Dům a stavba

Dokonalé větrání i se zavřenými okny

Postavena na principu zpětného získávání tepla, zajišťuje rekuperační jednotka maximální úsporu energie. Celoročně tak můžete své domácnosti zajistit plně komfortní větrání i při zavřených oknech a bez hluku z ulice. V letních měsících navíc zařízení umožňuje noční ochlazování budovy.

Rekuperační jednotka Wolf CWL, určena pro byty, malé i střední stavby a kanceláře, se zakládá na principu odsávání teplého znečištěného vzduchu z kuchyní, koupelen a dalších místností a předává jej studenému čerstvému vzduchu přiváděnému z venkovního prostoru. Čerstvý vzduch je čištěn ve vzduchovém filtru, poté úsporně předehříván ve výměníku tepla a nakonec přiváděn zpět do obytných místností.

Rekuperátor využívá až 95 % tepla z odváděného vzduchu. Dodatečné ohřívání přiváděného vzduchu není téměř nutné, což značně snižuje spotřebu energie v domácnosti. Mezi výhody, které jednotka přináší, patří optimální snížení obsahu CO2 ve vzduchu i omezení přítomných alergenů. Vlhkost i pachy z místností jsou odváděny, což zamezuje tvorbě plísní. V letních měsících je možné využít funkci letního větrání, pomocí které dochází k nočnímu ochlazování budovy.

U zařízení uživatel ocení plynulé nastavení množství vzduchu prostřednictvím ovládacího panelu s displejem i minimální hlučnost díky tlakové modulaci. Centrální mikroprocesorové ovládání garantuje bezpečný provoz a zajišťuje zachování nastavených požadovaných hodnot týkajících se množství vzduchu. Při instalaci se zařízení připojí ke vzduchovým kanálům, odtoku kondenzátu, k elektrické síti a ke třístupňovému přepínači. Servisní technik může navíc přes ovládací panel přizpůsobit nastavení množství vzduchu pro každý stupeň.

Novinkou na trhu je také jednotka Wolf CWL – 400 Excellent, která díky entalpickému výměníku tepla umožňuje zvlhčování vzduchu. Zařízení je schopné do přiváděného čerstvého vzduchu přidávat nejen teplo, ale také vlhkost, čímž bez dodatečné energie zajišťuje optimální vlhost vzduchu v domácnosti.
Klasické větrání s otevřenými okny představuje pro domácnost značné tepelné ztráty a tím i tepelnou nepohodu. Větrání pomocí rekuperační jednotky Wolf CWL a CWL-400 Excellent umožňuje větrání se zavřenými okny, bez hluku a s dostatkem čerstvého vzduchu.

Více informací naleznete zde.