Zdraví

Obezita trápí stále více dětí

Obezita je definována zmnožením tukové tkáně v organismu. Na podíl tuku v těle má vliv pohlaví, věk a etnický charakter populace. Fyziologicky bývá vyšší u žen (zpravidla do 28 – 30%) než u mužů (do 23 – 25%) a s věkem dále stoupá. Avšak i mezi dětmi se vyskytuje stále větší počet obézních…

Text: MUDr. Kateřina Bednaříková, vedoucí lékařka DL Křetín

Foto: archiv Dětské léčebny Křetín

Vzhledem k tomu, že ne vždy se dá tuk změřit, používáme k hodnocení obezity různé indexy, nejčastěji pak BMI Index. Ten představuje orientační hodnocení obezity, nezachycuje podíl tuku ani beztukové hmoty. Můžeme podle něj určit zdravotní rizika spojená s obezitou. U dětí se používají tzv. percentilové grafy, kdy se dle věku a výšky určí různé odchylky od normální hmotnosti (té odpovídá 50. percentil).

kretin_detiZ aktuálních výživových doporučení pro ČR vyplývá, že je nutné zejména:

  • Udržovat tělesnou hmotnost
  • Nezvyšovat příjem tuku ve stravě nad 30% celkového denního energetického příjmu, u vyššího energetického výdeje – nad 35% – by nasycené mastné kyseliny měly tvořit max. 10%
  • Snížit příjem živočišných tuků a zvýšit podíl rostlinných olejů a tuků v celkové dávce pro zajištění optimálního složení mastných kyselin přijímaného tuku
  • Snížit spotřebu živočišných potravin s vysokým podílem tuku (např. vepřový bok, plnotučné mléko a mléčné výrobky s vysokým obsahem tuku, uzeniny, lahůdkářské výrobky, některé cukrářské výrobky, trvanlivé a jemné pečivo a další)
  • Dosáhnout denního příjmu zeleniny a ovoce až 600 g, včetně zeleniny tepelně upravené, přičemž poměr zeleniny a ovoce by měl být asi 2:1, v některých případech (centrální obezita) 3:1

Léčebný program v Dětské léčebně Křetín

Naučme se zdravému životnímu stylu:
Trápí vaše dítě nadbytečné kilogramy?

Přivezte je k nám. Naučíme ho správnému životnímu stylu, který si může i opakovanými pobyty v našem zařízení utužit. Úzce spolupracujeme se společností STOB (PhDr. I . Málková, stob.cz), využíváme jejich materiály, celkovou koncepci. Redukční režim probíhá na základě metody kognitivně-behaviorální terapie dětské obezity.

Kognitivně-behaviorální terapie dětské obezity

Vychází z poznatku, že nevhodné stravovací a pohybové návyky jsou naučené, a dají se tedy pomocí různých technik také odnaučit. Je třeba změnit nejen chování, ale myšlení a emoce, které k nevhodnému chování vedou.

Terapie dětské obezity je nesmírně důležitá. S rostoucím věkem se zvyšuje pravděpodobnost, že obézní dítě zůstane obézním i v dospělosti. Bylo zjištěno, že jenom 14 kojenců ze 100 kojeneckých tlouštíků se stane obézními i v dospělosti, avšak ze skupiny 100 obézních dětí ve věku 7 let zůstane v dospělosti obézních již 40. Pokud obezita přetrvává do věku 10 až 13 let, zvyšuje se pravděpodobnost přetrvání obezity do dospělosti na 60%. Čím dříve se tedy obezita léčí, tím větší je naděje, že se nezachová až do dospělosti. Dále je nutné předcházet co nejdříve vytváření špatných jídelních a pohybových návyků u dítěte. Pokud jsou nevhodné návyky již vytvořeny, bývá snadnější je změnit, pokud ještě nejsou fixovány po mnoho let. Je tedy nutné odborně zasáhnout již v kojeneckém věku a nespoléhat na to, že dítě z obezity vyroste.

kretin_vanaTeorie dětské obezity zahrnuje:

  • Naučit obézní dítě dodržovat jídelní návyky, které mu vyhovují, poskytují mu hmotnostní úbytky a navíc mu zachovávají důležité látky pro jeho růst a vývoj.
  • Vytvořit u dítěte potřebu pravidelné pohybové aktivity, která je baví, dá se snadno realizovat, a přitom podporuje energetický výdej.
  • Pomocí nácviku behaviorálních technik usnadnit vytváření správných jídelních a pohybových návyků.
  • Výše uvedené by se mělo týkat nejenom dítěte, ale i rodičů a pokud možno celé širší rodiny. Obézní rodič společně s dítětem redukuje hmotnost, neobézní mění svůj životní styl na zdravější.

Důvody k aktivní spolupráci rodičů při terapii:

Obezita se vyskytuje většinou v rodině a je obtížné změnit chování jednoho člena, pokud by ostatní členové rodiny podporovali chování, které se má odstraňovat. Hmotnost rodičů je často v těsném vztahu k hmotnosti dětí.

