Dům a stavba

REKONSTRUKCE STŘECHY: Montáž okapových plechů

Okapnice je jedním z důležitých prvků provedení okapové hrany. Montáž okapnice patří k počátečním pracím při rekonstrukci střechy. I přesto, že pracovní postup neobsahuje mnoho kroků, je třeba je dodržet, aby byl konečný výsledek bezchybný a funkční.

KONTROLNÍ SEZNAM

MATERIÁL

střešní latě

3 × 5 cm nebo 4 × 6 cm

okapnice

ohnutý, s ochranným nátěrem, délka jednoho kusu 2 m

spojovací materiál

hřebíky s délkou 80 – 100 mm, pozinkované pokrývačské hřebíky, 50 mm

NÁŘADÍ

nůžky na plech

pila, kladivo

šňůra, metr, tužka

vodováha

1. MĚŘENÍ

Okapnice se montují k střešním latím, které drží na obnažených krokvích rekonstruované střechy. Podle šňůry označíme linii, která určí místo na hranoly.

2. UMÍSTĚNÍ

Hranol přiložíme na místo ve správné poloze (zde platí: dvakrát měř, potom přitloukej) a můžeme začít s přitloukáním.

3. PŘITLOUKÁNÍ

Použijeme hřebíky s délkou 80 až 100 mm. První hranol přitlučeme v nejnižší poloze. Nad něj přitlučeme přímo na krokev sousední hranol.

4. POŘADÍ PŘITLOUKÁNÍ

Postupně přitlučeme nejprve dva spodní hranoly přímo na krokev a na ně dva výše položené hranoly.

5. PŘIPEVNĚNÉ HRANOLY

Místa na hřebíky vybíráme systematicky, abychom při přitloukání vrchních hranolů nenarazili na hlavičky hřebíků ve spodních.

6. ZKRÁCENÍ HRANOLŮ

U zdi mansardy pamatujme na mezeru na oplechování. Hranoly přitlučené s menší rezervou nyní přesně přizpůsobíme na požadovanou velikost.

7. PŘIPEVNĚNÍ OKAPNICE

Předsazení okapnice od svislé konstrukce by mělo být min. 30 cm. Přitloukáme ji hřebíky v horní části každých 40 až 50 cm. Překrytí okapnice musí být cca 5 – 6 cm.

8. STŘÍHÁNÍ

Okapnice se dodávají s délkou okolo dvou metrů. Poslední kus (okapnici v řadě) je potřebné odstřihnout nůžkami na plech. Nejprve odstřihneme rovný plech, potom ohyb (falc).

9. DOKONČENÍ ŘADY

Poslední plech v této části střechy, která začíná nárožím a končí u zdi mansardy, přitlučeme nejméně dvěma hřebíky, i kdyby byl úplně krátký.

10. NAMONTOVANÝ PLECH

Okapový plech je namontován. Naše rekonstrukce dále pokračuje montáží moderní nadkrokevní izolace a okapu.

DOBRÉ RADY

KVALITNÍ MATERIÁL A PRÁCE

  • Druh a značka střešní krytiny nemusí být nejdůležitější. Ani nejkvalitnější střešní krytina nebude správně plnit svůj účel, pokud se uloží neprofesionálně a použité střešní příslušenství bude nekvalitní, případně nebude vůbec použito.

JAKÝCH CHYB JE TŘEBA SI VŠÍMAT?

  • Chyby při pokládce krytiny střechy vyplývají především z nesprávného délkového pokrytí jednotlivých tašek. Před pokládkou je třeba střechu rozměřit. Vzdálenost střešních latí zvolit tak, aby bylo zajištěno dostatečné délkové překrytí tašek dle podkladů výrobce. Při nesprávném vyměření bývají problematická i ukončení na okapových a štítových hranách.
  • U střešních doplňků se nejvíce zanedbává montáž větracího pásu, hřebenů, nároží, okapnice, které mnohdy chybí, a okapového systému. Střešní doplňky bývají velmi namáhané povětrnostními vlivy (a některé z nich i mechanicky – např. sněholamy, protisněhové háky apod.), takže jejich kvalita a odolnost je nesmírně důležitá.

POZOR NA STŘEŠNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ!
Kromě střešních fólií tvoří střešní příslušenství velké množství prvků, jako je větrací pás hřebene, příchytky, prvky na okapovou hranu, prostupy, úžlabí a celé řešení okapového systému. Ke střešnímu systému také řadíme i solární, fotovoltaické články a střešní okna. Velké množství jednotlivých střešních komponentů tak pro obyčejného zákazníka vytváří nepřehlednou situaci, kterou nesolventní „odborníci“ mohou využít.

Text: Stanislav Botur Foto: autor, Dano Veselský