Zdraví

Voda z kohoutku i pro kojence?

Kdo ví

Zásluhu na onom sympatické trendu nemá paradoxně naše zdravotní uvědomělost, ale ekonomická krize. Cíleně tedy nešetříme svoje zdraví, ale pouze svoji kapsu. I za to ale zaplaťpánbůh… Daleko méně potěšitelné ovšem je, že půjdeme-li po jednotlivých kategoriích slazených nealkonápojů, najdeme i takové, u nichž spotřeba stoupla – a zrovna ty ze zdravotního hlediska nejproblematičtější, totiž ledové čaje a energentické nápoje.

Nevyhazujte peníze zbytečně

Čtete-li pravidelně rubriku léčitele Jaroslava Zajíčka, víte, že pití kvalitní vody v dostatečném množství představuje na jedné straně jeden ze základních předpokladů dobrého zdraví. Na straně druhé pak jde zároveň o jeden z nejúčinnějších způsobů, jak společně s dalšími opatřeními zdravotním problémům dokonce předcházet.
A je tu další paradox: Zatímco se v mnoha směrech snažíme usilovně šetřit, co se pitné vody týče, často zcela zbytečně financemi mrháme. To když kupujeme balenou vodu, a přitom nám z kohoutku teče zpravidla srovnatelně kvalitní voda „zdarma“, přesněji za 7 haléřů za litr. Vysoká cena některých druhů balené vody přitom není ani v nejmenším zárukou kvality. Vždyť mnohdy právě ty nejdražší balené vody vycházejí v testech kvality nejhůře! Uvědomují si to čím dál více i spotřebitelé, a protože navíc i zde působí ekonomické tlaky, klesla spotřeba balených vod za poslední roky téměř o čtvrtinu. Podle aktuálního průzkumu tak třeba pije běžně vodu z kohoutku 87 % Pražanů. Úspěch slaví i projekt, který podporuje pití vody z vodovodu v restauracích. Někde ji podávají zadarmo, jinde za zlomek ceny, za niž nabízejí sodovku anebo vodu v lahvi.

Je vhodná i pro kojence?

Jestliže je voda z vodovodu bezpečná, existují nějaké důvody proč našim potomkům kupovat vodu balenou? Rozdílem jsou vyšší legislativní požadavky na složení balené vody. Ty však nutně nemusejí představovat rozdíl v kvalitě. Balená kojenecká voda se na pultech našich obchodů začala objevovat v 80. letech. Důvodem, proč byla doporučována k přípravě dětské výživy, byla skutečnost, že v té době ještě nedosahovala voda z vodovodu u nás všude vždy složení optimálního pro citlivý organizmus kojenců.

Jedinou alternativou, kterou tenkrát mohli rodiče zvolit, byla voda minerální. Ta ovšem nevyhovovala z hlediska množství rozpuštěných látek i některých toxických prvků. Balená kojenecká voda má ze zákona většinu limitních hodnot nastavenu přísněji než pitná voda z kohoutku. Přísné limity však nejsou obvykle stanoveny s ohledem na zdravotní hledisko, jedná se spíše o deklaraci toho, že u kojenecké vody si můžeme být jistí kvalitou a striktně přírodním složením. Na trhu se ovšem můžeme setkat i s balenou minerální či pramenitou vodou, označenou termínem „vhodná pro přípravu kojenecké stravy“. Její kvalita by sice měla být srovnatelná s vodou kojeneckou, avšak je třeba mít na paměti, že tato voda již prošla určitou úpravou stejně jako pitná voda z kohoutku. Pitná voda v českých kohoutcích patří mezi nejkvalitnější v Evropě. Podle databáze informačního systému PiVo je v ČR minimálně 150 vodovodů zásobujících kolem 100 tisíc obyvatel, kde voda svou kvalitou odpovídá úrovni vody balené kojenecké. 

Extra tip

Nejste-li si jisti kvalitou vody, která vám teče z kohoutku, můžete si potřebné údaje ověřit na stránkách vodárenských společností či rozborem vody ve studni. Úplnou jistotu pak můžete získat převařením vody.

Připravila: Ivana Hudcová, foto: archiv; vydáno v RPN 11/2012