Dům a stavba

Jak za rekonstrukci střechy neplatit dvakrát

Rekonstrukce střechy patří k nejvýznamnějším investicím majitelů domů. Přesto existuje dost těch, kteří s vidinou maximální finanční úspory šetří na nesprávném místě – na kvalitě střešní krytiny. Tito stavebníci však nakonec paradoxně vynaloží na renovace a rozsáhlé opravy své laciné střechy násobně více prostředků, než kolik uspořili na krytině. Jak tedy vybrat střešní krytinu tak, aby byla dostatečně kvalitní, ale zároveň nezruinovala napjatý rozpočet rekonstrukce? Rozhodně platí, že primárním kritériem by měla být kvalita, životnost a odolnost materiálu, protože jednorázová úspora se v delším časovém horizontu nemusí vyplatit. Příkladem takového kontraproduktivního šetření je např. pořízení střechy z levného plechu.

Střechu z laciného plechu lze sice pořídit levněji než např. střechu ze skládané betonové či pálené krytiny, ale ve výsledku ji uživatel často násobně přeplatí. Výrobci nekvalitních plechových krytin a na ně navázaní lobbisté z řad pokrývačů, kteří mají z prodeje plechu tajně nasmlouvané provize, však dokážou mnoho stavebníků svou na minimum stlačenou cenou přesvědčit. „Nekvalitní plech na střeše přitom přináší pouze komplikace,“ říká Jiří Frídl, uznávaný konzultant v oblasti pokrývačských prací. „Střechu snadno poničí každá vichřice, častá jsou mechanická poškození sněhem nebo kroupami. Náklady jedné každé opravy přitom mohou činit desítky tisíc korun. Pod plechem navíc kondenzuje voda a ničí se nejen střecha, ale celá konstrukce domu. Není náhoda, že levný plech většinou ani nesplňuje normy.“
Pokud při současné rekonstrukci střechy nepřistavujete komín či střešní okno, ale necháváte tuto možnost otevřenou pro budoucnost, tak na to v případě, že jste zvolili krytinu z nekvalitního plechu, raději zapomeňte. Vložení prvků je totiž téměř stejně složité, jako kdybyste dělali celou střechu znovu. Dodatečné osazení střešních oken či zřízení prostupu komína je pracné a vyžaduje řešení složitých detailů, které zvládne pouze zkušený pokrývač.
Šetřit na kvalitě střechy se vskutku nevyplácí a prozíravější stavebníci místo levného plechu raději sáhnou po osvědčených krytinách, jakými jsou např. pálené nebo betonové tašky. Např. klasické pálené tašky, které vyrábí Tondach, či betonové tašky od certifikovaných výrobců Bramac nebo KM Beta, jsou trvanlivé, stabilní, a přitom prodyšné, takže přispívají k vytvoření příznivého klimatu v interiéru. „Tašky jsou odolné vůči slunečnímu záření i nepřízni počasí a vykazují větší barevnou stálost. Dostatečně odolávají mechanickému tlaku, ať už se jedná o sníh nebo kroupy. Jsou nehořlavé a mrazuvzdorné,“ vysvětluje Jiří Frídl. Zásadní předností renomovaných výrobců betonových tašek proti dodavatelům laciného plechu je jistota, že stavebník může uplatnit reklamaci, bude-li toho zapotřebí. U výrobců levného plechu, zejména u firem z Polska, se naopak množí případy, kdy společnost ani v případě reklamace prakticky nelze dohledat.

Více informací najdete na www.vseostrese.cz.