Dílna a hobby

Jak zabránit únikům vody: WC

Vytéká vám voda z nádržky WC, nebo je vaše toaleta nestabilní? Poradíme, jak tyto problémy napravit.

Co dělat, když voda z nádržky stále vytéká do záchodové mísy? Nejdříve je potřeba dostat se dovnitř splachovací nádržky. U starších kombi WC stačí odšroubovat táhlo nebo lem tlačítka, odstranit kryt nádržky. V nádržce uvidíte dvě zařízení – na kraji nádržky napouštěcí plovákový ventil a uprostřed splachovací (vypouštěcí) ventil. Pokud uniká voda z nádržky do mísy, v 99,9 % případů za to „může“ některé z těchto dvou zařízení.

Jak funguje splachovač?

Všechna běžná splachovací zařízení pracují na principu kulaté zátky, kterou v odtoku nádržky přidržuje hydrostatický tlak vody v napuštěné nádrži. Pro překonání tlaku zatáhne uživatel za táhlo nebo stiskne tlačítko. Zátka se správnou hmotností nespadne nazpět do hrdla a neucpe hned odtok, ale „počká“ na hladině, dokud voda z nádržky neodteče. Potom ho opět uzavře a otevře se napouštěcí ventil, přes který se z vodovodního potrubí dostává voda do nádržky. Avšak jen do té doby, než se vlivem stoupající hladiny nezvedne i plovák spojený pákou s uzavírací klapkou ventilu a neuzavře ji. Potom lze znovu spláchnout. Moderní splachovače jsou nastavitelné na delší a kratší splachování, ale z hlediska opravy netěsností je tato vlastnost nepodstatná.

Únik vody z WC: Sestava splachovacího zařízení
Sestava splachovacího zařízení: 1 Napouštěcí ventil   2 Plovák   3 Splachovací ventil

Problém č. 1 Vytékání vody z nádržky do WC mísy

Špatně nastavená výška plováku: Pokud je napouštěcí ventil stále otevřený, může být příčinou špatně nastavená výška plováku, což způsobuje, že hladina vody v nádržce přesáhne výšku pojistného přepadu na splachovacím ventilu (svislá trubka uprostřed ventilu). Toto může nastat na nově namontované nádrži (napouštěcím ventilu) a výšku plováku velmi snadno nastavíte pomocí plastového šroubu na plováku.

Porucha na napouštěcím/splachovacím ventilu: Pokud je výška ventilu nastavená správně a napouštěcí ventil se neuzavírá, porucha může být v napouštěcím ventilu, ale i ve splachovacím ventilu. Abyste zdroj poruchy odlišili, napusťte nádržku a zastavte přívod vody na rohovém ventilu ve stěně, který pouští vodu do hadičky k nádržce. Pokud voda z nádržky vytéká do mísy přesto, že do nádržky je přítok zastavený, porucha je ve splachovacím ventilu.
Porucha v napouštěcím ventilu: Pokud po uzavření přívodu vody do nádržky hladina neklesá a do mísy neproudí voda, porucha bude v napouštěcím ventilu. Zpravidla jde o netěsnost způsobenou nánosem vodního kamene nebo jiným znečištěním.

Oprava splachovacího ventilu

Únik vody z WC: oprava splachovacího ventilu

1 Vymontujte sedlový ventil

V případě, že voda protéká z netěsného splachovacího ventilu (napouštěcí ventil přitom může pracovat v přerušovaném režimu – chvíli je otevřený, chvíli zavřený), po zastavení přívodu vody a spláchnutí demontujte splachovací ventil. Stačí ho pootočit ve směru hodinových ručiček a vytáhnout.

2 Vyměňte těsnění

Na splachovacím ventilu překontrolujte spodní těsnění, které se nachází na hlavě ventilu. Ta následně po spláchnutí dosedá na sedlo ventilu (na dně nádržky). Ani na sedle, ani na těsnění hlavy se nesmějí nacházet usazeniny vodního kamene či praskliny a trhliny. V takovémto případě je nutné je vyměnit nebo vyčistit.

Při zpětné montáži splachovacího ventilu a krytu nádržky dbejte na to, aby byl při provozu ventil s táhlem ve svislé poloze. Nesymetrické přiléhání těsnění hlavy ventilu na sedlo ventilu také může způsobovat nežádoucí unikání vody z nádržky.

Oprava napouštěcího ventilu

Oprava napouštěcího ventilu

1 Uvolnění přívodní hadice

Uzavřete přítok vody a spláchněte. Pokud nadále voda přitéká do nádržky, je nutné vyměnit rohový ventil. Na dně zůstane voda jen asi ve výšce 1 až 2 cm. Demontujte matku přítoku vody na nádržce a plastovou matku, která přidržuje ventil k nádržce.

2 Demontáž napouštěcího ventilu

Vyjměte ventil. V přítoku do ventilu je totiž sítko, které je třeba vyjmout a důkladně opláchnout pod tekoucí vodou. Slouží k zachycení mechanických nečistot, které by mohly ucpat trysku napouštěcího ventilu.

3 Plastový plovák ventilu

Na opačné straně trubky se zase nachází sedlo ventilu s červenou klapkou, která je pákou spojená s plovákem. Pro snazší manipulaci lze plovák odšroubovat z dlouhého červeného šroubu. Odložte ho.

4 Vnitřek ventilu

Z ventilu odšroubujte bílý plastový šroub, který přidržuje sedlo ventilu, a gumové těsnění uložené na plastové podložce. Překontrolujte stav malého gumového těsnění, mělo by být v pořádku.

