Dům a stavba

Jak na správné zateplení šikmé střechy pomocí minerální vlny

Zvolit správnou tepelnou izolaci při zateplování šikmé střechy je klíčové rozhodnutí. Když máte dostatek vědomostí a možnost konzultace s odborníkem, zateplení zvládnete, i pokud jste zručný laik. Poradíme vám, jakou minerální vlnu si vybrat a jakých chyb se vyvarovat.

Zateplení šikmé střechy minerální vlnou.

Jak funguje minerální izolace

Minerální vlákna jsou vzájemně překřížená a vytvářejí jemnou strukturu, která zadržuje vzduch a brání mu ve volném proudění. Výsledkem je obrovské množství nepohyblivých vzduchových „buněk“, které materiálu z minerálních vláken dávají tepelněizolační schopnost.

Proč si vybrat kamennou minerální vlnu?

Když zvolíte příliš tenkou tepelnou izolaci, která nebude dostatečně souvislá, šikmá střecha vás nebude moci ochránit před chladem ani horkem. Prostor pod takovouto střechou se v zimě bude dát jen velmi těžko vytopit a v létě se zase příliš rychle přehřeje. Na zateplení šikmé střechy jsou potřebné minimálně dvě vrstvy tepelné izolace v celkové tloušťce minimálně 26 cm. Ideální jsou vláknité materiály z minerální vlny, které díky své pružnosti vyplní prostor mezi krokvemi dostatečně natěsno.

Mezi minerální izolace patří izolace z kamenných vláken a skelná vlna. Tyto dva druhy vláken se od sebe odlišují nejen vstupní surovinou, ale i průměrem a délkou vlákna. Pro oba produkty se vyvinula nová, ekologičtější technologie výroby minerální izolace. Jde o minerální izolaci s novým pojivem bez obsahu formaldehydu, které se vyrábí z organicky obnovitelných materiálů namísto chemických látek s ropným základem a je až o 70 % méně energeticky náročné na výrobu než tradiční pojiva. Vzniká konverzí organických materiálů do inertního polymeru a spojuje jednotlivá vlákna. Tato technologie se vyvinula pro produkty ze skelné vlny i pro výrobky z kamenné minerální vlny. Díky nové technologii mají obě vlny přírodní vzhled a produkt neobsahuje žádná přírodní barviva ani bělidla. Nová minerální vlna se vyznačuje menší prašností.

Skelná minerální vlna

Je to směs písku a skleněných střepů, které se taví při teplotě zhruba 1 450 °C. Tavenina potom putuje přes rozvlákňovací stroje, kde vzniká vlákno, které se mísí s pojivem, důležitým na vytvoření požadované soudržnosti. Tato vlákna padají na pás, kde se ukládají na sebe, a vytvářejí rohož bílé skelné vaty. V této fázi minerální vlna dále prochází dlouhou vytvrzovací pecí a z ní vychází koberec skelné vlny, který se řeže na pásy nebo desky. Výhodou při výrobě je použití recyklovaných materiálů, jako jsou skleněné střepy nebo CRT obrazovky. Skelná minerální vlna je vhodná hlavně do konstrukcí, kde se mechanicky nezatěžuje, mezi trámy u podlah, na provětrávání fasády, do příček a podhledů při požadované zvýšené neprůzvučnosti.

Zateplování šikmé střechy minerální vlnou: skelná minerální vlna.

Kamenná minerální vlna

Vyrábí se tavením různých kombinací hornin, mezi nimiž převažuje čedič. Proto se někdy nazývá i čedičová vata. Proces výroby kamenné minerální vlny je podobný jako u skelné vlny, kamenná vlna se ale taví při vyšší teplotě – kolem 1 600 °C. Proces rozvlákňování je závislý na technologii, zpravidla se používá soubor rychle se točících válců. Vyrábí se hlavně ve formě desek. Má vyšší bod tavení než skelná vlna, proto je předurčená do konstrukcí se zvýšenou požární odolností. Jako izolace se dá použít až do teploty 750 °C. Kamenná minerální vlna má relativně velkou pevnost, a proto se víc hodí na mechanicky zatěžované konstrukce – ploché střechy, fasády, podlahy, ale také na šikmé střechy a vnitřní příčky.

