Dům a stavba

S tekutou maltou je zdění stejně jednoduché jako malování

Kýbl do ruky, váleček a může se malovat! Anebo také zdít – tak jednoduché bude zdění díky tekuté, předem připravené silikátově-disperzní maltě HELUZ SIDI.

tenkovrstvá zdicí malta s pojivem na bázi vodního skla a alkalivzdorné polymerní disperze

Myšlenkou, která stála za vznikem malty, bylo zjednodušení realizace konstrukcí. Nejtěžší přitom bylo nalézt správnou kombinaci všech požadavků (např. konzistence malty, „lepivost“ materiálu, dostatečně dlouhý otevřený čas atd.). Výsledná hmota by tedy měla umožnit nanesení malty s dostatečným předstihem, osazení cihly a ještě třeba do pěti minut její vyrovnání ve zdivu a to aniž by utrpěla pevnost, trvanlivost, požární odolnost a další parametry podstatné pro hotovou stavbu.

tenkovrstvá zdicí malta s pojivem na bázi vodního skla a alkalivzdorné polymerní disperze

Právě tyto předpoklady HELUZ SIDI, tenkovrstvá zdicí malta s pojivem na bázi vodního skla a alkalivzdorné polymerní disperze, splňuje. Jedná se o z výroby předem namíchanou směs, do které již není třeba nic přidávat, takže odpadá riziko jejího znehodnocení neodbornou úpravou. To spolu s jednoduchým způsobem nanášení výrazně zjednoduší a urychlí stavbu.

www.heluz.cz

ZDROJ: PR článek společnosti Heluz