Rodiče, zejména obézní, často podporují přejídání a malou pohybovou aktivitu dětí.

Pokud jsou obézní děti a rodiče léčeni společně, redukují hmotnost všichni.

Je nutné vzít v úvahu též fakt, že obezita někdy představuje symptom, který nepatří jednotlivci, ale celé rodině, má v rodině svoji funkci. V těchto případech bývá nezbytné léčit celý rodinný systém. Redukce hmotnosti a udržení snížené váhy jsou dva odlišné procesy. Zvláště u dětí se ukazuje, že je nutné i po redukci hmotnosti dlouhodobé a systematické vedení. Udržet si váhu v běžném životě bývá pro děti často náročnější, než počáteční redukce. Je proto třeba, po absolvování léčebného pobytu určeného k léčbě obezity, aby dítě nebo dospívající i nadále docházeli do kurzů snižování nadváhy (např. pořádá společnost STOB) nebo do výživových poraden (lze najít na stránkách www.vyzivadeti.cz), kde se dítě učí i nadále formovat své stravovací a pohybové návyky.

Jak je sestaven program na léčbu obezity?kretin_louka

Před příjezdem do léčebny klient vyplní záznamový arch se svými stravovacími návyky na dobu minimálně 3 dnů, který odevzdá po příchodu do ozdravovny. Nutriční terapeutka archy vyhodnotí a zjistí průměrné stravovací návyky ve stávajícím turnusu. Dítě je na začátku a konci pobytu zváženo na tělesném analyzátoru InBody 220. Počítačový program přesně vyhodnotí jeho tělesnou skladbu – množství tuku a svalové hmoty v těle a jejich vzájemný, poměr i další ukazatele. Každému klientovi je také po příjezdu změřena tloušťka kožní řasy kaliperem. Na základě toho je mu doporučen denní energetický příjem a navržena vhodná pohybová aktivita.

Hned na začátku pobytu se klient seznámí s potravinovou pyramidou a zdravými stravovacími návyky, které jsou v průběhu pobytu dále rozvíjeny. Všechny rady a pomůcky jsou navíc vyvěšeny na nástěnkách po celé léčebně.

Každý den probíhá malá beseda o různých tématech související se zdravým životním stylem vedené zdravotní sestrou, která má redukční pobyt dětí na starosti. 1x za turnus se koná přednáška naší nutriční terapeutky o výživě dětí v různých věkových kategoriích určený jak pro klienty s nadváhou, ale i pro ty, u kterých je riziko, že se nadváha, popř. obezita v budoucnosti rozvine. Zavedli jsme také besedu s maminkami o zdravé výživě, aby mohli ovlivnit výživu svých dětí tím správným směrem.

Program Naučme se zdravému životnímu stylu zahrnuje:

Změnu stravovacích a pohybových návyků

Vyváženou a pestrou stravu se správným zastoupením všech významných látek

Každodenní pohybovou aktivitu

Edukaci rodiny a jiných rodinných příslušníků ohledně výživových nároků dětí

Skladba jídelních lístků

Vaříme dle dietního systému diety č. 8 (redukční strava) a dieta č. 13 (strava dětí od 3 do 15 let). Jídelní lístky jsou přizpůsobeny výživovým nárokům dětí. U dětí s nadváhou není striktně omezený energetický příjem, dbá se na komplexní složení stravy se zastoupením všech důležitých živin. U dětí se počítá i s alergiemi, s potravinovou intolerancí a s jinými speciálními dietami. Není problém přizpůsobit jídelní lístky i těmto požadavkům. Strava je rozdělená do 6 denních dávek tak, aby byl dodržen počet porcí v jednotlivých potravinových skupinách s ohledem na věk klienta. Protože jednotlivé věkové skupiny mají odlišné výživové nároky, jsou jídelní lístky kategorizovány dle věku klienta pro mladší děti do 8 let a starší děti nad 8 let.

Pohybová aktivita

Nordic walking: chůze se speciálními holemi, účinná forma pohybu, při níž se spálí až o 40% více kalorií než při běžné chůzi – fit trasa v délce 2 km v areálu parku, pěší túry po okolí

Denně rehabilitační cvičení na vadné držení těla

Aerobik, tancování

Kruhový kondiční trénink, trampolína, ping-pong

V teplých měsících plavání ve venkovním bazénu, aqua cvičení

Turistika – hledání kešek pomocí GPS, Fit trasa, návštěva zajímavých míst v okolí

Na závěr pobytu obdrží klient certifikát, jako pochvalu za dodržování léčebného režimu. Zároveň si domů odnáší spousty písemného materiálu, s tím, že se bude snažit v hubnutí pokračovat. Dětem doporučujeme čtyřtýdenní pobyt, kdy průměrný hmotnostní úbytek se pohybuje okolo 4 až 6 kg.

Dětská léčebna Křetín

Jihomoravské dětské centrum specializované zdravotní péče, příspěvková organizace

679 74 Křetín, č. p. 12, www.detskelecebny.cz