Zdravý život v jezírku?

ZAHRADA  |  DISKUSE (0)
16 / 09 / 2013
Zdravý život v jezírku?

Vzduch je tvořen zhruba z jedné pětiny kyslíkem, který produkují v první řadě rostliny. Ve vodě se kyslík dobře rozpouští, díky čemuž v ní mohou žít nejrůznější živočichové. Platí přitom, ře ryby z teplé, pomalu tekoucí nebo stojaté vody potřebují výrazně méně kyslíku, než druhy z vody chladné či rychle tekoucí.

Připravili: Dr. Bodo Schnell, Johannes Dürbaum, ing. Oldřich Šimeček a –red-, foto: archiv firmy Sera

Vedle dýchání slouží kyslík k odbourávání organických odpadních látek, jako jsou výkaly, odumřelé části rostlin, listy spadlé do jezírka atd. Potřeba kyslíku přitom závisí na druhu, počtu a velikosti ryb, krmení, dalším zatížení škodlivými látkami, a také na teplotě vody. Nebezpečí vzniká, když je zásobování kyslíkem nedostatečné. Taková situace může nastat kvůli výše zmiňovaným procesům odbourávání. Pak ovšem nezbude dostatek kyslíku na dýchání. Proces odbourávání přitom pokračuje i při nedostatku kyslíku. V důsledku toho se pak tvoří nebezpečné, jedovaté a odpudivě páchnoucí produkty – dochází k hnití. Tomu je potřeba bezpodmínečně zabránit! Listy, spadlé do jezírka, proto musíme ihned odstranit, chceme-li popsané situaci předejít.

Jak dostat kyslík do vody…

Rostliny produkují během fotosyntézy kyslík; to je další důvod, proč je do jezírka vysadit. Výrazné množství kyslíku se ovšem do vody v jezírku dostává přes vodní hladinu. Proto je výhodné propojit jezírko s potůčkem. Tekoucí voda přibírá další kyslík a zároveň zvětšuje plochu tvořením vln. Pro rovnoměrné rozdělování kyslíku pak je důležitý přiměřený pohyb vody, který zabezpečí filtrační čerpadlo.

Na jezírko působí roční období a s tím spojené klimatické změny a výkyvy teplot. V důsledku toho silně kolísá obsah kyslíku ve vodě. Kyslík, stejně jako ostatní plyny, se rozpouští lépe ve studené než teplé vodě. Při 0 °C se při 100 % nasycení kyslíkem rozpustí přes 14 mg/l. Při 20 °C je to asi  9 mg/, při 25 °C již jen 8 mg/l. Doporučuje se proto jeho obsah ve vodě pravidelně měřit. 4 mg/l je pak třeba brát jako minimální hodnotu při péči o ryby.

Dobré však je udržovat hodnotu vyšší a vytvořit tak určitou reservu, obzvláště v létě. K tomu slouží jednoduchý test, který obsah kyslíku ve vodě určí během několika minut. Je-li kyslíku nedostatek, musíte neprodleně zjistit příčiny a ty odstranit. V akutních případech je třeba situaci zlepšit a kyslík dodat – třeba s pomocí speciálního, k tomu účelu určenému prášku, který jen nasypete na hladinu.

Jak vybrat správné čerpadlo?

Z výše uvedeného plyne, že kdo chce mít v jezírku čistou vodu a zároveň v něm pěstovat ryby, potřebuje účinný filtrační systém – nejlépe takový, který nejen odstraňuje nežádoucí částečky, ale má také funkci biologického odbourávání. Vodu, kterou chceme čistit, je tedy potřeba načerpat do filtračního systému, což spotřebovává elektrickou energii. Dokud byla energie levná, nebyl faktor účinnosti (cos phi) brán při konstrukci mnoha elektrických zařízení v úvahu. Platí přitom, že čím výše může čerpadlo vyčerpat vodu, tím je výkonnější a tím více energie spotřebuje. Objem vody se však s vyčerpanou výškou zmenšuje.

