Pravidla pro účast v křížovkách a soutěžích vyhlášených časopisem Recepty prima nápadů

Pravidla pro účast v křížovkách a soutěžích vyhlášených časopisem Recepty prima nápadů

Pravidla pro účast v křížovkách a soutěžích vyhlášených časopisem Recepty prima nápadů.

I. Všeobecné podmínky

1. Soutěže (dále jen soutěže) probíhají na území České a Slovenské republiky.

2. Účastníkem soutěže se stává každý čtenář časopisu Recepty prima nápadů, který akceptuje pravidla soutěže a zašle stanoveným způsobem v aktuálním vydání časopisu správnou odpověď do daného termínu.

3. Organizátorem soutěže je Jaga Media, Pražská 1279/18, Praha 10.

4. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci firmy Jaga Media.

5. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

6. Jaga Media si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv bez náhrady zrušit.

7. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

8. Ve sporných případech si Jaga Media vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

9. Do soutěže bude zařazen každý účastník, který pošle správnou odpověď se všemi předepsanými náležitostmi emailem nebo poštou.

11. Výherci budou o výhře informováni organizátorem telefonicky nebo poštou po skončení soutěže.

12. Výhry nad 10 000 Kč představují částku po zdanění srážkovou daní.

13. Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje uvedeným společnostem souhlas, aby adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho kontaktu využily pro potřeby šíření nevyžádaných obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

 

II. Základní mechanismus soutěže

1. Soutěž bude probíhat v termínech uveřejněných v aktuálním čísle časopisu.

2. Úkolem soutěžících je správně odpovědět na soutěžní otázku nebo správně vyluštit křížovku.

3. Účastník soutěže odpoví na otázku prostřednictvím e-mailu, poštou nebo SMS (podle údajů v aktuálním čísle časopisu).

4. Ceny získávají účastníci soutěže, jejichž e-mail, SMS nebo dopis/korespondenční lístek se správnou odpovědí bude doručen/a v pořadí uveřejněném v daném čísle časopisu.

5. Jméno a příjmení výherce zveřejní Jaga Media v časopise Recepty prima nápadů.

 

III. Předání výher

1. Výherce kontaktuje Jaga Media, s. r. o., prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

2. Cenu výherci předá Jaga Media po předchozí dohodě s výhercem., resp. prostřednictvím pošty nebo kurýra.

3. Výherce je povinný si výhru vyzvednout podle podmínek specifikovaných v oznámení o výhře.

4. Výherci mladšímu než 18 let bude výhra předána pouze za přítomnosti jeho zákonného zástupce.

5. Výhry nemohou být proplaceny v hotovosti.

Nebyla nalezena žádná otázka !!!
Osobní údaje
Jméno:
 
Příjmení:
 
Město:
 
E-mail:
 
REKLAMA
reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace