Dům a stavba

REKONSTRUKCE STŘECHY: MONTÁŽ OKAPU

Bez okapu by byl život domu těžký. A krátký. Když je okap prorezlý, nebo jinak nefunkční, velmi často začnou stěny domu vlhnout. Voda se může dostat buď přímo na fasádu, nebo podteče k soklu či do základů. Je-li spodek hůře zaizolovaný, dům začne vlhnout zespodu. Případně voda podmyje některé části pozemku. Proto je montáži okapů třeba věnovat náležitou pozornost.

Správně usazený okap nedovolí vodě ničit váš majetek

KONTROLNÍ SEZNAM

MATERIÁL

 • střešní žlaby
 • okapové trubky
 • žlabové háky
 • objímky trubek
 • žlabové spojky
 • spojky trubek
 • odtoky (kotlíky)
 • větrací pás
 • ochranná mřížka
 • zakončení žlabů s těsněním
 • hřebíky pozinkované lepenkové 32 × 2,5 mm
 • vruty univerzální pozinkované, do dřeva 5 × 70 mm

NÁŘADÍ

 • pila
 • dláto
 • zednický provázek
 • vodováha, metr
 • tužka
 • kladivo
 • dřevěné kladivo
 • gumové kladivo
 • úhlová bruska
 • řezací kotouč na plech
 • nůžky na plech
 • kombinačky
 • akumulátorový šroubovák
 • žebřík
 • lešení

 

1. ROZMĚŘENÍ

Stanovíme směr spádu okapu. Označíme místo na žlabový hák v nejvyšším bodě žlabu.

2. ŘEZÁNÍ

Připravíme si drážku na uchycení žlabových háků. Po vyřezání dřevo vysekáme.

3. DLÁTEM

Pracujeme opatrně, protože smrkové dřevo je měkké a lehce bychom je mohli rozštěpit po délce, což by znehodnotilo celou lať.

4. HOTOVÁ DRÁŽKA


Má rovné dno vhodné na uchycení žlabového háku. Žlabový hák nesmíme nikdy umístit v místě spojky žlabů. Je nutné si to vyměřit ještě před montáží.

5. ZAROVNÁNÍ

V případě potřeby dno a okraje drážky upravíme dlátem. Drážka umožňuje zapuštění žlabového háku tak, aby se nenadzvihovaly tašky.

6. ŽLABOVÝ HÁK

Před montáží ho ohneme podle sklonu střechy tak, aby byl zadní okraj žlabu o 10 mm výš než přední. Zamezí se tím přetékání ke stěně domu.

7. ŽLABOVÉ HÁKY

Nejdříve namontujeme krajní držáky žlabů. Přitom zohledníme spád přibližně 3 mm/1bm. Potom napneme dvojitý provázek.

8. KONTROLA SPÁDU

K provázku přiložíme vodováhu. Je-li spád vyhovující, zbývající žlabové háky namontujeme podle provázku s rozestupem nejvíce 90 cm.

9. MÍSTA OHNUTÍ

Ostatní žlabové háky označíme pomocí čáry, ohneme je a namontujeme. Na montáž používáme vruty do dřeva.

10. VĚTRACÍ PÁS

Pokud jsme dosud nenamontovali větrací pás proti vlétávání ptáků, nyní je na to správná chvíle.

11. PŘIBÍJENÍ

Pás postupně odvíjíme a připevníme hřebíky k okapové lati. Na spodní straně má pás přiléhat na okapnici s rezervou asi 1 cm.

12. SPECIÁLNÍ HŘEBÍKY

Při připevnění pásu používáme pozinkované lepenkové hřebíky, které jsou odolné proti korozi.

13. PŘÍPRAVA ŽLABŮ

Je chvíle připravit na montáž okapové žlaby. Ochrannou folii předběžně nestahujeme celou, ale pouze tam, kde budeme žlab upravovat.

14. ZAKONČENÍ

Připravíme si žlabové čelo. Součástí žlabového čela je gumové těsnění.

15. POZOR NA TĚSNOST

Při montáži dbáme na to, aby těsnění dosedlo na vnější stranu žlabu a nebylo zkroucené, což by způsobilo netěsnosti na koncích žlabů.

16. POKLEPÁNÍ

Na konce žlabů připevníme půlkruhové žlabové čelo. Při nasazování si nejlépe pomůžeme gumovým, případně dřevěným kladivem.

17. ZKRÁCENÍ

Žlab upravíme na potřebnou délku, použijeme přitom kotouč na řezání tenkého plechu. Tzv. fíbrový (obyčejný) kotouč by mohl spálit protikorozní ochranu plechu.

18. HRDLO ŽLABU

Připravíme si tzv. žlabový kotlík, tedy hrdlo žlabu. Jeho upevnění je jednoduché, ale do žlabu je nutné pro něj připravit vhodně velký odtokový otvor.

