsou tašky větrací, větrací pásy hřebene nebo nové a velmi praktické tašky posuvné větrací pro připojení hřebene.

Vždy je však potřeba myslet na to, že doplňky by měly být funkčně i vzhledově kompatibilní se zbytkem vaší střechy. Měli byste proto vyžadovat komplexní řešení od výrobce, na kterého se můžete spolehnout. Přední český dodavatel pálené střešní krytiny Tondach, všem zákazníkům nabízí kompletní sortiment tradičních tašek se všemi potřebnými doplňky.

Tašky větrací dodává Tondach pro každý model tašky, který vyrábí. Pokládají se ve druhé řadě od hřebene. Jejich správné množství, aby v každé části střechy byl zajištěn minimální větrací průřez, je nutné stanovit výpočtem podle plochy střechy a typu použité střešní tašky, protože každé základní tašce přísluší specifická větrací taška s různým větracím průřezem. Ten se pohybuje v hodnotách od 12 do 25 cm2. Konkrétně například větrací průřez v oblasti hřebene by měl dosahovat dle technických podmínek Tondach Česká republika alespoň 0,5 promile příslušné střešní plochy.

 

Střechy se skládanou krytinouVětrací pásy se používají pro odvětrávání a izolaci v nároží a hřebeni. Dobře se tvarují podle konkrétního typu krytiny. Tondach prodávají větrací pásy, které je možné použít oboustranně. Jejich montáž není nejlehčí a je vhodné přenechat ji odborníkovi.

Taška posuvná větrací pro připojení hřebene snižuje náklady

S novou taškou posuvnou větrací pro připojení hřebene se můžete těšit nejen na úsporu času, ale i peněz. Tondach tuto speciální tvarovku vyrábí k některým typům tašek a plánuje rozšíření řad tohoto doplňku i pro další typy. Zvolení tohoto prvku přináší staviteli hned několik výhod na jednou. Při pokládce hřebenáčů totiž není nutné použít větrací pásy hřebene ani větrací tašky podél hřebene. To představuje úsporu na materiálu v oblasti hřebene v základních cenách až o 45 % (na 1 bm hřebene). Kromě snížených nákladů ale hlavní předností tohoto řešení je jednodušší a rychlejší montáž při použití stejného materiálu se stejnou životností jako samotná střešní krytina, s čímž se také pojí následná bezúdržbovost a estetika výsledného provedení.

Pro další informace o odvětrávání pálené střešní krytiny a potřebných doplňcích navštivte www.tondach.cz.

Tondach zavádí  tašku větrací pro připojení hřebene také u jednoho z nejžádanějších modelů Samba 11. Nová doplňková taška je navíc vybavena ochranným mantinelem chránícím větrací štěrbinu před zanášením nečistotami nebo prachovým sněhem.

Více informací  ZDE

ZDROJ: PR článek společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.