Dům a stavba

Mokré zdivo? Vyřešíme!

Odvlhčíme rychle, účinně a trvale sanační technologií pro všechny typy zdiva.

Injektáž zdiva

Patentovaná injektážní hmota je vytvořena na bázi překřížených polymerů (1kg injektážního gelu pojme až 150l vody ), které uvnitř kapilárního systému stavebního materiálu vytváří tlak. Po nízkotlaké injektáži dojde k okamžité samovolné řetězové reakci, gel začne vázat vodu a tím vytváří izolační hmotu přímo v kapilárním systému, která tak zamezí prostupu další vody. Významnou vlastností gelu je jeho samovolné rozptýlení v kapilárním systému ve všech směrech vlhkého zdiva.

Samotné provedení injektáže se rozděluje na Horizontální a Plošnou injektáž.

Horizontální injektáž

Provádí se vždy nad  terénem, co nejblíže k základům, navrtáním otvorů ve vzdálenosti přibližně 15 cm od sebe (vzdálenost může být změněna podle struktury zdiva).

Otvory se vrtají pod šikmým úhlem až do 70% tloušťky zdi. Do otvorů jsou zasazeny speciální hmoždiny a tlakovou pumpou je aplikován injektážní gel .

Počet řad a četnost otvorů (průměr 18mm) závisí na konkrétním stavebním materiálu.

Horizontální injektáž   | Zdroj: www.topsanace.cz

Plošná injektáž

Provádí se vždy pod terénem. Vrtací schéma vychází z pravidelné sítě. S ohledem na možný smíšený stavební materiál, může být systém vrtání otvorů jiný. Průměr otvorů je shodný s horizontální injektáží.

Při aplikaci plošné injektáže (vždy pod terénem) se vytvoří ochranná hráz i proti tlakové vodě.

Samotná aplikace injektážního  gelu do zdí je realizována pomocí speciálních injektážních ventilů, které se po aplikaci ponechávají ve zdi a jejich přesahující části jsou následně odseknuty.

Plošná injektáž   | Zdroj: www.topsanace.cz

Injektážní gel je i po vysušení reakční těsnící hmota, která se při náhodném styku s vodou opět nastartuje a začne reagovat a tím blokovat dalšímu průniku vody do zdiva.

Injektážní gel je nezávadný materiál s obsahem stříbra a má dlouhotrvající účinky. Záruka 10 let.

Kontaktujte nás, pokud máte zájem o kalkulaci.

ZDROJ: článek www.topsanace.cz

Nepřehlédněte