Zahrada

Manuál zahradních prací: Jak zalévat

Zálivka spolurozhoduje o tom, zda námi pěstované rostliny přežijí a také jak budou prosperovat. Víte, jak a kdy správně zalévat?

malé dítě zalévá zahradu rozstřikovací hlavicí

Kdy zalévat

 • Dříve, než zalijeme, zjistíme, zda rostliny vůbec závlahu potřebují. Povrch půdy vysychá rychleji, ale hlouběji může být ještě vlhko. Proto pomocí rýče nebo motyčky nadzdvihneme půdu do hloubky cca 10 až 15 cm. První informace je vizuální – vlhká půda je tmavší než suchá. Ověřit si to můžeme i hmatem.
 • Čerstvé výsevy a právě vysazené rostliny jsou suchem velmi zranitelné. Vyžadují pravidelnou zálivku. Dobře zakořeněné stromy, keře a trvalky, vysazené před lety, zaléváme pouze v případě dlouhého období sucha, jinak si vystačí i bez zásahu.
 • Zaléváme brzy ráno nebo podvečer, kdy voda vsákne do půdy a dostane se ke kořenům. Přes den se z ní totiž mnohem více vypaří.


Jak zalévat

 • Zaléváme raději ke kořenům, vyhneme se zmáčení celé rostliny.
 • Používáme rozstřikovací hlavici, například v podobě sprchy. Voda efektivně vsakuje, nenarušuje se natolik půdní struktura a nevytváří se příliš rychle půdní přísušek.
 • Pokud máme mnoho květináčů nebo zahradu dále od místa, kde bydlíme, vyplatí se investovat do automatického zavlažovacího systému, například kapkového. Jeho předností je to, že se voda dostává do půdy ke kořenům pomalu a neplýtvá se jí. Je to výhodné pro nás i pro rostliny.

Jak šetřit vodou?

 • Kolem vysazených rostlin odstraňujeme plevel, aby jim nekonkurovala v boji o vodu.
 • Půdu kolem vysazených rostlin mulčujeme drtí z větví ovocných dřevin, slámou, nebo různými čerstvými rostlinami bez nemocí a semen ve výšce alespoň 5 cm. Sníží se tak výpar a vlhkost se déle udrží u kořenů.
 • Když vysazujeme rostliny do květináčů, do substrátu přimícháme takzvaný sorpční gel. Jde o prášek, který se při styku s vodou přemění v gel. Zadržuje vodu a postupně ji uvolňuje. Půda v květináči zůstává déle vlhká, čímž se sníží častost zálivky.

Recyklujeme vodu

 • Na zálivku používáme i odpadovou vodu z koupelny a kuchyně. Dáme však pozor, abychom používali pouze ekologicky přijatelné prostředky na nádobí a hygienu.
 • Sbíráme a skladujeme dešťovou vodu v otevřených nádobách, jako jsou sudy, nebo ji svedeme ze střechy do uzavřených nádrží, které situujeme pod povrch.

dešťová voda v sudu

Jak využít dešťovou vodu?

Zemský povrch je ze 70 % pokryt vodou, a přesto hrozí její nedostatek. Rostoucím problémem se stává zavlažování půdy a zbytečné používání pitné vody tam, kde stačí voda užitková.

Využití dešťové vody

 • Například pro závlahu zahrady, a to ručním postřikem nebo profesionálním závlahovým systémem. V případě použití profesionálního závlahového systému musíme zajistit dodávku vody do nádoby pro případ nedostatku srážek. Je možné použít i vodu ze studny nebo vrtu a v době nedostatku srážek nádobu dopouštět.
 • Další možností je dopouštění z veřejného vodovodu. Tady je vhodné požádat správce vodovodu o podružné měření a vyhnout se tak platbě za stočné. Toto je ideální u menších ploch, kde se investice do nově budovaného podzemního zdroje nevyplatí.
 • U větších ploch nad 300 m2 je lepší vybudovat nový zdroj podzemní vody, který lze využít i pro běžnou spotřebu vody.
 • Další variantou je využít zachycenou vodu na splachování WC. V tomto případě je nutné si uvědomit, že takto použitá voda se stává vodou odpadní a bude nutná smlouva s provozovatelem kanalizace, pokud jí vodu odvádíte.

Náš tip: I vaše zahrada muže smysluplně hospodařit s vodou

Text: redakce
Foto: isifa/Shutterstock
Zdroj: časopis Zahrada prima nápadů