Dům a stavba

Mokré zdivo? Vyřešíme!

Odvlhčíme rychle, účinně a trvale sanační technologií pro všechny typy zdiva.

Injektáž mokrého zdiva
Zdroj: www.topsanace.cz

Patentovaná injektážní hmota je vytvořena na bázi překřížených polymerů (1kg injektážního gelu pojme až 150l vody ), které uvnitř kapilárního systému stavebního materiálu vytváří tlak. Po nízkotlaké injektáži dojde k okamžité samovolné řetězové reakci, gel začne vázat vodu a tím vytváří izolační hmotu přímo v kapilárním systému, která tak zamezí prostupu další vody. Významnou vlastností gelu je jeho samovolné rozptýlení v kapilárním systému ve všech směrech vlhkého zdiva.

Samotné provedení injektáže se rozděluje na Horizontální a Plošnou injektáž.

Horizontální injektáž

Provádí se vždy nad  terénem, co nejblíže k základům, navrtáním otvorů ve vzdálenosti přibližně 15 cm od sebe (vzdálenost může být změněna podle struktury zdiva).

Otvory se vrtají pod šikmým úhlem až do 70% tloušťky zdi. Do otvorů jsou zasazeny speciální hmoždiny a tlakovou pumpou je aplikován injektážní gel .

Počet řad a četnost otvorů (průměr 18mm) závisí na konkrétním stavebním materiálu.

Injektáž mokrého zdiva
Zdroj: www.topsanace.cz

Plošná injektáž

Provádí se vždy pod terénem. Vrtací schéma vychází z pravidelné sítě. S ohledem na možný smíšený stavební materiál, může být systém vrtání otvorů jiný. Průměr otvorů je shodný s horizontální injektáží.

Při aplikaci plošné injektáže (vždy pod terénem) se vytvoří ochranná hráz i proti tlakové vodě.

Samotná aplikace injektážního  gelu do zdí je realizována pomocí speciálních injektážních ventilů, které se po aplikaci ponechávají ve zdi a jejich přesahující části jsou následně odseknuty.

Injektáž mokrého zdiva
Zdroj: www.topsanace.cz

Injektážní gel je i po vysušení reakční těsnící hmota, která se při náhodném styku s vodou opět nastartuje a začne reagovat a tím blokovat dalšímu průniku vody do zdiva.

Injektážní gel je nezávadný materiál s obsahem stříbra a má dlouhotrvající účinky. Záruka 10 let.

Kontaktujte nás, pokud máte zájem o kalkulaci.

ZDROJ: článek www.topsanace.cz