19. UMÍSTĚNÍ

Stanovíme umístění hrdla svodové roury. Tužkou anebo fixkou obkreslíme na spodní stranu žlabu obrys odtokového otvoru.

20. MALÝ OTVOR

V žlabu vyvrtáme nebo vysekneme díru a následně vystřihneme odtokový otvor.

21. NŮŽKAMI

Při vystřihování odtokového otvoru nůžkami na plech postupujeme jako u šnečí ulity – zevnitř směrem ven.

22. TVAROVÁNÍ

Okraj odtokového otvoru nejprve vytvarujeme pomocí kleští tak, aby tvořil odkapovou hranu pro vodu vtékající do „kotlíku.

23. NASAZENÍ

Okraj lze vytvarovat i mírným sklepáním. Nyní připevníme kotlík. Do přední naválky žlabu zavěsíme kotlík.

24. OSAZENÍ

Připevněním ke žlabu zajistíme ohnutím zadní části. Ochranné folie odstraníme až po předběžném osazení „nanečisto do žlabových háků, resp. do objímek při osazení svodových rour.

25. UPEVNĚNÍ

Plechové příponky, kterými je vybaven každý žlabový hák, ohneme přes přední a zadní tzv. naválku (zahnutého okraje) žlabu. Tím žlab upevníme v požadované poloze.

26. OCHRANNÁ MŘÍŽKA

Po osazení žlabů a před montáží tašek namontujeme ochrannou mřížku proti vlétávání ptáků.

27. ŽLAB BEZ SNĚHU

V oblastech s vyšším výskytem sněhu je třeba při umístění žlabu dbát na to, aby se sníh sesouval z tašek nad žlabem.

Rady a tipy

 • Montáž prvního žlabového háku

Začínáme vždy v nejvyšším bodě. Ostatní držáky žlabů ohýbáme se spádem 3 mm/1 bm.

 • Spojování žlabů

Při spojování jednotlivých žlabů použijeme spojku žlabu. Zezadu ji pouze nasadíme, zepředu ji připevníme sponou (při nasazení slyšitelně zaklapne). Je nutné přitom dodržet přibližně třímilimetrový odstup žlabů (dilatační mezeru) v každé spojce žlabu

 • V rozích a na nárožích

Když žlaby lemují střechu po obvodu, použijeme na příslušných místech i vnitřní, případně vnější roh. Spojíme ho se žlabem prostřednictvím spojky žlabu.

 • Montáž střešních svodů

Montáž dokončíme namontováním střešních svodů – tedy svislých okapových rour. Nejprve pomocí hmoždinek připevníme objímky svodové roury do stěny ve vzdálenosti max. 2 m. Potom do nich připevníme roury. U samotné montáže okapových rour a kolen nezapomeneme na odstranění ochranné fólie.

 • Jak velký průměr žlabu?

Pro výpočet se používají následujíce hodnoty:

odvodňovaná půdorysná plocha střechy             průměr okapového žlabu       průměr odpadní roury

do 70 m2 100 mm                                80 mm

do 100 m2 150 mm                              100 mm

Montáž ve zkratce

 • Maximální rozestupy

Žlabové háky se stejným průměrem jako žlaby se montují ve vzdálenostech nejvíce 90 cm podle provázku se sklonem přibližně 3 až 5 mm/1 bm.

 • Spoje žlabů

Žlabové kusy se spojují žlabovými spojkami. Žádný díl se nelepí. Při montáži žlabů je potřeba, aby vnější hrana žlabu v jeho nejvyšším bodě byla 1 cm pod prodlouženou rovinou střechy. Taška by měla být vyvedena do 1/3 šířky žlabu.

 • Odtoky do svodových rour

Na každých 15 m délky žlabu musí být umístěn odtok. U svodové roury platí to samé: montáž bez lepení, jednotlivé díly a roury se do sebe pouze zasouvají. Roury se připevňují (zhruba po 2 m) odpovídajícími objímkami.

KUNA VE STŘEŠE

 • Pokud se do podkroví rodinného domu dostane kuna, může tam napáchat nemalé škody. Přehryzané elektrické vedení, hadice, vyhryzaná tepelná izolace nebo izolační folie, poškozené příslušenství k solárním kolektorům a satelitním anténám – to je jen pár varovných signálů, které potvrzují přítomnost tohoto nezvaného hosta. Nejúčinnějším způsobem, jak zabránit jeho opakovaným návštěvám, je zabezpečit střechu pozinkovaným pletivem s oky o rozměrech 1 x 1 cm, a všechny další střešní detaily – přístupy, otvory o velikosti 5 cm.
 • Mezi další humánní způsoby patří postřiky a ultrazvukové odpuzovače. Samozřejmě můžete vyzkoušet i radu našich babiček a rozvěsit v podkroví psí chlupy nebo lidské vlasy.

Čtěte i ?REKONSTRUKCE STŘECHY: MONTÁŽ OKAPOVÝCH PLECHŮ

Text a foto: Stanislav Botur, Bramac a Stavby Strechy Cerová