Zahrada

Než přemístíte letněné květiny do bytů

Pokojovým rostlinám svědčí letnění. Od jara, kdy již nehrozí mrazy, je výborné, pokud máme možnost, rostliny vystavit venkovnímu prostředí. Rozhodně se zlepší jejich kondice, budou vitálnější, zmohutní a rozdíly v teplotách vyvolají u mnohých kvetení. Pozor ale na celou řadu škůdců, kteří rostliny mohou napadnout.

A tak je jistě na místě, než rostliny přemístíme do bytů, provést jejich důkladnou kontrolu. Nesmíme zapomínat, že škůdcům se v bytech, kde je stálá teplota a suchý vzduch, velmi dobře daří a během krátké doby se dokážou namnožit. Při kontrole rostlin se vyplatí vzít si na pomoc i lupu, protože celá řada drobných škůdců se dá snadno přehlédnout.

NEJČASTĚJŠÍ ŠKŮDCE – MOLICE

Mezi nejčastější a také nejznámější patří kromě mšic také molice. Nejčastěji okrasné rostliny napadají molice skleníková (Trialeurodes vapporarium) a molice tabáková (Bemisia tabaci). Sají na spodní straně listů, kde vznikají žluté skvrny, postupně žloutnou celé listy a odumírají. Jsou přitom potřísněny medovicí, kterou molice vylučují. Hubení molic je značně obtížné, neboť voskové výpotky na povrchu těla zabraňují pronikání aplikovaných přípravků. Z toho důvodu je nutný včasný a opakovaný zásah, dříve než dojde k přemnožení dospělců.

Molice skleníková je velmi rozšířený a nebezpečný škůdce napadající všechny běžně pěstované rostliny. Přednostně se zdržuje a rozmnožuje na spodní straně listů. Tam probíhá celý vývoj od nakladení vajíček přes tři larvální instary a puparium až po dospělce. Larvy a dospělci vylučují při sání medovici, která lepí a kterou později porůstají černě. Molice je původně tropický až subtropický škůdce, který není schopen přezimovat mimo vytápěné prostory. Do bytu si jej přineseme většinou po letnění květin, které se stěhují na podzim dovnitř, možný je i přenos řezanými květinami, zeleninou apod. Důležitým opatřením proto je důkladná kontrola rostlin, především pak spodní strany listů

Mšice

Nejmladší listy a vegetační vrcholy jsou často napadány mšicemi (Aphidoidea). Kolonie mšic jsou velice dobře patrné, posáté listy mění svoji barvu – žloutnou a červenají, postupně se deformují a svinují. Některé mšice žijí i na kořenech. Mšice poškozují rostliny přímo sáním a nepřímo škodí tím, že vylučují lepkavou látku medovici, na níž se rozrůstají černě. Tím se snižuje asimilační plocha rostlinných orgánů. Většina druhů mšic má tři formy samiček: živorodé okřídlené a neokřídlené a vejcorodé neokřídlené. Vývojový cyklus se liší podle druhů mšic a v ideálních podmínkách trvá pouze týden.

Mezi další škůdce, které snadno přehlédneme, patří třásněnky. V České republice je známo více než 220 druhů. Nejčastěji se vyskytují třásněnka zahradní (Thrips tabaci) a třásněnka západní (Frankliniella occidentalis). Na rostlinách škodí nejen sáním, ale také přenosem celé škály virových chorob. Dojde-li k výskytu těchto viróz, nezbývá jiná možnost než kulturu okamžitě zlikvidovat. Jak ale třásněnka vypadá a podle čeho ji dokážeme identifikovat? Spodní strana listů postižených sáním má stříbřitý nádech. Samotného škůdce identifikujeme jakoby drobnou čárku, dlouhou 1–2 mm. Tělo třásněnky je štíhlé, zpravidla ploché, zbarvení může být tmavohnědé nebo černé, ojediněle žlutavé. Krátký ústní chobot tvaru komolého kužele směřuje dozadu. Tykadla jsou 6–9členná. Nohy mají krátké, silné, s dvoučlennými chodidly, oči velké, složené. Třásněnka západní může mít až 15 generací do roka a při teplotě 25 °C trvá vývoj jedné generace jen 18 dnů.

