Zahrada

Klenot ovocné zahrady – jeřáb oskeruše, znáte ho?

Tato neobyčejně odolná dřevina, původem jižanka pocházející z oblasti Středozemního moře, dnes už patří mezi vzácné druhy ovocných stromů. Proto vyvíjejí zahrádkáři snahu o rozšíření jejího pěstování. Navíc je oskerušové dřevo velmi kvalitní a plody jsou vhodné i pro diabetiky.

jeřáb oskeruše

Oskeruše aneb jeřáb oskeruše (Sorbus domestica L.) se pěstuje spíše jako rarita, netradiční ovocná dřevina. Její plody – malvice – mohou vypadat jako minihrušky nebo minijablíčka, mají průměr přibližně 3 cm. Dozrávají koncem září až začátkem října. Zpočátku jsou žlutočervené s kožovitou slupkou a mají trpkou chuť. Mnohem chutnější jsou po namrznutí nebo po týdenním odležení – trochu změknou, po uhniličení má slupka tmavě hnědou barvu s bílými tečkami (lenticely). Chutnají sladkokysele a svěže.

Oskeruše dorůstá do výšky patnácti (jako solitér v zahradě) až třiceti metrů (v lese), dospělý strom má tedy mohutný vzrůst. Je teplomilná, ale vydrží i mrazy až do -30 °C. Stromky můžeme koupit v ovocných školkách, jejich cena se pohybuje okolo 380 Kč.

jeřáb oskeruše

Proč ji pěstovat

Plody oskeruše mají stejné využití jako plody jiných ovocných stromů. Jsou vhodné k výrobě povidel, sušení i pálení jemné oskerušovice. Dospělý strom může dát v dobrém roce 500 až 1 200 kg úrody. Dobrot z ní můžeme vyrobit až až. Pokud z plodů neuvaříme povidla, můžeme je mrazit nebo sušené pomlít – poslouží jako vynikající drobenka na koláče či šišky. Kromě pálenky je lahodný i oskerušový likér, čaj, mošt a kompot. Plody jsou vhodné i pro diabetiky, k léčení nechutenství a poruch trávení.

Tvrdá nátura

Také dřevo tohoto opadavého listnatého stromu je cenné. Je velmi pevné (tvrdí se, že nejpevnější v Evropě). Má žlutavý, někdy červený odstín. Dá se dobře leštit. V minulosti se používalo na nábytkové intarzie (ozdobné vykládání nábytku), výrobu hudebních nástrojů, biliárových tág, ale i na hoblíky, lisy na hrozny či formy na odlévání kovů. Toto dřevo v současnosti zpracovává, vzhledem ke vzácnosti oskeruše, už jen několik podniků.

jeřáb oskeruše

Pěstitelské podmínky

Vyhovují jí sušší i kamenité půdy zásobené vápníkem, naopak nesnáší jílovité půdy a zamokřená místa.

  • Je náročná na světlo, proto je lepší sadit ji na světelné stanoviště, na kterém bude mít dostatek místa a nebude jí nic v okolí stínit.
  • Je odolná proti smogu a exhalátům čili se uplatní i ve městě, resp. blízko cest.
  • Vyhýbají se jí časté choroby jádrovin strupovitost, chloróza, kaménkovitost, pihovatost, sazovitost, skvrnitost a monilióza plodů.
  • Houbová onemocnění se občas vyskytují na kořenech mladých sazenic ve školce nebo na kmenech starých, zanedbaných stromů ve volné přírodě.
  • V plodech může výjimečně překvapit červivost způsobená obalečem jablečným; na plodech však nenajdeme štítenku zhoubnou, housenky od lalokonosců, také larvy pilatky jablečné, mery hrušňové, plodomorky hrušňové a květopasu jabloňového se oskeruši vyhýbají.
  • Na mladých výhoncích se nezdržují mšice.

jeřáb oskeruše

Výsadba oskeruše

Kdy?
Na podzim – v říjnu, listopadu, případně na jaře v březnu nebo dubnu.

Jak?
Ideální je koupit si mladý stromek ze školky, prodávají se v kontejnerech – mají dobrý kořenový bal a výšku asi 1,5 m.

1.Výkop a příprava jámy

Stromek vybereme z kontejneru a vykopeme jámu asi o 10 cm širší a hlubší, než je kořenový bal. Půdu z horní části jámy a ze spodní dáme zvlášť. Dno jámy zkypříme, zatlučeme do něj alespoň jeden opěrný kolík (lepší jsou však tři), nalejeme 10 l vody a necháme vsáknout do země.

2. Výsadba stromku

Stromek vyjmeme z kontejneru, bal jemně stlačíme a zkrátíme uvolněné kořínky přibližně o třetinu. Potom stromek vložíme do jámy, k balu přihrneme zvlášť odloženou svrchní část půdy a ke kmínku zase spodní. Při sazení stromkem potřásáme. Polejeme ho a přihrneme k němu zbytek suché půdy, aby se voda nevypařovala, a přišlápneme ji. Stromek přivážeme osmičkou ke kolíku, aby ho nezlomil vítr. Místo štěpení zůstává nad půdou. Nemáme-li pozemek oplocený, kmínek chráníme zaječím pletivem, které připevníme na opěrné kolíky. Také můžeme použít speciální tubus na ochranu kmene.

Text Ing. Hana Szabóová
Foto iStock.com
Zdroj časopis Zahrada prima nápadů

Nepřehlédněte