Dům a stavba Poradna

Jak správně opravit odlepenou dlažbu na balkoně

Dotaz: Na balkoně máme popraskanou dlažbu, některé kusy se dokonce úplně odlepily. Jak bychom měli postupovat při opravě? Postačí nalepit odpadlou dlažbu nazpět vhodným lepidlem? Jana, Jihlava

oprava poškozené balkonové dlažby

Co je důvodem popraskané dlažby?

Pravděpodobným důvodem této poruchy může být to, že dlažba byla položena na nedostatečně vyschlý podklad (viditelné např. u kamenného obkladu, na kterém se tvoří výkvěty, skvrny jiné barvy), případně že byla použita dlažba, která není mrazuvzdorná. Dalším důvodem je zanedbaná nebo nedostatečně realizovaná hydroizolace, případně špatné spádování balkonu, čímž mohla do konstrukce balkonové desky prosakovat voda a poškodit podklad.

Správna příprava podkladu

Systémové poruchy balkonů v havarijním stavu je třeba řešit komplexně, včetně sanace železobetonové konstrukce. U balkonu bez závažných technických poruch je třeba zhotovit novou hydroizolační a nášlapnou vrstvu. Nejdůležitějším krokem je správně připravit podklad.

  • Plochu zbavte všech nečistot a nátěrů.
  • Trhliny a praskliny zalepte dvousložkovým epoxidovým konstrukčním lepidlem.
  • Obnaženou ocelovou výztuž je třeba očistit od zkorodovaných částí a natřít speciálním antikorozním přípravkem.
  • Opravený podklad penetrujte a naneste souvislou vrstvu hydroizolace v tloušť­ce 2 mm (např. Mapelastic nebo Mapelastic Turbo).
  • Její odolnost zvyšte zapracováním výztužné sklotextilní síťky do první vrstvy hydroizolace (nutné v místě styku podlahy se stěnami, v rozích a nad opravenými trhlinami).
  • Do styků balkonu se stěnou nalepte hydroizolační pás (Mapeband), protože pohyby konstrukce betonové desky jsou v těchto místech příliš velké na to, aby je dokázala překlenout samotná hydro­izolace.


Pokládka dlažby

Nášlapnou vrstvu můžete začít pokládat až na úplně ztvrdlou hydroizolační vrstvu. Lepidlo na dlažbu by mělo být od téhož výrobce, který dodal hydroizolaci. Na balkony a terasy patří výhradně exteriérová dlažba a odpovídající typ lepidla – rychle tvrdnoucí a deformovatelná lepidla (nejlépe třídy S2 nebo alespoň třídy S1). Nalepenou dlažbu je třeba na závěr vyspárovat nenasákavými epoxidovými spárovacími přípravky. Do dilatačních spár (styk dvou materiálů) použijte protiplísňový silikonový tmel (např. Mapesil AC).

Text: Andrea Dingová ve spolupráci s firmami
Foto: isifa/Shutterstock
Zdroj: časopis Recepty prima nápadů

Zeptejte se

Máte nějakou otázku ze stavby či zahrady? Zeptejte se našich odborníků. Otázky pište na e-mail poradnarpn@jagamedia.cz.