Atlas

Voskovka zavlečená (bílé útvary na rostlinách)

Během letních měsíců můžeme na okrasných i ovocných stromech a keřích objevit bílé chomáčky. Může se jednat o voskovku zavlečenou.

voskovka zavlečená
Voskovka zavlečená (Foto: Shutterstock)

Projevy

Voskovka je cikáda, její larvy jsou bílé barvy. Dospělí jedinci jsou nejdříve bílí, pak ztmavnou. Voskovku můžeme objevit na rostlinách nejčastěji v červenci a srpnu. Často ji prozradí bílé chomáčky na rostlinách podobné vatě. Právě v těchto chomáčcích se ukrývají larvy. Škůdce přezimuje ve stadiu vajíčka v puklinách kůry keřů a stromů. Najít ji můžeme na ovocných i okrasných stromech, révě, ale i keřích a bylinách. Nepohrdne ani citrusy. Škodí sáním šťáv, čímž rostliny oslabuje, letorosty se deformují a zasychají, květy a plody opadávají. Nepřímo škodí i vylučováním medovice a vosku, čímž vytváří prostředí pro vznik dalších chorob.

voskovka zavlecena2
Voskovka zavlečená – larvy a dospělý jedinec (Foto: Shutterstock)

Chemická ochrana

Použít je možné insekticidní postřiky Sanium Ultra, Karate Zeon, Mospilan. Přípravky je vhodné střídat.

Ekologická ochrana

V přírodní zahradě je možné použít ekologický postřik Neemazal (nesmí se používat na hrušky).

Prevence

Pravidelná kontrola stromů a keřů, podzimní čištění kůry stromů, vhodné pěstitelské podmínky.

voskovka zavlečená; bílý hmyz; bílí škůdci; bílé chomáčky; vatové útvary na stromech; bílé chomáčky na keřích