Každý uživatel by si tedy s ohledem na to měl vybrat čerpadlo „na míru“ a ujasnit si: Kolik vody potřebuji přečerpat a do jaké výšky? (To určuje rozdíl mezi hladinou jezírka a maximální výškou hadic nebo trubek.) Odpověď na tuto otázku ovlivní výběr typu filtrace a její velikosti. Správné čerpadlo je totiž potřeba vybírat podle tzv. výkonnostní křivky. Není tedy dobré koupit silné čerpadlo pro malý systém, a pak přísun vody zaškrcovat kulovým ventilem. Protože i když kulový ventil sníží množství vody, nesníží množství spotřebované elektřiny! Účet za elektřinu pak bude v poměru k malému výkonu zbytečně vysoký.

Na rozdíl od synchronních motorů čerpadel, lze asynchronní motory upravit řízením frekvence (podobně jako stmívač, který plynule reguluje jasnost lampy). Otáčení rotoru čerpadla určuje frekvence proudu 50 Hz a rotor tudíž otáčí padesátkrát za sekundu. Takzvané řízení frekvence umožňuje frekvenci snížit elektronickým přiškrcením například na 40 Hz, takže čerpadlo se pak točí pomaleji - pouze 40 otáček za sekundu .

Proč dvě pumpy místo jedné?

Množství vody za hodinu lze dodat jedním čerpadlem nebo také několika. Čím větší jezírko je, tím vhodnější bývá pořídit si dvě pumpy místo jedné. Jedna velká pumpa často nemusí být účinnější než dvě pumpy s polovičním výkonem. Zvláště horní segment výkonu motorů čerpadel bývá méně efektivní, protože je po nich na trhu nižší poptávka. Použití dvou čerpadel je také výhodnější díky odběru vody z větší oblasti, než jakou může zvládnout jediná pumpa. Zde navíc v případě poruchy jedno čerpadlo stále běží.

Čerpadla pro jezírka bývají obvykle vybavena variabilními konektory, díky čemuž se dají na jeden adaptér napojit různé průměry hadic. Měli byste proto upravit variabilní adaptér podle připojené hadice a uříznout užší část adaptérů pilkou, aby byl odpor proti proudění vody menší. Vždyť i jedna překážka mezi čerpadlem a filtrem, například užší průměr hadice, znamená omezení celého systému průtoku vody. Proto k propojení čerpadla a filtru použijte vždy hadici o maximálním průměru. Malý průměr zvyšuje odpor proudění vody, což jednak negativně snižuje dodané množství vody a zároveň neúměrně zvyšuje spotřebu energie.

Optimální hadice

Je tedy třeba používat hadice o průměru 32 nebo 40 mm, které mají určitou pevnost a nesesunou se do jezírka. Hadice s menším průměrem mohou být sice levnější, avšak výrazně sníží výkon čerpadla, jak je vysvětleno výše. Také vnitřní povrch hadice hraje roli. Použití spirálové hadice s prolisem dovnitř zpomaluje proudění vody kvůli povrchovým turbulencím. Voda je totiž směrována za každé žebro spirálové hadice a kinetická energie se v důsledku toho mění na tření a tedy na teplo. Proudění vody ve spirálové hadici se díky tomu sníží zhruba o 10% již na pouhých 10 metrech.

Článek z časopisu RPN č. 6/2013

 

 

Diskuse k článku

Nebyla nalezena žádná položka ... buďte první a přidejte svůj komentář
Redakce serveru nenese odpovědnost za obsah diskuzí a vyhrazuje si právo mazat nevhodné příspěvky.

Další články sekce

14 / 12 / 2017
SNÍH: Kde (ne)solit a jak ho využít

SNÍH: Kde (ne)solit a jak ho využít

více
13 / 12 / 2017
Užitková zahrada v prosinci

Užitková zahrada v prosinci

více
12 / 12 / 2017
ZAHRADNÍ PORADNA: Plody ořechů pokryté černým obalem

ZAHRADNÍ PORADNA: Plody ořechů pokryté černým obalem

více
12 / 12 / 2017
ZAHRADNÍ TECHNIKA: Základní údržba sněhové frézy

ZAHRADNÍ TECHNIKA: Základní údržba sněhové frézy

více
10 / 12 / 2017
Chráníme rostliny a stromy v zimě

Chráníme rostliny a stromy v zimě

více
8 / 12 / 2017
ZAHRADNÍ PORADNA: Proč hnědnou a měknou jablka

ZAHRADNÍ PORADNA: Proč hnědnou a měknou jablka

více
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace