Dům a stavba

Kamna pro venkovskou chalupu

V zájmu čistoty ovzduší, zejména na venkově, by se měly k vytápění používat jen kvalitní topidla, a to především na biomasu. Pro větší kotelny je palivem štěpka, pro menších kotle a lokálních zdroje dřevo, dřevní brikety či pelety.

Připravil: Radek Sýkora, foto: archiv autora firem Top-El, Biofire, ABX, Verner, Burnet a KVS

Pro ekologické vytápění menších venkovských domů a objektů využívaných nepravidelně (rekreační chalupy) se stále více využívají tradiční kachlová kamna a moderní krbová kamna.

krbKachlová či krbová?

Pro nepravidelně využívané chalupy nejsou tradiční kachlová kamna z hlediska efektivnosti příliš vhodná: robustní stěny topidla se rozehřívají velmi pomalu. Jejich sálavé teplo je však velmi příjemné.

Pro trvale obývané domy se investice do těžkých kachlových kamen již může vyplatit. Díky úspoře paliva a tepelné pohodě je to řešení například i pro chalupáře, kteří trvale pobývají na venkově.

Krbová kamna jsou tepelně pružnější a instalace je jednodušší (ale pozor: podle normy by kamna s výkonem přes 6 kW měla osazovat jen odborná firma). Výhodou je i možnost umístění v prostoru místnosti.

Krbová kamna s více stupňovým spalováním mají větší účinnost a nižší emise CO2. Kamna dvouplášťová (konvekční) navíc ohřívají vzduch i mezi dvěma horkými plášti. Největší komfort skýtají krbová kamna (resp. interiérové kotle) na pelety.

Klasické sporáky

Ve starších venkovských domech jsou dosud nejčastějším kachlovým topidlem klasické kachlové sporáky: Díky teplu proudícímu z plotny prostor rychle zahřejí a za pár hodin začnou šířit sálavé teplo celým povrchem. Lze jimi vytápět nejen kuchyň a navazující světnici, ale při osazení teplovodním výměníkem či rozvodem teplého vzduchu i další místnosti a podlaží domu.

sporakZajímavým topidlem je „selský“ kachlový sporák, postavený ze šamotových cihel, z vnější strany omítnutý, nebo jen obílený. Cihly rychle absorbují teplo, ale jen zvolna je vydávají.

Hlavně v horských oblastech se vyskytují kachlové sporáky na litinových nohách. Dobře a rychle topí a jsou podstatně lehčí, než vyzděné sporáky, takže je můžeme umístit i na méně únosné patro domu.

Moderním topidlem jsou plně keramická kachlová kamna, tvořená systémem kouřových tahů, které zvyšují účinnosti klasických kamen až na 90 procent. Díky vysoké akumulační schopnosti kamna již po dvou hodinách od zatopení vydávají příjemné, sálavé teplo ještě dalších 12 hodin po vyhasnutí. Praktická je sestava tradičního kachlového sporáku s moderním elektrickým či plynovým sporákem.

Krbová kamna

V nové výstavbě venkovských domů jsou trendem krbová kamna o výkonu od 2 do 10 kw. Slouží k teplovzdušnému nebo teplovodnímu vytápění místností, menších bytů, jako doplňkový zdroj k hlavnímu zdroji tepla, ale také jako jediný zdroj tepla například v nízkoenergetických domech. Uplatní se i při vytápění víkendových staveb, nebo jako náhrada starších kotlů a elektrických přímotopů v trvale obývaných domech.

V běžných typech krbových kamen je palivem kusové dřevo nebo dřevní brikety, v automatických krbových kamnech (resp. interiérových kotlích) to jsou pelety.

Interiérový kotel

Krbová kamna na pelety se od klasických kamen na dřevo liší způsobem vytápění a použitým palivem. Někteří výrobci je proto označují jako interiérový kotel.

