Dům a stavba Interiér

Topení dřevem: Výběr, zpracování a uskladnění dřeva na zimu

Topení dřevem přináší komfort v podobě samostatnosti a nezávislosti na dodávkách energií. Vyžaduje však důkladnou přípravu.

dřevo na zimu

Každé dřevo má jinou strukturu, pevnost a další užitné vlastnosti určující jeho využití. Je proto důležité si zjistit, který druh bude pro vaše potřeby nejvhodnější.

Výběr dřeva

Pokud topíte v krbových kamnech, je vhodné použít tvrdé dřevo nebo dřevo z ovocných stromů. Všechny tyto druhy dřeva hoří pomaleji a zachovávají velké množství žhavých uhlíků, které zaručí teplo po dlouhé hodiny. Na zátop či rozhoření použijte spíše dřevo z listnatých stromů, které hoří poměrně rychle. Vhodná je bříza, lípa, kaštan, topol, vrba, trnovník akát či akácie. Jehličnany jako borovice a smrk nejsou pro topení příliš vhodné − kvůli své nízké tvrdosti se špatně štípou, zároveň velmi rychle hoří, produkují více odpadu a kvůli obsažené pryskyřici uhlíky při hoření vystřelují a zanášejí komín. Chemicky ošetřeného dřeva, stejně jako lisovaných dřevotřískových desek, překližek či navoskovaných předmětů se při topení vyvarujte úplně. Znečišťují topeniště i komín, a navíc spalováním vznikají nebezpečné toxické exhaláty a výpary.

dřevo na zimu

Palivové dřevo připravujte spíše z tvrdších stromů, mezi které patří například dub, javor, jasan či buk.

Důležitá je včasná příprava

Dřevo je potřeba připravit dostatečně dopředu, aby mělo možnost důkladně proschnout. Mnohem lépe se zpracovává dříví z čerstvě poražených stromů než dříví vyschlé. Přitom špalky začínají vysychat zevnitř ihned po rozštípání. Základní pravidlo tedy zní, zpracujte dřevo co nejdříve. Rozdílné vlastnosti dřeva se projevují i při jeho zpracování. Přestože je například dubové dřevo velmi tvrdou odrůdou, štípe se mnohem snadněji než výrazně měkčí topolové. Palivové dřevo připravujte spíše z tvrdších stromů, mezi které patří například dub, javor, jasan či buk. Nejměkčími druhy jsou naopak smrk, borovice, jedle, lípa a topol.

dřevo na zimu

Držíte-li sekeru za konec násady, nemusíte vkládat do úderu takovou sílu, čímž značně snižujete riziko úrazu.

Uskladnění dřeva

Na kvalitu dřeva má velký vliv jeho uskladnění. Nejlepší je skladovat ho naštípané rovnou v požadovaných délkách pro daná kamna či krb, a to přímo uvnitř domu či chaty. Pokud nemáte doma dostatek prostoru, dřevo budete muset skladovat venku, například v kůlně. Polínka můžete vyrovnat do přístřešku při stěně domu, dřevo vytvoří tepelnou bariéru a navíc bude chráněné pod střechou. Nevýhodou je, že stěny mohou pod vyrovnaným dřevem vlhnout. Další možností, která se nabízí, je vytvoření hranice ze dřeva ve volném prostoru, která se zakryje plachtou. První vrstva polínek by měla být minimálně 20 cm nad zemí, vhodné je uskladnění na návětrném místě. Nicméně je rozhodně praktické mít menší zásobník na dřevo u krbu či kamen.

dřevo na zimu

Náš tip
Při práci s motorovou pilou používejte ochranný štít nebo minimálně ochranné brýle, rukavice či ochranu sluchu. Pouvažujte i o speciálním obleku z vláken, která okamžitě zastaví řetěz, pokud vám pila sjede či uskočí.

Bezpečnost práce

  • Při práci se dřevem mějte vždy na paměti, že pracujete zpravidla s velice ostrými nástroji a výkonnou technikou.
  • Při práci s dřevorubeckými stroji používejte ochranný štít nebo minimálně ochranné brýle.
  • Rukavice či ochrana sluchu by měly být při podobných činnostech samozřejmostí.
  • Pilu vždy startujte na zemi. Při řezání vždy stůjte s rozkročenýma nohama, pro dosažení lepší rovnováhy byste měli mít levou nohu mírně před svou pravou nohou.
  • Řetěz se v žádném případě nesmí otáčet, když pilu přenášíte na jiné místo.
  • Pro častější práci s motorovou pilou je vhodné i ochranné oblečení − speciální kalhoty a bunda vás ochrání proti pořezání, což je zajištěno několika vrstvami látek se speciálně dlouhými vlákny, která se namotají na řetěz a ve zlomku sekundy ho zastaví.

Text: redakce
Foto: isifa/Shutterstock