Dílna a hobby

Stavíme a obnovujeme: Drobné nápady z kapsy

Rady a tipy do domácnosti nikdy nejsou na škodu. Těchto 5 drobných tipů vám pomohou při stavění a obnovování.

malování

Malujeme v bytě

Co dělat, když nemáte po ruce penetrační nátěr? Jste-li přes víkend na chalupě, kde si ho nemůžete koupit, nemusíte se znepokojovat. Postačí vám i barva vhodná na povrch, který chcete natírat (omítka, sádrokarton). Musí však být ředitelná vodou, například akrylátová. Roztok v poměru 1 díl barvy a 1,5 dílu vody sníží a vyrovná nasákavost celého povrchu. Po vyschnutí můžete pokračovat způsobem, jemuž dává výrobce barvy přednost.

Chybný rám fasádního okna

Dlouhodobě se vám nedaří nastavit zavírání okna? Možná máte tu smůlu, že jeho rám je křivý. Mohlo se to stát při výrobě, což je málo pravděpodobné, nebo spíše při nesprávné montáži. Pokud se tři měřené rozměry (nahoře, dole a ve středu rámu, resp. vpravo, vlevo a uprostřed rámu) hodně (tedy více než 1 mm) odlišují, rám je křivý, nebyl namontován správně.

plastové okna

Správný způsob montáže, který předepisuje norma, spočívá v připevnění rámu pomocí dlouhých šroubů procházejících jeho středem k ostění okna. Rám se montuje i pomocí ohybných příchytek z hliníkového plechu šrouby k ostění. Podloží se rektifikačními podložkami, aby byl vodorovný, pravoúhlý a rovný. Nestačí ho po montáži jen vystříkat pěnou, musí se podložit, a to nejen zespodu, ale i na bočních stranách okna, aby se nedeformovalo.

S křivým rámem nelze udělat nic jiného, než ho znovu osadit ve správné poloze. Pokud už jednou bylo okno funkční, lze ho opět doladit do funkčního stavu. Není-li to možné, můžeme okno reklamovat a firma, která ho osadila, by ho měla znovu správně namontovat.

Lité potěry

Dobré vlastnosti potěrové směsi se plnohodnotně projeví jen tehdy, když při jejím kladení dodržíme několik důležitých zásad. Teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí materiálu klesnout pod +5 °C a překročit přibližně +25 až +30 °C. Zrající potěr tedy musíme chránit před působením přímého slunečního záření, mrazu, deště, silného větru či průvanu. Při strojové i ruční aplikaci rozléváme potěrovou směs postupně po celé ploše. Pokud bychom potěr lili jen na jedno místo, může dojít k lokálnímu přetížení podlahové konstrukce a ještě k příliš rychlému roztékání potěrové směsi, což způsobí vyplavování jemných částic z potěru a ztrátu rovnoměrných vlastností potěrové desky jako celku.

lité poteřy

V případě, že potěr lijeme na větší plochy a potřebujeme potěrovou směs připravovat na víckrát, snažíme se ji zapracovávat v co největších objemech a minimalizovat přestávky mezi litím jednotlivých várek tak, aby se potěr spojil do jednolitého celku před tím, než směs začne tuhnout. Tuhnutí nastává přibližně po dvaceti minutách od smíchání materiálu. Do té doby bychom měli potěr aplikovat na podlahu v celé místnosti nebo na příslušném dilatačním celku. Chceme-li do potěru zabudovat podlahové vytápění, v první fázi zalijeme tepelné rozvody (trubky) jen po jejich horní úroveň. Až po zatuhnutí dolejeme druhou vrstvu potěru v minimální tloušťce 35 mm.

Potěry silnějších vrstev odvzdušníme nivelační tyčí, tenkovrstvé potěry zase odvzdušňovacím (nivelačním) válečkem. V obou případech plochu odvzdušňujeme ve dvou na sebe kolmých směrech. Nový potěr se stává pochozím obvykle do čtyřiadvaceti hodin a zatížit ho můžeme za tři dny.


Montáž střešního okna

Máte na střeše skládanou krytinu? V takovém případě máte při montáži okna o starost méně. Nejjednodušší je totiž práce s maloformátovou skládanou střešní krytinou, jako je pálená či betonová taška. Odkrývání ploché skládané krytiny je složitější, neboť ve většině případů potřebujeme použít nářadí, někdy i speciální. Protože rám střešního okna je z vnější části oplechovaný, krytinu nesmíte ukládat těsně k oplechování střešního okna, ale odsaďte ji na předepsanou vzdálenost. Obvykle jsou to 3–6 cm od bočních stran okna, resp. 6–15 cm od horního oplechování okna. U skládané krytiny dbejte na dostatečnou velikost jednotlivých prvků. Menší odřezky z tvrdé skládané krytiny by se mohly posunout působením vody, sněhu nebo větru, resp. spadnout ze střechy. Proto je nutné připevnit je ke střeše hřebíkem.

střešní okna

Roztápění krbu

Stavíte teplovzdušný krb? Roztápějte ho opatrně, abyste nepokazili své několikatýdenní dílo za pár hodin! Krb po ukončení stavby musí vyzrát, aby se voda z malty a spárovací hmoty postupně odpařila. Při náhlém silném zatopení hrozí roztržení obezdívky krbu. Je třeba počkat přibližně dva týdny; doba závisí na obezdívce krbu. Zpočátku při prvních zatopeních postupujeme opatrně a teplotu zvyšujeme pozvolna. Začínáme malými hranicemi s malým množstvím dřeva. Postupně – v průběhu týdne – naběhneme na plný výkon. Také výrobce krbových vložek doporučuje, aby se vložka vypálila postupně.

krb

Text: Stanislav Botur
Foto isifa/Shutterstock
Zdroj: časopis Recepty prima nápadů


Trápí vás nějaký problém s nefunkční či poruchovou stavbou?
Zeptejte se nás.

Otázky posílejte na poradnarpn@jagamedia.cz