Pelety se v nich spalují dávkovaně a za optimálních podmínek. Šnekový podavač je v intervalech expeduje pelety ze zásobníku do hořáku (v některých typech se tam dostávají samotíží). Spalovací proces řídí elektronická řídicí jednotka, kterou lze ovládat i na dálku.
Kamna vytápějí prostor jak sáláním prosklenými dvířky a povrchem, tak prouděním: ohřátý vzduch je vháněn ventilátorem přes tepelný výměník nebo dvojitý plášť kamen do jedné či více místností.

Zásobník pelet nejméně na 15 kg je obvykle součástí kamen. Při denní spotřebě 5-7 kg se tak pelety doplňují jednou za dva až tři dny. Popel se vybírá jednou za tři dny až týden.

Kamna mohou být vybavena teplovodním výměníkem, která lze jednoduše připojit i na stávající radiátory či podlahové topení.

Extra tip: Česká peletapelety

Cena zemního plynu se během poslední doby zvýšila až o deset procent. Náklady na vytápění si ale naopak může snížit ten, kdo přejde z plynu na vytápění dřevnými peletami. Musí sice nejprve investovat do automatického kotle nebo interiérových krbových kamen, ale pak každý měsíc ušetří až čtvrtinu nákladů na jejich provoz. Přitom je dobré vědět, že dřevné pelety již na náš trh v dostatečném množství dodávají i české firmy a informace o správném topení biomasou na svých internetových stránkách nabízejí všichni významní výrobci kotlů a krbových topidel. Od nich se obvykle mohou zájemci o ekologického vytápění také dozvědět, kolik při vytápění domu ušetří například přechodem na pelety.

Dřevo a brikety

Pro klasická kachlová a krbová kamna používáme palivové dříví (z jehličnanů i listnáčů) nebo dřevní brikety ze stejných dřevin. Délka dřevních polen je nejčastěji kolem 25 cm.

Dřevní brikety se dodávají obvykle v kruhových profilech 7,5 až 9 cm. Hranaté brikety typu RUF se dodávají v rozměrech kolem 15 x 7 x 10 cm, jako osmihrany a podobně (v případě potřeby je lze přelomit).

Podle normy

Na výrobním štítku krbových kamen má být uvedena hodnota emisí podle příslušné normy. S rezervou proto bereme zkratky typu TD (Top Draught = vynikající spalování), CB (Clean Burning = čisté hoření) a podobně. Například francouzské seskupení výrobců dodává pod značkou Flamme Verte (Zelený plamen) kamna s účinností 60 % a emisemi CO2 0,4 %. Přitom německá norma Din+ nebo rakouský paragraf 15a B-VG uvádějí minimální hodnotu účinnosti 78 % a emise CO2 nižší než 0,12 procent.

Kompaktní kamna

Trendem v tradičním vytápění jsou kompaktní kamna. Mají velkou variabilitu ve vytápění i v designu vnějšího pláště. Kachlový kompakt má tři systémy topení: sálavé, teplovzdušné i teplovodní.

Například pro nárazově vytápění velké chalupy je ideálním topidlem kachový sporák (s plotnou). Ve spojení s teplovodním výměníkem ale můžeme teplo ze sporáku distribuovat i do dalších místností. Když je sporák navíc doplněn klasickou kachlovou kobkou, může fungovat i jako teplovzdušné topení, které ve vyšším patře vyhřívá například kachlovou výdechovou lavici. Uvnitř kamen může být ještě teplovzdušný výměník, který zvýší  sálavou kapacitu topidla.

Hypokaustní rozvody

Z hlediska tepelné pohody i z hlediska nákladů na provoz a nároků na obsluhu jsou zajímavá sálavá akumulační topidla s tzv. hypokaustním rozvodem. Hypokaust je hermeticky uzavřená dutina, která nemá přisávání ani výdech: Krbová nebo kamnová vložka je v tomto případě ještě obestavěna prstenci z akumulačního materiálu.

Článek z RPN č. 1-2/2012