Zahrada

Místo pro přírodu

Před deseti lety zahájil Český svaz ochránců přírody pozoruhodnou sbírku, nazvanou „Místo pro přírodu“. Stát nestojí taková sbírka ani korunu, vzniká jen a jen z příspěvků dobrovolných dárců. A je s podivem, že se najde i v době krize dost takových, kteří jsou přesvědčeni, že taková sbírka má smysl. Co se stalo předmětem této sbírky?

Pozemky, kterých by bylo škoda, kdyby se jich ujali developeři, budovatelé solárních elektráren nebo se na nich vysévala řepka. Za deset let se podařilo vykoupit více než 20 pozemků, na kterých žijí užiteční živočichové a rostou vzácné rostliny. Jsou teď majetkem Českého svazu ochránců přírody, který ručí za to, že je nic a nikdo neohrozí. Navštívili jsme s kamerou Milskou stráň, ležící na území Přírodního parku Džbán a Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Žije to mnoho druhů motýlů, ale může mít štěstí i na cikádu chlumní, užovku obojkovou, rosničku zelenou a mnoho druhů ptáků. Mezi ohrožené rostliny, kterým se tu daří, patří třeba hořeček brvitý, astra chlumní, dřín obecný nebo zimostrázek alpský. My tady ale byli v květnu, kdy na stráni vykvétá vzácná orchidej – vstavač nachový. Milská stráň je jedno z nejbohatších nalezišť této evropské orchideje; roste tu  spolu se svými příbuznými – vstavačem vojenským, okroticí bílou nebo bradáčkem vejčitým. Nemyslete si, že za těch pár let, co se podařilo zachránit tuto ohroženou lokalitu, sem chodí ochránci přírody vzácné rostliny a živočichy jen obdivovat. Stálo to spoustu práce vykopat divoce rostoucí dřeviny, vymýtit těch 11 hektarů zarůstající stráně a dát prostor bohaté druhové rozmanitosti, jaká se vidí jen výjimečně. Ochránci přírody mají přitom v plánu vykupovat i další ohrožené pozemky a záleží jen na vás, jestli se chcete této bohulibé sbírky zúčastnit.