Zahrada

Kadeřavost broskvoní

Ke každoročním velkým problémům na broskvoních patří kadeřavost. Tato choroba se projevuje na mladých listech, kdy na broskvoních vznikají zpočátku mírně vypouklé žlutozelené, později červené puchýřovité skvrny.

Skvrny se velmi rychle zvětšují, zduřují, a tím deformují listy. Na spodních částech napadených listů se později (v květnu) vytvářejí bělavé povlaky houby. Napadené listy opadávají a napadené stromy jsou nuceny vytvářet listy nové. Na plodech někdy vznikají červené skvrny s nepravidelným okrajem. Všechny letorosty silněji napadených stromů jsou nevyzrálé, s menší násadou květních pupenů a náchylnější ke zmrznutí.

Původce chorobybroskvone_kaderavost

Původcem  kadeřavosti je mikroskopická houba, která přezimuje většinou na povrchu kůry větví a kmenů stromů, někdy však i pod šupinami pupenů. Abychom zabránili jejímu výskytu, je důležité provádět pouze preventivní ochranné postřiky vhodnými nejlépe měďnatými přípravky, například Kocide 2000, v tu správnou dobu.

„Správná doba“ tvoří základ účinné prevence. Jedná se o velmi důležitý předpoklad pro omezení výskytu této choroby.

Předjarní postřiky

Provádíme je vždy nejpozději do doby rašení. Určit tu „správnou dobu“ ošetření stromů proti kadeřavosti broskvoní je velmi specifické, protože nelze obecně určit dobu, kdy tento postřik provést. Pro určení doby správného ošetření existují dvě metody. Nejznámější a zatím nejpoužívanější metoda je:

Sčítání hodin teplot nad 7 St. C od 1. 1. daného roku

Rozvoj této choroby začíná v době, kdy součet hodin nad 7 °C od ledna daného roku přesáhne počet 100 hodin. Tyto hodiny se neustále sčítají, a nerozhoduje ani to, že mezi tím jsou dny, které nesplňují tyto teplotní limity (tj. například mrazivé dny). Jinými slovy, pokud je splněna tato suma hodin nad 7 °C, je nutné ihned začít s ošetřováním, a to třemi postřiky po cca 7 dnech až do doby rašení.

Druhá nová metoda, která je vhodná pro uživatele domácích meteostanic, které umožňují sledování dat  v počítači je:

Sčítání aktivních teplot (suma aktivních teplot) nad 7 °C od ledna daného roku

Pokud součet aktivních teplot daného roku přesáhne hodnotu 1000 °C, je nutné ihned začít s ošetřováním, a to třemi postřiky po cca 7 dnech až do doby rašení.

Díky této metodě si tak můžete jednoduše kontrolovat od ledna sumu stupňů, a tak včas provést velmi důležité preventivní ošetření broskvoní proti kadeřavosti.

Pokud se tato doba (100 hodin nebo 1000 °C nad 7 °C) propásne a neprovedou se dané postřiky, v dalším období roku již je bezpředmětné a neúčelné ochranu provádět.

Podle teplotního vývoje tohoto roku, je skutečně již důležité začít provádět nebo se na ošetření proti kadeřavosti broskvoní připravit, protože již v několika krajích ČR jsou tyto podmínky splněny.

kocideÚčinný přípravek

Kromě určení „správné doby“ je důležité použít také správný účinný přípravek. Velmi dobré řešení kadeřavosti broskvoně představuje nový měďnatý přípravek Kocide 2000 ve formě mikrogranulí. Ten vyniká výbornou rozpustností ve vodě při přípravě aplikační kapaliny. A co je hlavní – po uschnutí aplikační kapaliny na ošetřeném stromě nedochází ke smyvu této kapaliny deštěm, což je důležitým předpokladem dobrého účinku proti kadeřavosti broskvoně.

Více informací o produktech a praktická videa s aplikací těchto produktů naleznete na poradenském portále www.zahradavkapse.cz nebo na www.agrobio.cz.

Nepřehlédněte