Dům a stavba

Krbové topidlo je univerzální zdroj

K vytápění většího rodinného domu či jiného objektu je určen kotel na klasická paliva či biomasu. Na vytápění menšího domu, bytu či přímo jednotlivých místnosti je možné instalovat i krb s krbovou vložkou nebo krbová kamna. Standardním palivem je kusové dřevo a dřevní brikety.

Připravil: Radek Sýkora, foto: archiv firem Thermorossi, Clam, Hass+Sohn, Top-El, Biopaliva.CZ, Ciko a karma

 

Krbová topidla o výkonu zhruba od 2 do 10 kW lze použít k teplovzdušnému i k teplovodnímu vytápění jednotlivých místností, celých menších bytů, jako doplňkový zdroj k hlavnímu zdroji tepla nebo jako jediný zdroj tepla například v nízkoenergetických domech. Uplatní se i při vytápění víkendových staveb nebo jako náhrada starších kotlů a přímotopů.

Vhodným palivem je kusové dřevo a dřevní brikety.

 

Parametry a cena

Spalování v krbových vložkách či kamnech probíhá na pevném roštu, prohoříváním nebo horním odhoříváním. Tepelný výkon se dá plynule regulovat přívodem paliva a spalovacího vzduchu. Při lokálním vytápění jednotlivých místností se počítá s celkovou technickou účinností spalování, neboť na rozdíl od kotlů umístěných v kotelně se veškeré sálavé teplo využije v dané místnosti. Účinnost spalování se tak pohybuje kolem 80 % a například při tepelném výkonu topidla 6 kW můžeme uvažovat s vytápěnou plochu až 60 m2. Pro vytápění dalších místností slouží krbové vložky či kamna s teplovzdušným nebo vodním výměníkem. Výměník můžeme napojit na stávající soustavu ústředního vytápění.

Cena za krbová topidla se pohybuje v širokém rozmezí (záleží na výrobci, vlastnostech, vybavení i designu) od 6 tisíc korun až po nejdražší modely v řádu 100 tisíc korun. Na nákup kotlů a kamen na biomasu byly poskytovány dotace v rámci programu Zelená úsporám, nyní je ale program dočasně pozastaven.

 

Čím si zatopíme

Pro krbová kamna, respektive krbové vložky, se hodí veškeré palivové dříví (jehličnaté i listnaté), neopracované dřevo a dřevní brikety.

Velikost polen je omezena rozměry přikládacího otvoru a odhořívacího prostoru: nejčastěji mají délku kolem 25 cm. Při použití dřevních briket nejsme jejich délkou zpravidla limitováni, protože ty lze v případě potřeby přelomit. Palivové dřevo a dřevní brikety prodávají kamenné i internetové obchody s palivy, distributoři i přímo jejich výrobci. Dřevo se dá získat i přímo z lesa (nákupem od majitelů nebo samovýrobou), případně jako odpad z dřevozpracujících podniků. Prodejci obvykle dodávají palivo až do domu.

Polena a naštípané dřevo se zpravidla dodávají naskládané na paletách o rozměrech 1 x 1 m o objemu 1 až 2 m3, což odpovídá váze 400 až 800 kg. Menší množství lze také objednat v pytlích po 15 kg. Brikety se dodávají obvykle v kruhových profilech průměrů 7,5 až 9 cm. Hranaté brikety typu RUF se dodávají v rozměrech kolem 15 x 7 x 10 cm nebo jako osmihrany apod. po pěti až deseti kusech (asi 10 kg), nebo za výhodnější cenu na paletách (100 až 130 ks balení o celkové hmotnosti 1000 kg). Někteří prodejci je nabízejí i jako různě dlouhé válce v pytlích. Rostlinné brikety (ze slámy, sena či zbytků) nejsou pro krbová topidla příliš vhodné kvůli možnému zápachu při hoření a větší tvorbě popela.

