Poradna Zahrada

Mech v trávníku: Jak se ho zbavit?

Pokud se v trávníku objeví mech, není s trávníkem vše v pořádku. Mechy znehodnocují trávník z jeho estetického a také užitkového hlediska. A zároveň vytlačují trávy. Mechy jsou výrazným konkurentem pro traviny.

mech v travniku

DOTAZ:
Snažíme se pěstovat trávník. Ale velkým problémem je soustavná tvorba mechu. Protimechové přípravky zabírají pouze na chvíli. Co může být příčinou toho, že se mu tak dobře daří a tráva živoří?

Příčiny šíření mechu v trávníku

  • nadměrná vlhkost půdy,
  • zhutnění povrchu trávníku,
  • nevhodné zavlažování trávníku,
  • nedostatek živin,
  • časté velmi nízké kosení,
  • kyselá půdní reakce,
  • zastínění.

Likvidace mechu z trávníku

Likvidace mechu z trávníku

Mech lze likvidovat v trávníku chemicky nebo mechanicky. Nejdostupnější možností je ale pravidelné hnojení trávníku, nejlépe speciálními hnojivy, která jsou zdrojem všech potřebných živin. Po přihnojení dochází k regeneraci a odnožování trav, mech tak ztrácí šanci na přežití. Před hnojením se vyplatí vertikutace účinnou mechanizací. Dále je nutná optimalizace závlahy a odstranění příčin trvalého zamokření. Pravidelným dosevem holých míst a sečením trávníku na optimální výšku zabráníme dalšímu šíření mechu.


Text: Ing. Ludmila Dušková :: Foto: autorka, isifa/Shutterstock