Dílna a hobby

Podmínky – soutěž o 3 FEIN MultiMastry Starlock

Podmínky soutěže o 3 FEIN MultiMastry.

Všeobecné podmínky

1. Soutěž o 3 FEIN MultiMastry (dále jen soutěž) probíhá na území České republiky.

2. Účastníkem soutěže se stává každý čtenář časopisu Recepty prima nápadů a na www.receptyprimanapadu.cz, který akceptuje pravidla soutěže a zašle níže stanoveným způsobem odpovědi na soutěžní otázku.

3. Provozovatelem soutěže je vydavatelství JAGA Media, s. r. o., se sídlem Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10.

4. Organizátorem soutěže je společnost FEIN elektronáradie, s.r.o., se sídlem Vajanského 1519/1692400 Galanta, Slovensko.

5. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci firmy Jaga Media, s. r. o., FEIN elektronáradie, s.r.o.

6. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

7. JAGA Media, s. r. o., si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv bez náhrady zrušit.

8. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

9. Ve sporných případech si JAGA Media, s. r. o., vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

10. Do soutěže bude zařazen každý účastník, který pošle e-mail ve správném tvaru se všemi předepsanými náležitostmi na správné číslo a odpoví správně na soutěžní otázku v časopise HOME, kde bude soutěž vyhlášena v řádném hlasovacím období.

11. Ceny získávají účastníci soutěže, jejichž e-mail bude v tomto pořadí:35,55,85.

12. Výherci budou o výhře informováni organizátorem telefonicky nebo poštou po skončení soutěže.

13. Výhry nad 10 000 Kč představují částku po zdanění srážkovou daní.

14. Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje uvedeným společnostem souhlas, aby adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho kontaktu využily pro potřeby šíření nevyžádaných obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

II. Základní mechanismus soutěže

1. Soutěž bude probíhat do 23.8.2016 v časopisech Recepty prima nápadů a na www.receptyprimanapadu.cz.

2. Úkolem soutěžících je zodpovědět soutěžní otázku uveřejněnou v časopisech Recepty prima nápadů.

3. Účastník soutěže odpoví na otázku prostřednictvím e-mailu.

4. Výherci se stanou soutěžící, kteří poslali správnou odpověď ve správném tvaru e-mailu a jejichž e-mail byla v pořadí podle rozpisu uvedeného v bodu 11.

5. Jména a příjmení výherců zveřejní Jaga Media, s. r. o., na www.receptyprimanapadu.cz.

III. Předání výher

1. Výherce kontaktuje Jaga Media, s. r. o., prostřednictvím České pošty nebo telefonicky.

2. Cenu výherci předá Jaga Media, s. r. o. nebo FEIN elektronáradie, s.r.o po předchozí dohodě s výhercem.

3. Výherce je povinný si výhru vyzvednout podle podmínek specifikovaných v oznámení o výhře.

4. Výherci mladšímu než 18 let bude výhra předána pouze za přítomnosti jeho zákonného zástupce.

5. Výhry nemohou být proplaceny v hotovosti.