Dům a stavba

6 nejčastějších důvodů, proč okna netěsní. Zbavte se jich!

Máte problémy s netěsnícími okny? Poradíme, jak se vypořádat s nejčastějšími příčinami. Naučíme vás, jak správně nastavit okna pomocí jednoduchých kroků a jak pečovat o okna, aby sloužila co nejdéle.

Zdroj: Shutterstock

1. Tzv. spadlé okno

Pokud je okno pokleslé na obou stranách (tzv. spadlé okno), nazdvihněte ho tak, že ze spodního pantu dáte dolů kryt, do otvoru vložíte imbusový klíč shora a otáčejte. Otočením klíče doleva (ve směru hodinových ručiček) posunete křídlo okna nahoru.

Řešení spadlého okna
Zdroj: Shutterstock

Jestli křídlo zadrhává na horním okraji rámu, je třeba ho snížit. Otočením klíče doprava (proti směru hodinových ručiček) posunete křídlo směrem dolů. Okno můžete v obou případech takto posouvat vertikálně v hranicích +2,5 až -2 mm.

2. Pokles okraje okna na straně kliky

Tento okraj je třeba trochu pozdvihnout. Na horní části okna vsuňte do otvoru kování imbusový klíč a otáčejte jím. Směrem dolů okno zdviháte (přitahujete horní část křídla k pantu) – do 3 mm, otáčením směrem nahoru okno klesá, protože horní část okenního křídla odtlačujete od pantu (rámu okna) – do 2 mm.

3. Křídlo okna drhne na straně kliky

Na spodním pantu okna je též zařízení, kterým je možné otáčet okno okolo horního pantu o ±2 mm. Na jeho použití není třeba snímat kryt pantu, protože klíč se nasazuje z boční strany. V takovém případě je třeba posunout směrem od kličky a nastavovací šroub více zašroubovat.

Posun křídla okna
Zdroj: Shutterstock

4. Křídlo okna drhne na straně pantů

Řešením je posun křídla, a to tak, že klíčem nastavovací šroub více odšroubujete.

5. Problém s otočením rukojeti

Když kličku nejde úplně zavřít, znamená to, že křídlo okna je příliš posunuté na straně pantů. Důvodem je pojistka, která nedosedá na protikus na rámu. Řešením je postup podle bodu 6, případně 3.

Oprava rukojeti na okně
Zdroj: Shutterstock

6. Uvolněná rukojeť

Na kličce pootočte kryt a utáhněte šrouby, které ji upevňují k rámu. Používáním se uvolňují. Pokud stará plastová klička praskla, vyměňte ji za kovovou.

Utahování uvolněné rukojeti
Zdroj: Shutterstock

Udržujte okna čistá

Okna i rámy udržujte čisté. Po čase se mohou zanést například odtokové otvory na dešťovou vodu v okenních rámech prachem zvenku. Důležité je jednou ročně do mazacích otvorů na kováních kápnout jednu či dvě kapky silikonového oleje na promazání.

Kování se totiž suchým třením opotřebují, což může vést k zaseknutí a namáhavému otevírání oken či otáčení kliky. Jednou ročně je třeba přejet i po těsnění oken hadříkem namočeným ve speciálním přípravku. Kvalitní výrobci dodávají soupravu na údržbu okna i s návodem k použití. Při takové údržbě bude okno sloužit spolehlivě bez zadrhávání a prodloužíte životnost všech jeho pohyblivých částí.

Fotogalerie

Text: Monika Šestinová
Foto: Shutterstock
Zdroj: časopis Recepty prima nápadů