Červci na krotonu

Lesklé, zalepené listy a přítomnost bílých vatovitých útvarů na listech jsou neklamnou známkou výskytu červců. Jedná se o škůdce velmi časté a bohužel velmi obtížně likvidovatelné. Nejvíce červci trpí pokojové rostliny na přechodu podzimu a zimy, kdy se přemísťují do vyhřátých místností se suchým vzduchem – přesně to jsou podmínky pro škůdce pokojových rostlin. Samičky jsou bezkřídlé, velikosti od 1 mm. Samečci jsou okřídlení. Samičky kladou vajíčka na rostliny, některé druhy jsou živorodé. Larvy a dospělci škodí vysáváním pletiv. Napadají nadzemní části, ale i kořeny. Napadené rostliny potřísněné medovicí jsou druhotně pokrývány černěmi.

Červci vlnatí

Podle morfologie těla a podle produkce výpotků, rozlišujeme:

– vlnaté červce

– puklice

– štítenky

Vlnatí červci vylučují voskové výpotky v podobě vláken nebo vaty. Na hrnkových, stálezelených rostlinách se nejčastěji vyskytují červec paprsčitý (Pseudococcus affinis) a červec citroníkový (Planococcus citri).

Samičky vlnatých červců se v chladném prostředí stěhují na kořeny rostlin, v teplém prostředí se pak stěhují na nadzemní části. Červec paprsčitý je živorodý, 4–6 mm dlouhý, bělavé barvy a má dva dlouhé chvostkovité výrůstky. Vývojový cyklus trvá 40–60 dní. Napadá palmy, orchideje a jiné hrnkové rostliny. Červec citroníkový není živorodý (samička klade vajíčka), je 3–6 mm dlouhý a nemá chvostkovité výrůstky.

Škůdců se jistě najde i více, ale ti jmenovaní jsou nejčastější, a tak se vyplatí důsledná ochrana, která se nabízí v podobě tyčinek  PROVADO CARE®. Jedná se o insekticidní hnojivé tyčinky poskytující okrasným rostlinám při jednoduché aplikaci ochranu až 10 týdnů před mšicemi, molicemi, štítenkami, třásněnkami (kromě Frankliniella), křísy a červci (puklicemi). PROVADO CARE® mají dvojí účinek: jednak rostlinám dodávají potřebné živiny k růstu a současně likvidují škůdce, dále rostlinám poskytují dlouhodobou ochranu před opětovným napadením.

Rostlinný organismus přijímá účinnou látku prostřednictvím kořenů a rozvádí ji po celé rostlině. Saví a žraví škůdci jsou účinnou látkou likvidováni při sání. Viditelný účinek se projeví u mšic již po 1–3 dnech, u molic po 5–6 dnech, u ostatních škůdců po přibližně 14 dnech. Samotná aplikace se provádí po zjištění prvních škůdců nebo při hrozícím napadení.

Výhody tyčinek PROVADO CARE výše je bez R, níže zase malými písmeny – sjednotit všude dle správné varianty:

 

– dodávají rostlinám potřebné živiny k růstu

– likvidují škůdce

Dávkování dle velikosti květináče:

1 tyčinka na květináč do 11 cm

2 tyčinky na květináč do 14 cm

4 tyčinky na květináč do 17 cm

6 tyčinek na květináč nad 20 cm

ODBORNÍK RADÍ

INSPIROMAT:

PROVADO CARE®

Insekticidní hnojivové tyčinky proti škůdcům, jako jsou mšice, štítenky, molice, křísi, trásněnky a červci, s dvojím účinkem: likvidují škůdce a zároveň poskytují rostlinám potřebné živiny k růstu a dlouhodobou ochranu (až 10 týdnů) před opětovným napadením. Snadné použití – stačí zatlačit do květináče či truhlíku a vydatně zalít. Rostlinný organismus přijímá účinnou látku prostřednictvím  kořenů a rozvádí ji po celé rostlině, působí okamžitě a ochrání na dobu 2–3 měsíců. Tyčinky Provado Care jsou vhodné i k likvidaci škůdců na rostlinách pěstovaných hydroponicky.

www.bayergarden.cz