Dílna a hobby

UDRŽOVÁNÍ NÁŘADÍ A PĚSTEBNÍCH POMŮCEK

Zima je období, kdy nám na zahradě zbývá přece jen více času. Vyplatí se podívat do kůlničky, kde máme uložené ruční nářadí, a věnovat čas na jeho drobnou údržbu. Stejnou péči se vyplatí vynaložit i na péči o pěstební nádoby, ve kterých už dávno odkvetly pěstované letničky. Na jaře tuto údržbu jistě oceníme…

Veškeré nářadí zbavíme hrubých nečistot a pomocí drátěného kartáče odstraníme případnou rez. Takto mechanicky očištěné plochy natřeme olejem. Ideální je použít olej ve spreji. Naolejované nářadí vydrží i ve vlhčím prostředí bez poškození řadu měsíců. Zvláštní pozornost se vyplatí věnovat ostří. Samotné broušení má u konkrétního nářadí určité zvláštnosti.

nakonzervovane naradi

Rýče

Ostří je nutné u rýče pravidelně kontrolovat a ztupené ihned nabrousit. Zbrušujeme jej z vnější strany (lícové) pod úhlem 450. Při využití elektrické kotoučové brusky je tato práce hotová během několika minut. Na vnitřní straně zbrousíme hranu jen do roviny; každé zešikmení zhoršuje vedení rýče. Ti, kdo nemají brusku k dispozici, upevní rýč do svěráku a naostří ho nejprve hrubším pilníkem, a poté ostří vyhladí jemnějším. Podceňování pravidelného ostření a z toho plynoucí rytí tupým rýčem má za následek, že musíme pracovat s až 2x větší silou! A ještě jedna rada. Při koupi nového rýče věnujte pozornost především kvalitnějším výrobkům, které mají tepelně zpracovaná rydla, kdy je vrchní vrstva materiálu tvrdší a spodní měkčí. Tím dochází k tzv. samobrusnému efektu – zadní vrstva je rychleji obrušovaná než přední. Takový rýč se podstatně pomaleji ztupí.

brouseni ostri ryce

Motyčky

Pro rozrušení udusané půdy, odplevelování, okopávání či rozbíjení hrud je k dispozici celá řada motyček: úzké, široké,tažné či jednoruční. U všech typů rozhoduje správné zaúhlení a kvalitní ostří. Motyčky, určené ke kopání, mají ostří z obou stran pod úhlem 450. Pro práci v těžkých půdách můžeme brousit pod menším úhlem; tím zajistíme snadnější pronikání nástroje do země. Naopak u motyček tažných či plecích rámečků vytváříme ostří pouze z horní strany; rovná spodní strana se pak lehčeji zařezává do země. I zde je možné ostřit na kotoučových bruskách nebo pomocí pilníků.

motyka a lopata

Krumpáče

Jsme-li nuceni zpracovávat obzvláště těžké půdy nebo dobývat kořeny stromů a keřů, použijeme krumpáč. Nejpoužívanější je krumpáč dvoustranný. Pracovní část má na jedné straně špičatou a na druhé dlátovitou. Krumpáče se vyrábějí z kalené oceli. Tady již není broušení na místě, neboť broušením vytvořené ostří nevydrží dlouho. Obrátíme se proto na zámečnickou dílnu vybavenou výhní, kde nám krumpáč tzv. vytáhnou za tepla.

Nože sekaček

Těžko dnes asi najít zahradu, kde není k dispozici alespoň elektrická rotační sekačka. Pro větší zahrady nabízí trh řadu velice kvalitních sekaček s benzínovým pohonem. Na rozlehlých pozemcích se pak do stále větší obliby dostávají travní traktory. U všech těchto žacích strojů je pracovním orgánem jeden a více rotačních nožů. Vzhledem k tomu, že těchto nožů se vyrábí nepřeberné množství, liší se i jejich ostří. Převážně se zbrušují ze strany horní, ale u některých typů sekaček, kde se nůž svažuje směrem k zemi, je nutné vytvářet brusný úhel ze spodu. Řídíme se proto zásadně návodem na ten který typ sekačky. Pokud svěříme ostření specializované firmě, provedou nám zde i vycentrování. Je to nesmírně důležité, neboť nevyvážený nůž zvyšuje vibrace sekačky, ztěžuje samotnou práci a předčasně opotřebovává některé části motoru. Nůž nabroušený svépomocí po naostření nasuneme na slabou kulatinu nebo silnější šroubovák. Správně vyvážený nůž zůstane ve vodorovné poloze. Pokud se svažuje k jedné straně, musíme tuto ubrousit a centrování dále přezkušovat.

sekacka

Vodovodní kohouty a hadice

Před příchodem mrazů je nutné zavřít přívod vody do  vodovodních přípojek. Zmrznutím vody v potrubí dochází k nevratnému poškození popraskáním. Stejnou pozornost se vyplatí věnovat i hadicím. Ty se musejí vypustit, odpojit od přívodu vody a stočené uložit nejlépe zavěšené v bezmrazé místnosti.

hadice

Zalévací konve

Také konve, kterými jsme celé léto zalévali, nelze jen tak ponechat někde v rohu zahrady. I sebemenší zbytek vody nadělá velké škody. Při silných mrazech voda promrzne, vytvoří silnou ledovou vrstvu, a ta díky rozpínavosti může snadno poškodit spoje ve dnu konví a vytvoří se praskliny. U konví plechových pak při tání ledu a sněhu vzniká na jejich stěnách rezavý povlak. Konve je proto nutné vylít a nejlépe obrácené dnem vzhůru umístit pod střechu.

konve

Truhlíky a pěstební nádoby

Pokud máme již prázdné nádoby po odkvetlých letničkách, vyplatí se je před uložením ošetřit. Ty dřevěné vyčistěte a natřete prostředkem na ochranu dřeva, který neškodí rostlinám. Prodloužíte tak životnost nádob o několik let. Již použité truhlíky, květináče, hrnce atd. se dobře vyčistí horkou mýdlovou vodou a kartáčem. Řasy a vápenaté usazeniny se dají snadno odstranit roztokem octa a slané vody (2 litry octa na 1 litr vody, k tomu přidat hrst soli). Roztok se nanese a nechá působit asi 20 minut; pak se vydrhne kartáčkem a čistou vodou.

Pokud máte nádoby větších rozměrů, přeneste je pod střechu a podložte je. Na podložení si obstarejte cihly nebo kovový rošt, aby pod dnem mohl proudit vzduch a nádoby odspodu nehnily!

truhliky

Připravila Ludmila Dušková

Foto autorka a archiv redakce