Atlas

Potkan obecný

Potkani vyvolávají hrůzu nejen u zahrádkářů. O co snáze je přiláká dostupná potrava, o to těžší je se jich zbavit.

potkani
Potkani (Foto: Shutterstock)

Projevy

Jde o velmi rozšířeného hlodavce, vyskytuje se na celém území Čech. Má šedohnědý až šedý kožich, silný čich, zrak i sluch, který ho vždy dovede k potravě. Překážky zdolávají potkani pomocí silných zoubků. Ocas bývá stejně dlouhý jako jejich tělo a slouží jim zejména na regulaci teploty a udržování rovnováhy. Potkani jsou navíc vynikající plavci. Rychle se rozmnožují. Aktivní jsou hlavně v nočních hodinách, živí se zbytky potravy, ovocem, krmivem zvířat apod.

Chemická ochrana

Použití deratizačních staniček, požerových nástrah, návnad ve formě polštářků, dýmovnic, deratizačních lepidel a lepových pastí.

Ekologická ochrana

Použití mechanických pastí, chov kočky (ne vždy funguje) nebo psa, elektrické plašiče.

Prevence

Potřeba je udržovat na dvoře a v zahradě pořádek, neshromažďovat dřevo, nevytvářet nepořádek a nenechávat volně zbytky potravy. Potkani se v nepořádku rádi ukrývají. Častěji se též zdržují tam, kde se chová drůbež nebo králíci. Zvířatům je třeba dávat jen tolik potravy, kolik spotřebují. Nevyhazovat jídlo do kompostu, sáčky s krmivem nenechávat volně otevřené.

velcí hlodavci; hlodavec s velkým ocasem; šedohnědý hlodavec; potkani