5 Klapka ventilu

Demontujte ji opatrným nadzvednutím dvou červených čepů (pantů). Odstraněním drobných prvků z původní sestavy ventilu zůstane větší plastový kus ve tvaru písmene T, kde nejdelší trubka slouží jako přítok vody do nádržky.

6 Čištění od vodního kamene

Už během demontáže jste cítili na rukou drsné částečky vodního kamene. Nyní ho odstraňte. Rozdrcený kámen můžete utřít hubkou s octovou vodou a opláchnout. Otvor trysky na sedle ventilu můžete vyčistit špendlíkem.

Předstěnové systémy

U tzv. podomítkových systémů je situace komplikovanější, ale také ji lze zvládnout svépomocí. Kryt s tlačítky je třeba nadzvednout ve svislém směru a potom odjistit několik pojistek na vyjmutí dvou či tří zařízení, než před sebou uvidíte napouštěcí plovákový ventil a vrchní část splachovacího ventilu.


Problém č. 2 Kolísání WC mísy

Nestabilní WC mísa může způsobit mnoho problémů, hlavně kvůli vlhkosti, která se tím dostává do okolí. Houpáním se totiž namáhají spoje odpadových i přívodních potrubí, které mohou přestat těsnit a začít propouštět vodu. Někdy dokonce na nerovném tvrdém podkladu může mísa prasknout a nenávratně se poškodit. Z praskliny může také vytékat odpadová voda. Důsledkem je mokrá podlaha, mokré nohy po vstupu do místnosti, zápach, usazeniny. Pokud je únik dlouhodobý a malý, může hlavně ve dřevostavbách voda proniknout až do dřeva či dřevotřískových desek a nadělat tam řádnou paseku, což může vést až k odehnívání dřevěných částí, šíření plísní a vytváření skvrn na níže položených stropech či podhledech.

Způsoby upevňování stojatého WC

Přímé upevnění šrouby ukotvenými v podlaze je jednodušším způsobem. Potřebujete k němu šroub, rozpěrku (tzv. hmoždinku), plastovou podložku pod hlavu šroubu a krytku. Šroub po montáži zůstává snadno přístupný na případné dotažení či uvolnění. Montáž bez šroubů (pouze lepením, tmelením) nedoporučujeme.

Nepřímé upevnění využívá kromě šroubů montáž plastových konzolí v podlaze i šrouby na upevnění mísy ke konzolím. Výhodné je, že při upevňování konzolí není nutné díry do podlahy vyvrtat s takovou přesností jako při přímém upevnění, ale mísy na takovouto montáž jsou dražší.

Může se hodit: Obkládáme koupelnu svépomocí

Jak upevnit stojací WC mísu

Nejdříve si obkreslete její obrysy na podlaze, jakož i místa na upevnění mísy při přímém upevnění. Při konzolové montáži umístěte na podlaze konzole pomocí nakreslených obrysů a podle tloušťky stěny mísy v místě jejích upevňovacích otvorů zakreslete i místa šroubů na jejich připevnění.

Jak upevnit stojací WC mísu

1 Vrtání 
V místě vrtů nalepte na dlažbu papírovou maskovací pásku, aby při vrtání nesklouzl vrták po hladké ploše. Ověřte si, zda v místech vrtů neprocházejí žádné sítě.

2 Umístění tzv. hmoždinek
Vyvrtejte díry s takovou hloubkou, aby se do nich vešly tzv. hmoždinky a šrouby. Z vyvrtaných děr odsajte prach a podlahu pod mísou utřete do čista. Do děr vložte tzv. hmoždinky.

3 Ukotvení konzolí
Pokud používáte konzole, nejprve je připevněte k podlaze pomocí šroubů a tzv. hmoždinek. Jejich konečnou polohu před utažením můžete přesně přizpůsobit díky oválným otvorům v konzolích.

4 Ochrana proti prasknutí
Spodek mísy můžete opatřit plastovými či sklovláknitými obvodovými podložkami proti hluku a na lepší dosednutí na podlahu. Vyměřte a osaďte všechna přívodní a odpadová potrubí, která chcete měnit.

Upevnění stojací WC mísy

5 Připevnění ke konzolím
Mísu položte tak, aby zakrývala konzole. Potom ji posouvejte po podlaze dozadu ke koncovkám potrubních vedení a spojte je s mísou. V této poloze by měly být upevňovací konzole přesně u upevňovacích otvorů na míse. Přišroubujte mísu ke konzolím.

6 Přímé připevnění
Při upevňování mísy jedním nebo druhým způsobem nezapomeňte použít plastovou podložku pod hlavu šroubu. Silným přitažením bez podložky by mohla mísa prasknout. Na hlavy utažených šroubů nasaďte estetické krytky.

7 Tmelení
Posledním krokem je zatmelení spár silikonovým tmelem, což také zlepší stabilitu WC mísy. Po celém jejím obvodu ve styku s podlahou vytlačte silnější pás tmelu s průměrem asi 4 až 5 mm.

8 Vyhlazení tmelu
Případné nerovnosti ještě zlehka uhlaďte prstem namočeným v saponátovém roztoku a přebytečný tmel z podlahy setřete. Počkejte, dokud tmel nevyzraje (ideálně do druhého dne) a potom můžete mísu zatížit běžným provozem.

Text: Jozef Novák
Foto: autor, Stano Botur, Hornbach, isifa/Shutterstock
Zdroj: časopis Recepty prima nápadů