Dům a stavba

VŠE O BETONOVÁNÍ

BETON je velmi pevný stavební MATERIÁL, ale jen tehdy, když se dobře připraví a APLIKUJE. Existuje několik základních DRUHŮ betonu a zvolit ten správný je nutné zvláště při větším rozsahu betonování. Při SVÉPOMOCNÉ stavbě spíše využijeme koupené suché směsi, nebo si beton kompletně připravíme sami.

Partner sekce partner sekce Rigips

Jiný beton patří do základů, jiný do podlah či k vytvoření potěru. Pro zabetonování plotového sloupku či patky k pergole vystačíme s použitím suché směsi, na základy či zpevňování velkých ploch se vyplatí dovoz písku a cementu a příprava betonu ve stavební míchačce.

SLOŽENÍ

Beton se vyrábí z cementu, kameniva a vody. Vlastnosti závisí na poměru složek a jejich kvalitě. Standardní betonová směs obsahuje zhruba 1 díl cementu, 2 díly písku, 4 díly kameniva a 0,75 dílu vody.

Jednotlivé složky se smíchají nejprve nasucho. Nemáme-li míchačku, smícháme složky ručně na vhodném podkladu (nejlépe staré PVC linoleum) o ploše asi 2×2 m tak, aby směs byla homogenní. Voda se přidává podle toho, jakou konzistenci betonové směsi požadujeme. Při ručním míchání ji zvlhčujeme vodou z konve a snažíme se směs tzv. neutopit (aby nebyl příliš řídký). Kontraproduktivní je i nadměrné zvýšení podílu cementu, příliš „mastný“ beton může praskat a jeho celková pevnost se snižuje. Při optimální hustotě by měla směs asi půl hodiny po namíchání začít tuhnout, což také znamená, že bednění je třeba mít hotovo předem.

Profesionálně připravené suché betonové směsi jsou dražší, ale pro menší rozsah prací se vyplatí a je s nimi snadnější manipulace. Používají se zejména pro betonování podlahy jako hrubý a jemný betonový potěr a samonivelační beton.

SPRÁVNĚ MÍCHAT

Dobře připravený beton by se měl v míchačce převalovat, při vysypání do stavebního kolečka vytvořit kužel a neměl by také po uložení odlučovat vodu. Řídké betony, které vodu odlučují, jsou po vytvrdnutí prašné, tvoří se v nich trhliny a drolí se. Navíc je takový beton i po zatvrdnutí částečně nasákavý, což snižuje jeho odolnost vůči mrazu.
Kvalitní a mrazuvzdorný beton musí být buď dokonale hutný, nebo musí být jeho hmota rovnoměrně prostoupena drobnými vzduchovými póry. Toho lze dosáhnout přidáním speciálních přísad.

Při míchání předem připravené suché směsi není třeba hlídat poměry, ale hlavně to, aby beton nebyl příliš řídký. Tomu zabráníme, když do míchačky nebo nádoby, ve které budeme beton míchat, nalijeme nejprve menší množství vody a postupně přimícháváme sypkou směs. Množství vody tak lépe odhadneme.
Míchačku při práci nepřeplňujeme a máme na paměti, že není určena pro nepřetržitý provoz. Například pro svépomoc vhodný typ s objemem bubnu 75 l zvládne za hodinu asi 1,5 m3 betonu.

POSTUP

Pro přípravu a ukládání betonu je nejvhodnější teplota 15–25 °C a vyšší vlhkost vzduchu. Tuhnutí betonu by mělo probíhat pomalu, takže při vyšších teplotách je třeba beton rychleji zpracovat (rychleji tvrdne) a pak zabránit rychlému odpaření vody z povrchu betonu přikrytím PE fólií. Po zavadnutí směsi je navíc nutné povrch betonu nejméně třikrát denně kropit po dobu jednoho až dvou týdnů, poté jednou denně.  Při nižších teplotách než 15 °C použijeme kvalitnější cement vyšší třídy a podíl zvýšíme až o 10 %. Při teplotách pod +5 °C betonování neprovádíme, neboť se zastavuje chemický proces tvrdnutí betonu a může dojít k jeho znehodnocení.

Beton se ukládá do připraveného bednění (běžného, nebo tzv. ztraceného, které zůstává součásti zdiva) nebo do zemních výkopů (při stavbě plotu a podobně). Směs se musí průběžně zhutňovat (u svépomocných staveb stačí zhutnění dřevěnou kulatinou). Na ochranu před deštěm přikryjeme povrch PVC fólií. Bednění je možné odstranit, jakmile beton dostatečně ztuhne – zpravidla již druhý nebo třetí den, ale bočnice pilířů a sloupů až po deseti dnech.

POŘÍZENÍ MÍCHAČKY

Menší množství betonu připravíme a namícháme i ručně, ale práci výrazně usnadní míchačka. Pro větší stavbu se vyplatí míchačku koupit a po dokončení stavby prodat (i když za zlomek nákupní ceny). V supermarketech je dostatečný výběr menších míchaček a obvykle za nižší ceny, než ve stavebninách. Jestliže máme k dispozici třífázový proud, koupíme míchačku v třífázovém provedení; motor má při stejném příkonu vyšší točivý moment.

Pro menší rozsah betonování (například podlahy) je výhodnější si míchačku půjčit. Půjčovné (v porovnání s cenou nové míchačky) je přijatelné, musíme ale složit poměrně vysokou zálohu (5 až 10 tisíc Kč) a předložit dva osobní doklady (OP a ŘP nebo pas). Před půjčením zjistíme, odkud budeme míchačku napájet elektřinou a jakou zásuvku máme k dispozici. Před zaplacením zálohy si dobře přečteme výpůjční podmínky a míchačku vyzkoušíme.

KVALITNÍ SUROVINY

Kvalita betonu závisí i na kvalitě cementu, kameniva a vody. Podle složení a způsobu zpracování se cementy dělí na portlandské, struskoportlandské a speciální. Udržujeme je v uzavřených obalech, aby nebyl zvětralý. Písek musí mít předepsanou frakci (velikost zrn písku) i složení. Nesmí obsahovat hlinité (jílové) příměsi a organické zbytky. Hrubším kamenivem (štěrkopísek, štěrkodrť) nebo jinými složkami (keramzit, liapor, perlit, agroporit) se beton může „nastavovat“ jen do určitého poměru.

Voda do betonu (tzv. záměsová voda) musí být čistá a bez chemických příměsí, které by mohly nepříznivě ovlivnit hydrataci cementu. Obvykle se používá voda pitná, u užitkové vody ověříme, zda neobsahuje škodlivé příměsi (organické, sirné sloučeniny a jiné) a nemá pH menší než 5. Při použití má mít teplotu v rozmezí 20–25 °C (za chladného počasí můžeme vodu ohřát, ale nejvýše na 50 °C).

Hrubý základový beton může obsahovat i velké pevné části, jako kusy starého betonu, železo a téměř jakýkoliv stavební odpad. Po zpracování ale musí několik týdnů zvolna tvrdnout. Tato doba se dá zkrátit přidáním speciálních přísad.

Připravil: Radek Sýkora

Foto: archiv autora a firem

Komentovat

Nepřehlédněte