Zahrada

Jaký trávník k rodinnému domu?

Trávník má ze všech prvků okrasné zahrady nejsilnější plošné působení, tedy záleží i na jeho tvaru. Do ideální podoby si můžeme upravit i starší trávník.

trávník

Jde-li o větší plochu, může být přerušován solitérními nebo ovocnými stromy (sad), případně tu lze soustředit zahradní altán.

1. Čtverec do moderní zahrady

V moderních menších městských zahradách či atriích a u domů s plochou střechou pěkně vyniká trávník ve tvaru čtverce, ačkoliv je v poslední době trochu na ústupu. Pokud to rozloha zahrady dovolí, zajímavého výsledku se dosáhne kombinací dvou či tří zatravněných čtverců různých velikostí. V menší zahradě to nemá smysl vytvářet.

trávník u domu

2. Trávník na svahu

Zapomeňte na přísné geometrické tvary trávníku na svahu. Nepůsobily by dobře, jen pokud by byly vytvořeny na jednotlivých, uměle vybudovaných terasách, což je však finančně nákladné. Klást na svah hotové travní koberce též nemá smysl. Vynikne tu obyčejný trávník v kombinaci se skalkou či kvetoucími opěrnými zídkami, případně i květinová louka.

trávník

3. Zvlněné okraje

Velmi přirozeně působí v zahradě trávník, jehož půdorys neodpovídá žádnému geometrickému útvaru. Okraje jsou volné, mírně nebo více zvlněné. Musíme si však dát pozor, abychom to nepřehnali s množstvím menších či větších výběžků, zúžení a rozšíření. Ty totiž mohou pokazit celkový dojem, vyvolat neklid a napětí.

Důležité je, aby okraje byly zarovnané a trávník zbytečně nenarušovaly menší či větší ostrůvky. Ideální je vytvářet trávníky s nepravidelným geometrickým tvarem u venkovských domů, v přírodně laděných zahradách, u chat a chalup. Má-li trávník nepravidelný tvar, měli bychom takové mít i záhony. U trávníků nepravidelného tvaru je dokonce jejich olemování přitažlivými záhony žádoucí.

trávník

V přírodně laděných a venkovských zahradách jsou působivé obloukovitě vedené travnaté cestičky.

Dobré rady

Osivo

Rozhodněte se, jaký účel má trávník splňovat. Jiný typ osiva se hodí například na intenzivně zatěžovaný trávník, jiný na reprezentativní. Také je třeba zohlednit místo. Jiná travní směs je vhodná na slunce, jiná do polostínu, jiná na sušší či vlhčí místa.

Dvě možnosti

Chceme-li mít trávník ihned, můžeme ho založit položením hotového travního koberce. Jde o podstatně dražší, ale i rychlejší alternativu než klasický výsev. V případě kladení travního koberce nezapomeňme, že je nutné jej položit okamžitě po koupi.

trávník

Kouzlení s trávníkem

  1. Úzká moderní zahrada
    Vytvořit tu dlouhý a úzký trávník je nejhorší řešení. Mnohem přínosnější bude založit si trávník složený ze dvou navazujících čtverců, případně takový, který se bude směrem dozadu rozšiřovat a bude ukončen vyššími dřevinami. Plocha bude opticky kratší a útulnější.
  2. Široká moderní zahrada
    Není dobré celou ji zatravnit. Lepší je vytvořit několik menších či větších travnatých čtverců, případně souvislou plochu, která bude přerušena v zadní části solitérním stromem, květinovým ostrůvkem, záhonem růží nebo vodní nádrží geometrického tvaru.
  3. Krátká zahrada
    Zde je důležité, aby se plocha trávníku směrem dozadu zužovala. Okolní výsadba by měla být vyšší na začátku trávníku, na konci zase nižší. V pozadí může stát zajímavá plastika.

Náš tip
Trendový kruh
Trávník ve tvaru kruhu je třeba zakomponovat do zahrady promyšleně. Je totiž nápadný, okamžitě upoutá. Tento typ trávníku se hodí do venkovského prostředí ke starším domům, tam působí přirozeně, především když ho obklopují pestré trvalkové záhony. V malých zahradách může velký kruh působit rušivě, naopak menší zatravněné plochy ve tvaru kruhu mohou vytvářet příjemný dojem. Pěkné může být i spojení dvou či tří zatravněných kruhů částečně spojených nebo minimálně překrytých okraji. Aby takovýto trávník vynikl, podmínkou je atraktivní okolní výsadba a pravidelná úprava okrajů.

Text: Daniel Košťál
Foto: autor, isifa/Shutterstock