 

Manipulace s palivem

Polena i dřevní brikety je nezbytné přikládat ručně do kotle několikrát denně. Na noc lze nastavit úsporný režim, ovšem u některých kotlů bývá tento režim spjat s větší tvorbou nepříznivých emisí. Polena se dají skladovat uvnitř vytápěné budovy v odděleném skladovacím prostoru jako volně ložené dřevo nebo na paletách či v bednách. Pro dosažení odpovídající vlhkosti dřeva (pod 20 % obsahu vody) je nutné jedno- až dvouleté skladování v suchém zakrytém prostoru, kde je zajištěno proudění vzduchu. Uskladněné dřevo ale nesmí ležet na zemi. Před dlouhodobým skladováním se doporučuje polena podélně rozštípat.

Brikety se nejčastěji umísťují v podobném skladu na paletách, zabalené ve fólii. Sklad by měl být dimenzován na množství paliva, potřebného na celou topnou sezonu. V případě omezených prostor je dobré vybudovat v blízkosti kotle mezisklad paliva. Dlouhodobé skladování dřevních briket se ale nedoporučuje, mohou se časem rozpadat.

 

Extra tip: Kombinovaná soustava

Kombinace alternativních a plynových topidel nabízí ve svém konceptu společnost Karma. Prioritu v soustavě mají alternativní zdroje: Zplyňovací kotel na dřevo či pelety, krb nebo krbová kamna s výměníkem, tepelné čerpadlo a solární panely. Teprve po maximálním využití těchto zdrojů dodá zbývající část tepla plynový kondenzační kotel. K jeho zapálení dochází až tehdy, pokud alternativní zdroj (například krb) již nestačí dodat do otopné soustavy potřebné teplo.

 

Náklady na vytápění

Pro krbové topidlo s tepelným výkonem 6 kW a při 75% využití během otopné sezony je za hodinu zapotřebí asi 2 kg polen (s výhřevností 15 GJ/t, respektive 4,2 kWh/kg). Uvažujeme-li využití krbových kamen jako doplňkového zdroje po dobu 600 hodin za rok, spotřebu palivového dřeva lze odhadnout na 1,5 tuny polen. Tento údaj je pouze orientační, v praxi záleží na kvalitě paliva, typu kamen, velikosti a zateplení vytápěného objektu, typu paliva a dalších faktorech.

Cena palivového dříví se pohybuje od 800 Kč/t v případě měkkého dřeva vyšší vlhkosti, až po 3000 Kč/t u kvalitního tvrdého vysušeného dřeva na paletě. Roční náklady na palivo pro krbová kamna nelze přesně stanovit, ale bývá to zhruba 5 tisíc korun. Dřevní brikety mají vyšší výhřevnost, než běžné palivové dřevo, proto lze uvažovat se spotřebou 1,5 kg briket za hodinu, tedy kolem jedné tuny za rok. Jejich cena se pohybuje v rozpětí 3,5 až 5,5 tisíce korun za tunu. Tomu odpovídají roční náklady na palivo 3 až 6 tisíc korun. Paliva je zatím dostatek a je možno ho objednat u distributorů nebo ve specializovaném obchodě. Ceny palivového dřeva a briket se významně liší během roku – v létě bývají zpravidla nejnižší a je dobré nakoupit zásobu na celou zimu, jelikož v zimě mohou ceny narůst až o 40 procent.

Vhodný komín

Při náhradě klasických topidel krbovými je někdy nutné upravit stávající komín. Pokud plánujeme stavbu krbu, nechme si nejprve udělat od specializované firmy komínový průzkum. Krbové topidlo můžeme zaústit do původního komínu i s komínovou vložkou, ale musí mu odpovídat rozměr průduchu – například pro krbovou vložku je třeba průměr nejméně 200 mm. Odborné firmy nabízejí zvětšení průduchu frézováním zdiva: úprava stojí několik tisíc korun za běžný metr. Při stavbě krbového komínu může nastat problém se statikou stropní konstrukce. Zatížíme ji nejen komínovým tělesem, ale i vlastním krbem, což může být například na trámový strop příliš.

Článek z RPN č. 10/2011