Dům a stavba

Něco změřit je celkem snadné

Pro dílnu i stavbu stále platí pravidlo „dvakrát měř a jednou řež“. Nicméně skládací metr a vodováha už dnes nemusí vyhovovat ani kutilům a svépomocným stavebníkům, natož profesionálům. Měří se pomocí laseru, ultrazvuku a digitálních snímačů a obvykle jen jednou.

Připravil: Radek Sýkora, foto: archiv firem Bosch, Geodis, Stanley, Fluk a Český kutil.cz

Pomůcky pro měření patří k základnímu vybavení zedníků i řemeslníků. Donedávna to byla především ruční měřidla, v současnosti se měří i pomocí ultrazvuku, laseru a tepelných senzorů.

Ruční měřidla2naradi

Základním měřidlem je skládací metr, či spíše dvou metr a ocelové svinovací pásmo. Pásma jsou běžně dvoumetrová, ale vyrábějí se i v délkách tří, pěti nebo osmi metrů.

Velké vzdálenosti se měří pásmy s kovovým nebo textilním páskem o délce 10, 20, 30 nebo 50 metrů. Lepší jsou kovová pásma s aretací: vytažený pás je možné v potřebné poloze zafixovat.

K vyměření nivelety, tj. vodorovného směru, potřebujeme vodováhu. Základem je trubička s kapalinou (libela), uvnitř které je bublina: poloha bubliny je vyznačena ryskami.

Při stavění ještě můžeme potřebovat rýsovací pravítko o délce nejméně půl metru a úhelník pro měření pravého úhlu (90°). Nejpřesnější jsou pravítka a úhelníky z kovu. Kombinací pravítka a úhelníku je příložník ke kreslení náčrtků a výkresů. Občas využijeme i dílenské kružidlo: podobá běžným kružítkům, ale je opatřeno stavěcí maticí nebo zajišťovacím šroubem.

Ultrazvukový dálkoměr

Skládací metry a pásma ze stavby ještě dlouho nezmizí, ale i svépomocní stavebníci stále častěji měří ultrazvukovým dálkoměrem.

Například malé ultrazvukové dálkoměry s laserovým zaměřováním jsou určeny pro rychlé a pohodlné měření vzdáleností v rozsahu od asi 0,5 do 15 metrů s odchylkou nejvýše 0,5 procenta. Díky zaměřovacímu laserovému paprsku je nejprve označen bod, k němuž je pak „neviditelným“ ultrazvukem změřena vzdálenost.

Tyto praktické a skladné přístroje s jednoduchým ovládáním pro rychlá měření využijeme zejména při práci v interiéru. Obvykle jsou vybaveny funkcemi pro výpočet ploch a objemu i možností přičítání naměřených délek a kontinuálního měření vzdáleností.

Značkování laserem3naradi

Přesné značení výšek a kolmic je důležité při montáži kuchyňského nábytku, pokládání dlaždic, vyměřování nástěnných, stropních nebo trámových konstrukcí, při stavbě plotu, úpravě zahrady a podobně.

Zedník ale již nemusí šplhat na štafle se „šlaufkou“ a provázkem v ruce, když potřebuje srovnat překlad. Rychleji a přesněni to změří laserovou technikou.

Jednodušší alternativou je laserová „tužka“. Při věšení obrazů, montáži záclonových tyčí nebo pokládání dlaždiček promítá na stěnu přesné vodorovně a svisle probíhající laserové čáry až do vzdálenosti pěti metrů.

Složitější rotační lasery slouží k projekci horizontálních a vertikálních rysek na stěny a jiné plochy v rozsahu 360°. Jsou určeny stavařům, řemeslníkům i náročnějším kutilům. Přístroj je možno postavit na desku stolu, na podlahu, upevnit do stativu, nebo pomocí vestavěného stojanu na zeď (dobré řešení při vestavbě stropů). Lasery lze nastavit  ručně, náročnější uživatel si může koupit laser s automatickým nastavením měření podle měnících se podmínek.

4naradiTradiční vodováhy

Laser je rychlý a přesný, ale i někteří profesionální zedníci dávají přednost tradiční vodováze: Pracuje jednoduše a spolehlivě a je samozřejmě levnější. A oceníme ji i při kontrole práce jiných řemeslníků.

Vodováhy mají délku od 30 cm a pak po 10 -20 cm až do dvou metrů. Běžné vodováhy pro práce v bytě jsou dlouhé 60 nebo 80 cm. Při osazování dveřních zárubní se používají vodováhy o délce kolem 180 cm, aby se vešly do výšky dveří. Kratší vodováhu lze prodloužit rovným prknem.

Některé vodováhy jsou vybaveny libelou se stupnicí: libelu pootočíme na požadovaný stupeň (úhel sklonu) a zajistíme aretačním šroubem.

Hadicová vodováha (tzv. šlaufka) pracuje na principu spojených nádob a shodné výšky vodního sloupce. Používá například při rovnání podlah v místnostech, ale i při stavbě plotů a podobně.dodatečné zateplování, měření laserem

5naradiExtra tip: Užitečná termovize

Dodatečnému zateplování domu by mělo předcházet měření úniků tepla. K tomu je určena termovize. Termovizní kamera zachytí infračervené tepelné záření, které vyzařuje každý objekt s teplotou vyšší než absolutní nula (-273 °C).

Z naměřených teplot se vytvoří digitální teplotní obraz objektu – termosnímek. Ten odborník vyhodnotí a navrhne opatření, například izolaci stěny, výměnu oken, rekonstrukci vytápění a podobně.

Termokamera pomáhá i při kontrole stavebních prací, při odhalování skrytých závad v konstrukci, slouží i k vyhledávání rozvodů vytápění a podobně. Pro zajištění nejlepší kvality by měl být při měření teplotní rozdíl mezi vnitřní teplotou vzduchu a venkovní teplotou alespoň 10-15 °C. Nejlepší podmínky pro měření jsou při venkovní teplotě kolem nuly, večer a za bezvětří.

Za termovizi rodinného domu zaplatíme jen několik tisíc korun, což vzhledem k rostoucím cenám energií a omezení úniků tepla není mnoho.

Kabel pod omítkou6naradi

Digitální přístroje pro lokalizaci dokáží ve zdech, podlahách nebo stropech nalézt kovové trubky, armatury, tyče nebo nosníky ze železa až do hloubky asi 10 cm. A objeví také ukryté elektrické vedení. Obsluha detektoru je snadná: uživatel jej zapne a může začít pracovat. Když přístroj nalezne kov nebo elektrické vedení, zazní varovný signál a signalizace změní barvu. Výsledek lokalizační činnosti je graficky zobrazen na displeji. Pomocí otvoru ve středu světelného kroužku a podobně si pak uživatel může označit hranice nebo střed nalezeného objektu. Jako zdroj obvykle slouží devíti voltová baterie.

Článek z č. 5/2011 časopisu Recepty prima nápadů