Zateplování šikmé střechy minerální vlnou: kamenná minerální vlna.

Nezávisle na tom, který materiál instalujete, noste ochrannou masku proti prachu, ochranné brýle, rukavice a oděv s dlouhými rukávy.

Schéma zateplení šikmé střechy

Schéma zateplení šikmé střechy
1 Krokev 2 Bednění 3 Parozábrana z asfaltového pásu s hliníkovou fólií 4 Izolační materiál (minerální vlna) 5 Pojistná hydroizolace   6 Střešní krytina na latích

Přednosti kamenné vlny

Instalace

Kvalitního zateplení je mnohem snazší dosáhnout, pokud namísto skelné minerální vlny použijete kamennou vlnu nové generace. Kamenná vlna se díky své větší tuhosti dá mnohem přesněji nařezat, což je vítané hlavně v komplikovanějších výřezech.

Měření minerální vlny při zateplování střechy.
Lepší měření: Rouna jsou tak hustá, že si je můžete bez problémů vyměřit a označit na jejich povrchu pomocí háčku na pásovém metru, co potřebujete.
Řezání minerální vlny při zateplování šikmé střechy.
Jednoduché řezání: Pomocí vroubkovaného nože velmi jednoduše a přesně nařežete i tenké pláty do úzkých prostorů natěsno, čímž zvýšíte tepelný účinek.
Zateplování šikmé střechy minerální vlnou.
Drží tvar: Kamenná minerální vlna na rozdíl od skelné drží pěkně svůj tvar a usnadňuje tak celkovou manipulaci a instalaci.
Vyřezávání minerální vlny při zateplování šikmé střechy.
Přesnější výřezy: Pláty z kamenné vlny jsou tak husté, že umožňují i náročnější výřezy, které vyžadují přesnost, například výřez pro zásuvku.
Zateplování šikmé střechy pomocí minerální vlny.
Nevypadává: Při zateplování stropu se vám použitím kamenné izolace nestane, že by z prostoru mezi dřevěnými rošty vypadla. Stačí plát dobře zatlačit.

Požární odolnost

Kamenná minerální vlna odolává extrémnímu teplu lépe než jiné typy izolace. Při požáru poskytuje lepší ochranu proti šíření plamene.

Odolnost proti vodě

Další skvělou vlastností rouna z kamenné vlny je to, že neabsorbuje vodu a zůstává neporušené, i když je mokré. To znamená, že v případě netěsnosti stěny nebo střechy budou pláty po vyschnutí stejně dobré jako nové.

Blokování zvuku

Izolace z kamenné minerální vlny je hustější než jiné typy izolace. Díky ní dosáhnete lepšího odhlučnění mezi podlahami či příčkami místností.


Nejčastější chyby při zateplování šikmých střech

Šetření na tloušťce materiálu

Nejčastější chyba, které se mnozí dopouštějí, je výběr tenčí izolace v domněnce, že ušetří na celkových nákladech. Přitom cena za tepelněizolační materiál tvoří z celkových nákladů jen minimální podíl.

Inspirace: Dřevěný dům s unikátně řešenou střechou

Nesprávně zvolená a špatně zabudovaná fólie

Tepelná izolace musí být ze strany interiéru překryta speciální parozábranovou fólií. Jejím nesprávným natažením a zabudováním do konstrukce se celá izolace střechy naruší. Její účinek se začíná ztrácet už při špatné a netěsné aplikaci na pěti procentech celkové plochy. Nesnažte se nahradit parozábranu jinou lacinou stavební fólií, která nemá požadované vlastnosti.

Nešetřete na páskách a tmelech

Aby vlhkost nepronikala dovnitř, při napojení parozábranové fólie je třeba používat speciální lepicí pásky. Pro napojení fólie na obvodové stěny se zase používá tmel, který se aplikuje po celém obvodu šikmé střechy i na vzájemných stycích.

Spracovala: Jana Malik
Foto: isifa/Shutterstock
Zdroj: časopis Recepty prima nápadů