Dům a stavba Poradna

Co použít na izolaci sklepa

Odborníci radí, co použít, aby nezatékalo do sklepa.

rodinný dům

Zatížení vodou

Každá stavba, která je podsklepená nebo je postavena na zemině, musí být dostatečným způsobem izolována proti vodě. Aby se zabránilo škodám na podzemních částech stavby, je nutné znát a vyhodnotit typy zatížení vodou, které lze na stavbě očekávat. Obecně se rozlišují tyto typy zatížení vodou: zemní vlhkost nebo tlaková voda, případně zachycená/nezachycená vsakující voda. Od příslušného typu zatížení vodou se potom odvíjí výběr vhodné hydroizolace.

Čím izolovat

K izolování spodní části stavby lze použít jednosložkové nebo dvousložkové silnovrstvé bitumenové izolační stěrky, které jsou z větší části vyrobeny ze soudržného, elastického, syrového bitumenu, polymerů, zpevňujících látek a tixotropních přísad. Jsou většinou vhodné, v závislosti na složení, k vertikálnímu i horizontálnímu utěsnění proti zemní vlhkosti, netlakové vodě či zachycené vsakující vodě. Některé jsou vhodné i proti pronikání radonu.


Nanášení izolační stěrky

Nanášejí se zednickým hladítkem celoplošně beze spojů. Jsou vhodné na podlahy a stěny. Není nutné je následně omítnout a lze je nanášet i na mírně vlhký podklad. Před nanesením samotné hydroizolační stěrky se na podklad nanáší vhodný penetrační nátěr. Stěrka se nanáší ve dvou, případně ve třech vrstvách. K překlenutí trhlin se doporučuje první vrstvu vyztužit sklotextilní tkaninou. Na podklad s vytvrdnutou hydroizolační stěrkou je možné lepit perimetrickou izolaci nebo desky z extrudovaného polystyrenu.

Přečtěte si také: Hydroizolace spodní stavby pomocí gumoasfaltové hydroizolace

Text: Andrea Dingová ve spolupráci s firmami
Foto: isifa/Shutterstock
Zdroj: časopis Recepty prima nápadů