Zahrada

Jezírko v zahradě

Další zahrada, kterou budeme proměňovat, se nachází ve Stříbře. Manželé Cihlářovi by rádi změnili její nehezkou část a vytvořili krásně kvetoucí zahradní kout s jezírkem a vodopádem. V současnosti jsou zde pozůstatky stavebního nepořádku, hromada zeminy a malé políčko.

Připravuje: Dana Eklová Makrlíková

Využití zeminybambus

Velkou hromadu zeminy, která zbyla po stavbě, je dobré využít. Byla by škoda ji za drahé peníze odvážet na skládku nebo se jí jinak zbavovat. Stačí několik hodin práce s pomocí bagru a zdánlivě nepotřebná zemina pomůže skvěle vymodelovat jinak rovnou zahradu. Díky terénním úpravám získá zahrada na jedinečnosti, bude vypadat daleko zajímavější a – co je nejdůležitější – také mnohem rozlehlejší, než ve skutečnosti je. Protože zde máme zeminy skutečně hodně, bude nutné vytvořit valy nejen okolo jezírka, ale i podél plotu, a do nich zasázet nejrůznější rostliny tak, aby ochránily terasu u domu před severozápadním větrem. Výhodou  uměle vytvořených valů ze zeminy přitom je, že zde rostliny daleko lépe rostou a ty na nejvyšším místě valu vypadají daleko větší; dříve tak vytvoří neprůhlednou stěnu pro odstínění okolních domů. Ze zeminy, která zbude po vyhloubení jezírka, pak vytvoříme kopeček pro potůček s malým vodopádem, stékajícím do jezírka.

Ovšem než se začne s terénními úpravami, je nutné všechen plevel posekat a dvakrát po 10 dnech postříkat herbicidem. Do takto chemicky ošetřené zeminy je lepší sázet ušlechtilé rostliny až po dvou týdnech. Abychom měli z jezírka radost, je zapotřebí aby svou velikostí, tvarem a typem zapadlo do zahrady a bylo zároveň i funkční a nepříliš náročné na údržbu.

jezirko2Stavba jezírka

Stavba foliového jezírka začíná vyznačením obrysu do stávající plochy pozemku – třeba pilinami nebo pískem. Naplánujte si i jednotlivé zóny jezírka od břehu přes mělčinu až po hlubokou vodu. Přechody mezi jednotlivými zónami by měly být postupné. Hloubení jámy začneme odstraněním drnů po celé ploše budoucího jezírka, následně se vykopou nejmělčí zóny a dále se pokračuje do středu až po nejhlubší část. Zeminu použijeme k modelování zón přiléhajících k jezírku, potůčku a vodopádu. Jezírko Cihlářových doporučuji v nejhlubším místě asi metr hluboké.

Před položením jezírkové folie je nutné zkontrolovat, zda ve výkopu nezůstaly kameny, kořeny atd. – nic, co by mohlo poškodit folii. Pak se nasype na všechny rovné plochy asi 10 cm písku, který se zhutní. Do pískem utužené jámy položíme geotextilii. Na ni můžeme položit předem změřenou folii, kterou jsme předtím nechali asi hodinu rozloženou na trávníku, aby se ohřála a byla pružnější. Fólii nejdříve uložíme do středu jámy a postupně ji rozkládáme do stran. Co nejvíce ji napneme, aby věrně kopírovala dno. Všechny vzniklé záhyby vyhladíme. Do třetiny nádrže napustíme vodu, jejíž tlak vyhladí většinu záhybů a zatíží podloží. Nakonec musíme folii natáhnout do stružky vyhloubené po obvodu jezírka a vybudovat tak bariéru proti vzlínání. Znamená to kompletně oddělit vodu v jezírku od okolní zeminy. Při budování jezírka bychom také neměli zapomenout na přepad, kam by mohla přebytečná voda odtékat. Břeh okolo jezírka vytvoří drobné oblázky – tzv. kačírek společně s většími kameny. Část větších kamenů bude také vložena do jezírka, tak aby část byla nad hladinou.

Potůček a vodopád

Potůček s vodopádem nejen že vypadá hezky, ale také přináší do jezírka kyslík a působí tak jako přirozený biologický filtr, který přispívá k lepší kvalitě vody. Princip potůčku je jednoduchý: na nejvyšším místě valu nad jezírkem se nachází pramen, který je zásobován vodou z jezírka pomocí čerpadla a hadice uložené pod zemí. Voda proudí uměle vybudovaným korytem s patřičným spádem zpět do jezírka. Celý potůček bude přes kameny přepadat jako vodopád. Pro stavbu potůčku použijeme stejný princip jako pro stavbu jezírka. Pramen s hadicí je dobré ukrýt mezi naskládané kameny.

