Zahrada

Než uložíme rostliny do bytu

Ačkoliv se může zdát počasí ještě přívětivé, začíná v této době již pomalu foukat ze strnišť a nám nezbývá nic jiného, než přemýš­let o uložení letněných okrasných rostlin do teplého zimoviště našich bytů.

Velkým úskalím jsou ale mšice, křísi, třásněnky, štítenky, červci, molice i smutnice, které se přes léto na našich rostlinách usadili. Jejich včasná a dokonalá likvidace je předpokladem zdárné­ho přezimování rostlin, protože zazimovat u nás se chystají také tito škůdci. K jejich zneškodnění je ideál­ním řešením přípravek Substral Careo, který je ideálně možné využít ve formě insekticidních tyčinek nebo granulátu, případně také jako koncentrát k postřiku.

Substral Careo Combi tyčinky proti škůd­cům hubí a hnojí zároveň. Insekticidní tyčinky proti škůdcům poskytují okrasným rostlinám při jednoduché aplikaci ochranu až 10 týd­nů a proti škůdcům mají dvojí účinek: jednak rostlinám dodávají potřebné živiny k růstu a současně likvidují škůdce, a navíc rostlinám poskytují dlouhodobou ochranu před opě­tovným napadením. Jsou vhodné i k likvidaci škůdců na rostlinách pěstovaných hydropo­nicky, kdy rostlinný organismus přijímá účin­nou látku prostřednictvím kořenů a rozvádí ji po celé rostlině. Saví škůdci jsou pak účinnou látkou likvidováni při sání. Viditelný výsledek se projeví u mšic již po 1-3 dnech, u molic po 5-6 dnech, u ostatních škůdců po 14 dnech. Tyčinky obsahují NPK bez chlóru v množství 12,5 g. Aplikují se po zjištění prvních škůdců nebo při hrozícím napadení. Celou tyčinku za­tlačíme do kořenového balu a vydatně zalije­me. Pokojovým rostlinám postačí 1 tyčinka na květináč do průměru 11 cm, 2 tyčinky dáváme do průměru 14 cm, 4 tyčinky do průměru 17 cm a 6 tyčinek na květináč do průměru nad 20 cm. Hydroponicky pěstovaným rostlinám pak dodáme na 1 litr hydroponického roztoku 2 tyčinky.

Pokud rostliny přesazujeme z volné půdy na zahradě do nádob, použijeme Substral Ca­reo granulát. Ten se rozhodí rovnoměrně na povrch květníku a zapraví do substrátu. Při přesazování přípravek promísíme se substrá­tem, optimální dávka je 1/2 odměrky na 1 litr zeminy. Při dodatečném doplňování granulátu k rostlinám je vhodná dávka 1,5 g (1/2 odměr­ky) do květináče o průměru 11 cm, 3 g (1 od­měrka) do průměru 14 cm, 6 g (2 odměrky) do průměru 17 cm a 9 g (3 odměrky) na květináč do průměru 20 cm.

Přípravek Careo koncentrát se aplikuje po­mocí rozprašovače postřikem v dávce 5-10 ml přípravku do jednoho litru vody. Postřik je nutné udělat důkladně na horní i spodní stra­nu listů a vyplatí se jej po týdnu zopakovat.

Pokud rostlinám věnujeme před zazimováním tuto péči, můžeme si být jisti, že budou zdravé a během celé zimy budou krášlit naše domovy.

Více na www.substral.cz

Připravil: Jan Kopřiva