Dům a stavba Poradna

Co použít na zalití podlahového vytápění?

Co je vhodné na zalití teplovodního trubkového podlahového vytápění uloženého v systémových deskách? Poradí odborník.

nohy na podlaze s podlahovým vytápěním

Na zalití teplovodního trubkového podlahového vytápění uloženého v systémových deskách je vhodné použít hydraulicky tuhnoucí samonivelační hmotu na bázi kalciumsulfátu (Murexin samonivelační hmota CA 20). V současnosti jsou na trhu dostupná i systémová řešení teplovodního podlahového vytápění, které je vhodné klást i na existující podlahovinu.

Zásady kladení

Před kladením, ať už na potěr, nebo na existující podlahovinu, je třeba dodržovat určité zásady.

 • Nosný potěr by měl být dostatečně suchý a rovný.
 • Povrch musí být hladký, bez výčnělků, kabelů apod.
 • Pokud se objeví praskliny, musí se povrch renovovat.
 • Pokud podklad nesplňuje požadavky na rovnost, musí se položit vhodná nivelační vrstva.

Dřevěné podlahoviny

Tyto požadavky se vztahují jak na potěr, tak na dřevěné podlahoviny.

 • U dřevěných podlah pro dosažení rovné a hladké plochy většinou stačí podlahové desky přišroubovat a utěsnit netěsnosti.
 • Když se systém instaluje na dřevěnou trámovou podlahu, je nutné podklad nejprve vyrovnat samonivelační stěrkou v tloušťce minimálně 5 mm.

Asfaltové povrchy

Podlahové vytápění je vhodné klást i na asfaltové povrchy.

 • Samonivelační potěr se na uložené desky s vloženými trubkami podlahového vytápění nanáší ručně nebo strojově.
 • V prvním kroku je třeba samonivelační potěr nalít jen těsně po povrch systémové desky a počkat, než zateče do prostoru pod systémovými deskami.
 • Po přetečení samonivelačního potěru na nosný podklad můžete nalít druhou vrstvu v tloušťce minimálně 5 mm nad systémovou deskou a pomocí hladítka vytvořit rovnou a homogenní plochu.
 • Hned po uhlazení druhé vrstvy je třeba samonivelační potěr odvzdušnit ježkovým válečkem. Uvolníte tím vzduchové bubliny, díky čemuž vznikne rovný a souvislý povrch.
 • Hotovou nivelační vrstvu je třeba nechat po předepsanou dobu tvrdnout.


Text: Andrea Dingová ve spolupráci s firmami
Foto: isifa/Shutterstock
Zdroj: časopis Recepty prima nápadů