Dům a stavba

Výměna střešní krytiny

Střešní krytina na mnoha venkovských domech bude po zimě potřebovat opravu nebo dokonce výměnu. Menší opravy lze udělat svépomocí, výměnu je třeba zadat stavební firmě. Majitel střechy by měl záměr předem konzultovat s odborníkem. Způsob opravy závisí na typu krytiny, stupni poškození a na stavu střešní konstrukce. Na co je třeba brát zřetel?

Připravil: Radek Sýkora, foto: archiv firem Rova-Czech, Tondach, Heluz, Dechtochema, Isotec a Tegosolar

Oprava či výměna?

Nelze přesně stanovit, že kompletní výměna je potřeba, až když je poškozená čtvrtina krytiny a podobně. Záleží na typu, kde a jaké poškození je, a také na ceně opravy. Když se ale začne krytina rozpadat na více místech najednou, obvykle bývá nezbytné ji vyměnit celou. Svépomocí můžeme vyměnit jen několik poškozených tašek či šablon, ale opravu větší plochy, oplechování, hydroizolaci a zateplení se musí přenechat odborníkům. Na první pohled se totiž může zdát, že tyto práce nejsou složité, ale například tepelné mosty, kudy uniká teplo, často vznikají právě amatérským zateplením.

 

Výběr krytinyvlaknocement

Nová krytina bývá obvykle stejného typu jako původní, ale je možno provést i změnu (k tomu je potřeba stavební povolení). Jaké typy jsou vhodné na venkovskou střechu?

– Keramické a betonové tašky: Na venkově lze použít oba materiály, ale je třeba respektovat regionální styl (i když zdálky je téměř nelze rozlišit). Hmotnost již dnes příliš nerozhoduje a na střešní konstrukci má větší vliv zatížení sněhem, než váha krytiny. Doporučují se tašky s povrchovou úpravou proti zachycování nečistot, zejména u betonu.

– Plechová krytina: Velkou výhodou je nízká hmotnost. Hladká (falcovaná) krytina se hodí spíše do starší zástavby. Tvarované šablony vypadají dobře, ale hlavně na novějších domech, kde nenarušují původní styl.

– Vláknocementové šablony: Pokud jsou povrchově upraveny proti ulpívání nečistot, mohou mít podobné využití jako plechové. Hodí se zejména pro starší venkovské domy a hospodářské budovy.

– Břidlicové šablony: Jsou drahé, ale představují výhodnou investici. Dokonce se říká, že na ně lze dát záruku dvakrát sedmdesát let: Za prvních sedmdesát zrezaví hřebíky, kterými je připevněná. Pak se šablony otočí a přibijí novými hřebíky – a střecha vydrží dalších sedmdesát let.

– Asfaltové šablony: Jde o lehkou a tvárnou krytinu, která však mívá rozdílnou kvalitu a životnost. Pokládka je přitom dosti náročná. Na starší venkovské domy se příliš nehodí a nový dům za několik milionů si možná zaslouží krytinu jinou.

– Šindele a došky: Pro roubenou stavbu bývá dřevěný šindel ideální a na trhu již působí několik výrobců. Doškové střechy jsou u nás vzácné, ale nelze je zavrhovat.

– Vegetační střechy: U nás zatím nejsou rozšířené, ale pro venkov jsou zajímavé. Podmínkou je bezchybné provedení, jinak střechou zatéká a bývá obtížné zjistit kudy. Podstatná je i pravidelná údržba zeleně.

 

stresni_systemDůležitá je izolace

Keramická a betonová krytina se již většinou neklade do malty, takže není zcela vodotěsná. Vodotěsnost celé střechy se musí zajistit vložením pojistné hydroizolace (plastové fólie, asfaltové pásy).

Stejně důležitá je tepelná izolace. Na trhu existuje několik osvědčených systémů izolace mezi krokve (s vloženou parozábranou) a pod latěmi (tepelně izolační fólie).

Účinné jsou univerzální sendvičové střešní systémy s izolací nad krokvemi, u kterých není třeba vkládat parozábranu a obvykle ani pojistnou hydroizolaci. Krytina se klade nad izolační šablony z polystyrénu. Musí se dbát na řešení detailů, prostupů a podobně. U nás jsou povoleny pro betonovou krytinu, keramická musí být na rubové straně odvětraná.

 

Extra tip: Krytina s elektrárnou

Současné problémy s fotovoltaickými elektrárnami na zemědělské půdě by neměly odradit majitele venkovských domů investovat do střešních instalací. Při výkonu zdroje do 30 kW totiž bude elektřina z fotovoltaiky i nadále dotována. A do tohoto limitu se elektrárny na rodinných domech zpravidla bohatě vejdou. Zajímavým tipem jsou například tenké panely Tegosolar, které se integrují přímo mezi asfaltové střešní šablony. Běžný rodinný dům potřebuje na provoz příkon elektřiny asi 3 kW, což panely Tegosolar zajistí na ploše asi 50 m2. Přebytek elektřiny může majitel prodat do rozvodné sítě za dotovanou cenu.

Novou střechou teče?

Někdy voda prosakuje i úplně novou skládanou střechou. Může jít o nekvalitní krytinu, ale většinou bývá na vině špatně provedená hydroizolace. Vodotěsnost skládané střechy se řeší tím, že se pod krytinu vkládá pojistná hydroizolace (fólie, asfaltové pásy). Cech našich klempířů, pokrývačů a tesařů k tomu vydal pravidla, v jakých případech a který typ hydroizolace zvolit, kdy lze fólie či asfaltové pásy jen překrývat, kdy je nutné přesahy slepovat a podobně.

 

Pozor na oplechováníkomin

U nových střech je třeba dát pozor na oplechování komínového tělesa. Lemovací plech je přibitý ke komínu, ale pokrývači někdy „zapomenou“ tam vložit ještě krycí dilatační lištu, aby byl možný pohyb mezi střešní krytinou a komínem. Problémy mohou být i s klempířským opracováním střešních prostupů. Pokud se použijí systémové průchodky, riziko zatékání prakticky nehrozí.

Ohlášení a povolení

Výměnu několika tašek či šablon není třeba nikomu hlásit, ale výměnu celé krytiny za stejnou musíme přinejmenším ohlásit. A na změnu typu krytiny je třeba dokonce stavební povolení (jde o změnu vzhledu stavby). Povolení potřebujeme i pro nové zateplení střechy (jedná se o zásah do konstrukce stavby). Náhradu již existujících střešních oken stačí pouze ohlásit, ale k instalaci nových oken potřebujeme stavební povolení (je to opět změna vzhledu stavby).

Článek z RPN č. 1-2/2011