Dům a stavba Interiér

Krok za krokem: Nanášení sádrových omítek

Dokonale hladké a rovné stěny moderním interiérům sluší. I to je důvod, proč se mezi stavebníky těší velké popularitě sádrové omítky. Dají se nanášet v jediné vrstvě a i při malých tloušťkách dokonale zakryjí všechny nerovnosti. Jejich hlavní devizou je snadná a rychlá zpracovatelnost bez zbytečných technologických prodlev.

moderní obývací pokoj s novou omítkou

Zdravý interiér

Základní složkou receptury sádrových omítek je sádra. V případě omítek Cemix se jedná o sádru vyrobenou výhradně z přírodního materiálu získaného klasickou těžbou minerálu – sádrovce. Pomocí sádrových omítek lze dosáhnout vysoce estetického povrchu a kromě klasické filcované úpravy je možné docílit také moderních hladkých gletovaných ploch. Na hladkých stěnách ulpívá méně prachu a jsou tak přirozeně antialergenní. Sádrové omítky také regulují vlhkostní mikroklima v interiéru. Vyšší vlhkost absorbují a později uvolňují zpět do ovzduší. Současně umějí stěny se sádrovou omítkou akumulovat teplo a podílet se na rovnováze teploty stěn a vnitřního prostoru.

Omítky pro ruční i strojní nanášení

Cemix má v nabídce výrobkovou řadu sádrových omítek VELVETA (Cemix 016 F VELVETA filcovaná, Cemix 016 G VELVETA gletovaná, Cemix 036 VELVETA lehčená) určenou pro strojní nanášení, ale také řadu omítek pro ruční zpracování (Cemix 026 Sádrová omítka ruční, Cemix 136 Sádrová omítka tenkovrstvá a Cemix 106 Sádrová stěrka). Na výběr jsou výrobky určené pro obě povrchové úpravy filcováním i gletováním. Sádrové omítky Cemix se nanášejí jednovrstvou technologií, což umožňuje rychlý postup omítkářských prací. Nanáší se v průměrné vrstvě 10 mm, v případě potřeby je lze v jednom pracovním kroku nanést na stěny až ve vrstvě 40 mm. Sádrové omítky jsou vhodné k omítání stěn a stropů z nejpoužívanějších materiálů (pórobeton, plné cihly, THERM bloky, beton apod.) a jejich pomocí lze dosáhnout dokonalého sjednocení dvou různých struktur povrchů (např. zděné konstrukce a sádrokartonu).

Příprava podkladu

Podklad musí být vyzrálý, nosný, suchý, zbavený prachu, mastnoty a ostatních nečistot. Zdivo musí být již dotvarováno. Tím se zabezpečí, že následná vrstva k podkladu lépe přilne a zamezí se tím riziku jejího odlupování. Následně se vlhčící zkouškou zjistí, zda je podklad savý nebo nesavý a zvolí se vhodný způsob jeho přípravy. Pro přípravu podkladu před nanášením omítek se na savé podklady používá penetrační nátěr Cemix Penetrace základní a na hladké a nesavé podklady kontaktní můstek Cemix Kontakt BETON. Při nanášení sádrových omítek na běžně savé podklady, jako jsou pálené cihly nebo bloky, není potřeba podklad penetrovat, ale pro zlepšení zpracovatelnosti omítek a prodloužení času na zpracování se doporučuje opět použití penetračního nátěru. Před samotnou aplikací penetračního nátěru se provede vizuální kontrola podkladu.

příprava povrchu stěny před nanesením omítky
1. Povrch musí být zbavený prachu a nečistot
nanášení penetračního nátěru
2. Nanášení penetračního nátěru

Nanášení sádrových omítek

U strojních omítek Cemix 016 F, 016 G a 036 se míchání a nanášení provádí pomocí omítacího stroje. Směs se smíchá s vodou v samotném stroji a na stěnu se nanáší pomocí stříkací pistole. U ručních omítek Cemix 026 a 136 se aplikace provádí ručně po předchozím namíchání omítky. Omítka se míchá vždy v čistých nádobách. Vsype se do vody, nechá nabobtnat a míchadlem se rozmíchá do plastické konzistence.

příprava omítky v omítacím stroji
3. Příprava omítky v omítacím stroji
strojní nanášení omítky
4. Strojní nanášení omítky

Před samotným omítáním se nejprve zarovnají větší spáry ve zdivu, zapraví se vedení inženýrských sítí a také je vhodné osadit ve stěně omítníky a rohy chránit pomocí speciálních rohových lišt. Po nanesení omítky se povrch zarovná stahovací latí (tzv. h-lať). Omítka se zarovnává tzv. „do kříže“, nikoliv „do oblouku“. Dosáhne se tím lepšího vyrovnání povrchu. Po srovnání omítky se vyjmou omítníky, doplní se chybějící materiál a zapraví se povrch omítky.

vkladání výztužné tkaniny před nanesením omítky
5. Vložení výztužné tkaniny do míst styku různých materiálů
osazení omítníků
6. Osazení omítníků
Příprava pro osazení rohové lišty
7. Příprava pro osazení rohové lišty

Po zavadnutí omítky se provede dorovnání drobných nerovností pomocí trapézové latě. Po zatuhnutí omítky za cca 60–90 min. po nanesení, kdy omítka již nelepí na prst, se povrch omítky lehce zkropí vodou a provede se rozfilcování a vytažení sádrového šlemu na povrch omítky. Po dalším zavadnutí se povrch omítky podle jejího typu finalizuje filcováním nebo gletováním.

Stahování omítky h-latí
8. Stahování omítky h-latí
Vyjmutí omítníků
9. Vyjmutí omítníků
Dorovnání drobných nerovností omítky
10. Dorovnání drobných nerovností

Sádrová stěrka Cemix 106 se také míchá a nanáší ručně a po nanesení je možné ji zagletovat, po zaschnutí přebrousit a vytvořit tak dokonale hladkou povrchovou úpravu např. na podkladní jádrové omítce nebo dalších vhodných podkladech.

Zvlhčení omítky vodou
11. Zvlhčení omítky vodou
Rozfilcování omítky po zvlhčení
12. Rozfilcování omítky po zvlhčení
Úprava povrchu omítky gletováním
13. Úprava povrchu gletováním
Filcování omítky
14. Filcování omítky

Nanášení sádrové omítky není nijak pracné a při dodržení technologického postupu ji zvládnou i zkušenější svépomocní stavebníci. Sádrové omítky mají schopnost přenášet drobná pnutí v podkladu, a proto nejsou náchylné k praskání a celkovému opotřebování a stárnutí omítky. K tomu přispívá i fakt, že sádrové omítky neabsorbují pigmenty barev a není je nutné tak často malovat. Jednoduchá technologie nanášení i následné uživatelské vlastnosti přináší ve srovnání s jinými typy omítek prokazatelné investiční úspory.

ZDROJ: PR článek společnosti LB Cemix