Zahrada plná květin

Po vybudování jezírka přijde čas na výsadbu celé zahrady. Je koncipována tak, aby celý rok krásně kvetla a v zimě zahradu zdobily nádherné jehličnany a okrasné trávy. Okolo jezírka v horní části budou umístěny bambusy a borovice. Celý val kolem jezírka by měl být osázen kameny zapuštěnými v zemi tak, aby vypadaly co nejpřirozeněji. Mezi kameny se vysázejí okrasné zakrslé borovice tvarované do kulata, stejně jako buxusy, případně tavolníky japonské opět tvarované do kulata. Dominantou jezírka pak bude po pravé straně nádherný červený japonský javor a po levé straně převislý cedr atlaský.

Podél garáže pak vznikne menší val, který díky orientaci na sever nabídne prostor pro záhon plný rododendronů, azalek, pierisů, vřesů a vřesovců. Vyvýšený záhon ve tvaru kapky pak zakončí okrasné kameny, nad kterými vyniknou nádherné borovice hustokvěté. Tento val pak vytvoří zastínění a cestu do zeleninové zahrady chované za garáží.

Podél celého plotu pak díky zemině zbylé ze stavby vytvoříme vyvýšenou oázu plnou nejrůznějších rostlin – vajgélií, svíd, rují, rozchodníků a řady jehličnanů.

U terasy pak bude zbudován další val, oddělující zadní část zahrady. Dominantou tohoto záhonu se stane krásný cedr himálajský a pod ním kameny. Za cedrem by měly vynikat zlatice, zakrslé borovice a záhon plný levandulí a půdopokryvných růží.

Legenda k plánku

Dřeviny jehličnatéplanek1

1. Cedrus atlantica Glauca pendula – cedr atlaský převislý

2. Pinus nigra – borovice černá

3. Pinus densiflora „Umraculifera“- borovice hustokvětá

4. Pinus sylvestris „Watereri“ – borovice lesní

5. Cedrus deodara – cedr himálajský

6. Pinus leucodermis – borovice bělokorá

7. Taxus baccata „Dovastonii Aurea“ – tis červený žlutopestrý

8. Pinus mugo „Pumilio“ – borovice kleč zakrslá

9. Pinus mugo „Wintergolf“ – borovice kleč zlatožlutá

10.Larix decidua „Repens“ – modřín evropský převislý

Dřeviny listnaté

11. Euonymus fortunei „Emeraldn gold“ – brslen Fortuneův, žlutozelený

12. Azalea japonica – azalka japonská

13. Rhododedron – rododendron

14. Pieris japonica „Forest flame“ – pieris japonský

15. Rhododendron luteum – opadavé azalky

16. Rhododendron impeditum – azalka

17. Cytisus x praecox – čilimník ranný

18. Hydrangea arborescens – hortenzie stromečkovitá

19. Cornus alba „Spaethi“ – svída bílá žlutopestrá

20. Caryopteris x cland. „Heavenly Blue“ – ořechoplodec clandonský

21. Cornus alba „Elegantissima“ – svída bílá bělavě lemovaná

22. Mahonia aguifolium – mahonie cesmínolistá

23. Cotinus coggygria „Royal Purple“ – ruj vlasatá červenolistá

24. Spirea japonica „Golden princess“ – tavolník japonský žlutolistý

25. Buxus sempervirens – zimostráz obecný

26. Weigela variegata- vajgélie

27. Phyllostachys bisetti – bambus

28. Rosa „The Fairy“ – půdopokryvná růže

29. Forsythia intermedia – zlatice

30. Potentilla fruticosa „Goldteppich“ – mochna křovitá

31. Acer palmatum „Dissectum garnet“ – javor dlanitolistý  červenolistý

Stromy na kmeni

I.  Prunus serrulata „Kanzan“ – sakura růžová plokvětá

  1. Prunus serrulata „Kiku-shidare“ – sakura převislá

Trvalky a trávy

AM  Armeria maritima – trávnička přímořská

B Bergenia cordifolia – bergenie

C  Calluna vulgaris – vřes obecný

CA  Coreospsis verticillata – krásnoočko

E  Erica carnea – vřesovec

L Lavandula angustifolia – levandule

PH  Phlox subulata- plaměnka

D Dianthus plumarius – hvozdík

SA  Stachys byzantina – čistec vlnatý

ECH  Echinacea purpera – třapatka nachová

IR  Iris sibirica – kosatec sibiřský

M  Miscanthus sinensis „ Gracillimus“ – ozdobnice čínská – okrasná tráva

F  Festuca gautieri – kostřava – okrasná tráva

PE Panicum virgatum – proso – okrasná tráva

P Pennisetum alopecuroides – dochan – okrasná tráva